Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typografie Mgr. Milan Pastyřík IUVENTAS, s. r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typografie Mgr. Milan Pastyřík IUVENTAS, s. r. o."— Transkript prezentace:

1 Typografie Mgr. Milan Pastyřík m.pastyrik.u@seznam.cz IUVENTAS, s. r. o.

2 Kde se vzala a k čemu je? IUVENTAS, s. r. o. Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá písmem. Jeho uměleckou tvorbou a dále umístěním písma na stránku. Tvoří tedy určitá pravidla pro psaní. Jak jistě víte, bez pravidel se dělá vše těžce a nebo to nejde dělat vůbec. Typografie je tedy velmi důležitá, protože dává lidem pravidla pro komunikace pomocí písmen. Zakladatel typografie je Johannes Gutenberg, který vynalezl v roce 1448 khihtisk v Německu. VIDEO

3 Je důležitá formální stránka? IUVENTAS, s. r. o. Ostrava – Poruba Ostrava - Poruba

4 Font IUVENTAS, s. r. o. Různé tvary písmen – fonty jsou grafická díla a jsou obvykle patentově chráněné. Font je určitý tvar písma. Patkové Fonty (serif) Nožičky písmen patkových fontů jsou zakončeny malou vodorovnou čárkou. U souvislých textů tyto "čárky" vytvářejí optický vjem linky, a proto se texty psané patkovými fonty dobře čtou. Patkové fonty se tudíž používají u dlouhých textů – knihy, noviny a pod. Příklad: Times New Roman Bezpatkové (sans serif) Nožičky písmen nemají patičku. Obecně platí, že tato písma jsou pěknější, než písma patková, ale oči se při čtení dříve unaví, proto se tato písma používají u kratších textů, kde nám záleží na úpravě - dopisy, žádosti,... Příklad: Arial

5 Font IUVENTAS, s. r. o. Písma se dělí také na proporcionální a neproporcionální. Proporcionální písmo U těchto fontů se šířka písmene řídí jeho tvarem. Písmeno i je tedy užší než písmeno m. Naprostá většina fontů ve Wordu je proporcionální. Neproporcionální písmo Tento font používají psací stroje. Každé písmeno má vyhrazenou stejnou šířku pro zápis. Rozdíl: bgfc vbn k mimipúkjnb vgfpi oijhg bgfc vbn k mimipúkjb vgftp oijhg

6 Font IUVENTAS, s. r. o. Dále u písma rozlišujeme jeho velikost a řez. Velikost písma Velikost písma se udává v bodech. Standardní velikost písma12. Řez písma Řezem písmene rozumíme, zda je zobrazeno normálně, tučně (Bold), kurzívou (Italic), nebo podtrženě. Řez se používá pro zvýraznění textu. Běžně se používá kurzíva (noviny, beletrie), nebo tučné písmo (učebnice). Podtržené písmo NEPOUŽÍVEJTE. Dochází k znehodnocení písma a zvýrazňující efekt je minimální!

7 Interpunkční znaménka IUVENTAS, s. r. o. Interpunkční nebo-li členící znaménka jsou: tečka, otazník, vykřičník, čárka, středník, dvojtečka, tři tečky, pomlčka, závorky, uvozovky. Tečka, otazník, vykřičník, čárka, středník, dvojtečka. ? !, ; : Píší těsně za slovo a následuje mezera. Následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, patří mezera za poslední z nich: Kosmas, s. r. o., tel.: 214 254 255 Tečka za zkratkou na konci věty má zároveň platnost tečky za větou: Inzertní rubriky se týkají výměny bytů, nabídky služeb apod. Závorky a uvozovky Píší se těsně kolem textu, který uzavírají nebo uvozují a vně jsou mezery. Tohle je most (anglicky bridge). „Tak jsem tady,“ řekl Pavel.

8 Tři tečky - výpustek IUVENTAS, s. r. o. Pokud naznačují zámlku, připojují se k textu bez mezery Bylo to takové krásné odpoledne... Pokud nahrazují vynechaná slova (před nebo po), oddělují se mezerou. Člověk má pět smyslů: zrak, sluch,... Pokud za nimi následuje jiné interpunkční znaménko, mezera je až za ním. Doplň scházející slovo: jedna, dvě,..., čtyři, pět. Jsou-li tři tečky na konci věty, tečka za větou se nepíše !

9 Pevná mezera IUVENTAS, s. r. o. Pevná mezera zabraňuje zalomení řádku na nevhodném místě a roztažení mezery. Používá se u datumu, čísel, zkratek, měrných jednotek a procent. Pevnou mezeru napíšeme stisknutím CTRL + SHIFT + MEZERNÍK. Po zapnutí zobrazení netisknutelných znaků poznáte pevnou mezeru tak, že se zobrazí jako kolečko. Normální tečka je zobrazena jako tečka uprostřed. Pevná mezera

10 Datum IUVENTAS, s. r. o. Za tečkami vždy PEVNÁ MEZERA. 16. ledna 2002, 16. 1. 2002 Za místem není čárka Praha 1. března 2000 V Praze 1. března 2000 V roce NEODDĚLUJEME číslovku po třech mezerou.

11 Čas IUVENTAS, s. r. o. Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami (h, min, s) nebo zkratkami (hod., h., min.) 5:15 hod. 2:45 h 2.45 h 2 h 45 m v 10 hodin 12:14:25,55 Dorazil jsem přesně v 15.25:40.

12 Čísla IUVENTAS, s. r. o. Čísla vždy dělíme po třech opět pevnou mezerou. 12 152 150 210 10 456 Za desetinnou čárkou se mezera nepíše. 555,12 0,654 Peněžní jednotky: Kniha stojí 150 Kč. Mobilní telefon stojí Kč 5 665,– bez DPH. 2.345.456 Kč – skupiny tří čísel se z bezpečnostních důvodů oddělují tečkou Poznámka: značku € (euro) napíšete kombinací kláves pravý Alt+e. Číslo se slovem: 4krát, 10násobný, formát A4 Telefonní čísla: 731 731 511 Směrovací čísla: 793 76

13 Zkratky IUVENTAS, s. r. o. Zkratky jsou zkrácená slova, které končí tečkou. Za tečkou je vždy mezera. Učitel národů je J. A. Komenský. A.Lincoln byl americký státník. Líbí se mi např. tato kniha. Postupně se doplňuje, atd. Zkratky právních označení firem Iuventas, s. r. o. Abel, a. s. v. o. s. Koma Viz není zkratka! Je to rozkazovací způsob slovesa vidět. Takto vypadají naše děti, viz obrázek č. 8. Viz = podívej se! Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova se píše tečka: p. (pan, pánové), popř. (popřípadě), r. (rok). Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem, tečka za zkratku nepatří: fa (firma), pí (paní), cca (circa). Za iniciálovými zkratkami se tečka nepíše: Ř, AV ČR, MF, ČSAD, UNICEF, OSN

14 Jednotky a procenta IUVENTAS, s. r. o. Tak jak vyslovujeme, tak píšeme pevnou mezeru: 24 kg – dvacetčtyři kilo 24kg – dvacetičtyřkilový -20 °C – mínus dvacet stupňů Celsia 20° mráz – dvacetistupňový mráz 50 km/h – padesát kilometrů za hodinu Vypil jsem 12° pivo. X Toto pivo má 12 °. Procenta Úspěšnost byla 80 %. X Tento kopec má 12% stoupání. Úhly v matematice se píší bez mezery: Tento úhel má 90°.

15 Procvičení IUVENTAS, s. r. o. A byl konec… 1.10.2018 10:1510h15m 2 250, 25 Auto stálo 3 400Kč. Zopakujeme to 2krát. J.A.Komenský Cca. 10 jich bylo.Cca 10 jich bylo. Viz obrázek na 2. straně.Viz. obrázek na 2. straně. Iuventas, s.r.o. Venku je 20° mráz. Dej mi 30% z podílu.

16 Pomlčka IUVENTAS, s. r. o. Pomlčka (–) není to co spojovník (-)! Pomlčka je delší čára než spojovník. Před ní i za ní je mezera. Pokud však pomlčka nahrazuje výrazy: a, až, od do, versus/proti, píše se bez mezer. Příklady použití: Kniha – přítel člověka Hory a oceán – to jsou dva živly. No, ujde to s nimi; někdy ovšem – ale co dělat, vždyť jsme taky lepší nebyli. Slova povzbuzují – příklady táhnou. ALE: Obchod bude uzavřen 11.–18. června 2000 Marilyn Monroe 1926–1962 Otevřeno 8–20 hodin Zápas Sparta–Slávia (versus/proti) Vzdálenost Ostrava–Frýdek-Místek (vzdálenost) Pomlčku napíšeme: ALT + 0150

17 Spojovník IUVENTAS, s. r. o. V tištěném textu je poněkud kratší než pomlčka. Kolem spojovníku se nepíší mezery. Končí-li řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na začátku následujícího řádku. Použití spojovníku V místních jménech a názvech (Frýdek-Místek, Ostrava-Poruba). Ve spojeních slov (propan-butan, kuchař-číšník, malíř-lakýrník). U některých přejatých slov (ping-pong, moucha tse-tse). U složených přídavných jmen (zemědělsko-potravinářský, společensko- -politický). U přídavných jmen (česko-francouzský, labsko-oderský, analyticko- -syntetický). Připojení spojky -li (víš-li, mohl-li bys, ne-li). Pomlčka (–) není to co spojovník (-)!

18 Uvozovky IUVENTAS, s. r. o. Uvozovkami odlišujeme v textu přímou řeč, citáty, přesné názvy, nespisovné výrazy či výrazy ironické. Laicky řečeno, uvozovkami se snažíme v textu zachovat zřetelnost, a proto problematická slova či věty odlišíme od zbytku Hanka vykřikla s nadšením: „To je výborné, moc se ti to povedlo.“ „To je výborné, moc se ti to povedlo,“ vykřikla Hanka s nadšením. „To je výborné, moc se ti to povedlo!“ vykřikla Hanka s nadšením. „Myslíš, že je to tak správně?“ zeptala se Hanka. „To je výborné,“ vykřikla s nadšením Hanka, „moc se ti to povedlo.“ „Ahoj!“

19 Procvičení IUVENTAS, s. r. o. Ostrava-PorubaOstrava–Poruba Kuchař-číšníkKuchař – číšník Kniha – přítel člověkaKniha - přítel člověka Ostrava–Frýdek-Místek (vzdálenost) Česko-anglický slovníkČesko–anglický slovník Řekla: „Výborně, to je ono!“Řekla: „Výborně, to je ono“! Zápas Ostrava-Praha jsme vyhráliZápas Ostrava–Praha jsme vyhráli Komenský žil v letech 1592 - 1670Komenský žil v letech 1592–1670 Fischer a. s.Fischer, a. s.


Stáhnout ppt "Typografie Mgr. Milan Pastyřík IUVENTAS, s. r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google