Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žákovský projekt Regionální atlas vodních živočichů ČESKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST VODŇANSKA CZ.1.07/1.1.14/02.0072.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žákovský projekt Regionální atlas vodních živočichů ČESKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST VODŇANSKA CZ.1.07/1.1.14/02.0072."— Transkript prezentace:

1 Žákovský projekt Regionální atlas vodních živočichů ČESKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST VODŇANSKA CZ.1.07/1.1.14/02.0072

2 Úvod  Naše skupina ve složení Jan Řeřicha, Lukáš Brückner, Vít Velek, Zdeněk Kuna a Radek Novák se zúčastnila přednášky v Genetickém rybářském centru Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického FROV JU a praktických úkolů na téma hematologické vyšetření ryb dne 3.4. 2014  Na úvod jsme shlédli tři krátké filmy o českém rybníkářství od Rybářského sdružení České Budějovice  Přednáška a přednášející :  Rybníkářství – starobylé řemeslo - Ing. David Gela, Ph.D,  Praktický úkol naší skupiny : Hematologické vyšetření ryb

3 Teoretická část

4 Historie  Rybníkářství má v Čechách dlouhou historii  Obliba ryb mezi křesťany při půstech  9./10. st. – nejstarší zmínky o rybářství v na českém území  1263 – nejstarší rybník poblíž Žďáru nad Sázavou  Od 13. st. - rybníky součástí feudálního panství  Rozvoj rybníkářství za vlády Karla IV.

5 Historie  Rybníky nedotknutelné během válek (s výjimkou husitských)  Budování rybníků Pernštejny, Rožmberky  Jan Skála z Doubravky – učebnice rybaření  Jakub Krčín z Jelčan (1535 - 1604) - největší rybníkář sloužící Rožmberkům - regent rožmberských panství - vybudoval rybníky Svět a Rožmberk

6 Historie  Ničení rybníků během třicetileté války  Obnova rybníků až v 19. století  Vývoz ryb do zahraničí na začátku 20. století  Vznik rybářského školství během 1. republiky

7 Život u rybníka  V českých rybnících převládají kapři  Kapr pochází z okolí Dunaje, býval oblíben jako postní pokrm, je velmi plodný, může se dožít až 40 let  Na dně rybníka fytoplankton a velké množství řas  Řasy vytváří velké množství kyslíku  Zooplankton – nejdůležitější potrava pro ryby - např. Perloočka, nebo Buchanka  Brouci a larvy (např. brouk Potápník)

8 Život u rybníka  Vodní porost – potrava pro ryby - ukryt před dravci pro menší živočichy - vysoký ekologický význam  Plavín leknínový – chráněny druh  Kotvice – ohrožený druh  Leknín bílý

9 Život u rybníka  Ryby mají 6 smyslů, 5 je stejných jako u suchozemců a šestý je zprostředkovaný boční čárou  6. smysl u ryb je v podstatě echo lokátor, který jim umožňuje orientovat se ve tmě, nebo v zakalené vodě  Ve středoevropských vodách je kapr nejrozšířenější rybou, jsou zde ale i další velmi rozšířené druhy jako pstruh, okoun, plotice, candát, lín, nebo úhoř

10 Život u rybníka  Ryb bývají také ohrožován dravci  Plůdky bývají potravou pro hmyz a žáby  Větší ryby jsou loveny volavkami a kormorány  Na vrcholu potravního řetězce je vydra, je totiž dokonale vybavena pro pohyb ve vodním prostředí a k lovu ryb  Volavky a vydry jsou původní druhy, ale kormorán je dovezený druh

11 Rybníkářské řemeslo  Rybníkáři musí obhospodařovat rybníky i během zimy  Zamrzne-li hladina je nutné vysekat prohlubeň  Musí zabezpečit ryby, aby mohli přezimovat  Ryby chovány ve velké koncentraci – narušování přírodní rovnováhy

12 Rybníkářské řemeslo  Jarní výlovy jsou náročnější než zimní, protože se zesláblými rybami se musí zacházet opatrně  Ryby jsou na jaře tříděny do skupin a rozvezeny do připravených rybníků

13 Rybníkářské řemeslo  Od 60. let 20. století se většina kaprů vytírá uměle  Odebrané jikry se oplodní spermatem mlíčáků  Po 3 – 5 dnech se vylíhne drobný plůdek, který čerpá živiny ze žloutkového váčku  Po 8 – 9 dnech se plůdek umístí do chovných rybníků

14 Rybníkářské řemeslo  Kapr je nejrozšířenější rybou českého rybníkářství  Kaprům množství zooplanktonu nestačí a musí se přikrmovat většinou obilovinami  Ryby čistí vodu a udržují rovnováhu v povrchových vodách

15 Rybníkářské řemeslo  Někdy je nutné odstraňovat přebytečné rákosí, aby ryby měli dostatek prostoru  Kormoráni způsobují velké ztráty na rybí populaci  Pro zajímavost: kormorán spotřebuje přibližně 0,5 kg ryb denně a každý rok vyloví ryby za 19 mil. Korun  Kormorán je ale chráněn a stát nedotuje jimi způsobené škody

16 Rybníkářské řemeslo  Rybník mají více významů kromě chovu ryb  Zadržují vodu v krajině - při jarním přívalu vody mohou zabránit škodám  Krajinotvorná funkce  Rekreace pro lidi  Životní prostředí pro vzácné druhy fauny a flóry

17 Rybníkářské řemeslo  V budoucnu se bude snižovat prodej živých ryb, častěji se prodávají filety bez kostí a svalů  Rybníky se vylovují i v létě, ale nevypouští se  Vylovené ryby jsou kontrolován veterináři  Někdy se voda v rybníce obohacuje minerálními látkami

18 Pracovní listy k teoretické části

19

20 Praktická část

21 Téma  Tématem naší praktické části bylo : Hematologické vyšetření ryb  Praktická cvičení jsme prováděli pod dohledem MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.

22 Náplň praktické části  Naše skupina se přesunula do Laboratoře vodní toxikologie a ichtiopatologie VÚRH FROV JU, kde jsme pracovali pod vedením MVDr. Veroniky Piačková, Ph.D.  Byli jsme seznámeni s vybavením laboratoře, které budeme potřebovat a následně dr. Piačková odebrala vzorky krve od čtyř různých ryb. Anestezii a odběr krve prováděla osobně, neboť tyto úkony smí provádět jen pověřená osoba.

23 Náplň praktické části  Odebranou krev jsme si nabrali do kapilár a ty ponechali v odstředivce zatím co jsme připravovali vzorky pro měření absorbance a měřili.  Poslední úkol byl stanovení počtu erytrocytů, na který jsme se museli přesunout do vedlejší laboratoře k mikroskopům.

24 Náplň praktické části  Počítání erytrocytů pod mikroskopy

25 Náplň praktické části  Odstředivka, do které jsme vložili kapiláry pro stanovení hodnoty hematokritu

26 Náplň praktické části  Pomůcky pro měření absorbance a koncentrace hemoglobinu

27 Naměřené hodnoty  Vzorky krve jsme měli za čtyř různých ryb a tomu také odpovídaly různé hodnoty. Hodnoty pro jednu z ryb jsme proto vždy naměřili vícekrát a poté hodnoty zprůměrovali pro co nejpřesnější výsledky.  Bezpečně jsme stanovili hodnotu hematokritu  PCV = 0,2825  Dále počet erytrocytů v T.l -1  Ery = 1,47

28 Naměřené hodnoty  Také jsme měřili absorbanci  Bohužel jsme neměli kalibrační křivku, tudíž máme jen samotnou hodnotu absorbance 0,201 5  Bez výsledné koncentrace hemoglobinu nelze dopočítat další hodnoty, tudíž bohužel nelze konstatovat, zda byly hodnoty krevního obrazu v normálu či ne.

29 Závěr měření  Jak jsme se zmínil, nebylo možné dopočítat další hodnoty krevního obrazu, ovšem hodnoty, které jsme měřili se pohybovali v uvedených normálech pro tento druh, hypoteticky proto nepředpokládáme, že by výsledný krevní obraz vyšel mimo normální hodnoty

30 Zdroje

31  Video České rybníkářství od Rybářského sdružení České BudějoviceČeské rybníkářství  Přednáška: Rybníkářství – starobylé řemeslo - Ing. David Gela, Ph.D,  Pracovní listy na téma Rybníkářství – starobylé řemeslo od Ing. David Gela, Ph.D, a na téma Hematologické vyšetření ryb – červený krevní obraz od MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.  Všechny fotografie použité v tomto projektu jsou naše vlastní pořízené během praktických cvičení


Stáhnout ppt "Žákovský projekt Regionální atlas vodních živočichů ČESKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST VODŇANSKA CZ.1.07/1.1.14/02.0072."

Podobné prezentace


Reklamy Google