Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1436 – 1437 - uznání Basilejských kompaktát podmínka pro volbu králem - musel slíbit, že k úřadům nebudou mít přístup cizinci - postupoval však proti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1436 – 1437 - uznání Basilejských kompaktát podmínka pro volbu králem - musel slíbit, že k úřadům nebudou mít přístup cizinci - postupoval však proti."— Transkript prezentace:

1

2 1436 – 1437 - uznání Basilejských kompaktát podmínka pro volbu králem - musel slíbit, že k úřadům nebudou mít přístup cizinci - postupoval však proti Čechům – „kacířská oblast“ - odvolal Jana Rokycanu - zlikvidoval Jana Roháče z Dubé - cestou do Uher zemřel 27. 12. 1437 - představitelé tvořícího se bloku katolické a umírněné husitské šlechty zvolili rakouského vévodu Albrechta Habsburského českým králem při respektování jeho dědických nároků (byl manželem Zikmundovy dcery Alžběty). 27. 10. 1439 - ve věku 43 let zemřel v Uhrách na úplavici římský, český a uherský král Albrecht Habsburský, vévoda rakouský - po jeho smrti se narodil syn Ladislav

3 - 1439 – 1452 - český trůn uprázdněn – interregnum - král je nezletilý a česká šlechta nijak nespěchala s uznáním jeho nároků na trůn, ani se stanovení správce - dochází k drobným válkám, obyvatelstvo nábožensky rozštěpeno - 1440 – mocenská uskupení – krajské spolky landfrýdy 29. 1. 1440 – zemský sněm - Hynek Ptáček z Pirkenštejna - 1444 umírá a do čela landfrýdů se staví mladoboleslavský hejtman JIŘÍ Z PODĚBRAD - jižní Čechy – katolíci – Oldřich II. Rožmberka - Praha – Menhart z Hradce – byl ochotný spolupracovat s katolíky Moravský landfrýd

4 - 1448 Jiří z Poděbrad obsadil vojensky Prahu - prohlásil se za národního správce - chtěl sjednocení kališníků – povolal Jana Rokycanu - 1452 – v čele delegace, která vyjednává o nástupu Ladislava Pohrobka na trůn 28. říjen 1453 (je mu 13 let) - po 15 letech se v Praze koná korunovace - mladičký panovník na Hradě přespal a následujícího dne sjel na Staré Město, přičemž jeho doprovod, v souladu s tradicí, rozhazoval přihlížejícímu lidu drobné mince. 23. listopad 1457 – umírá za záhadných okolností 25. 11. 1457 se Praha velkolepým pohřebním ceremoniálem loučila se sedmnáctiletým mladíkem, jenž vzhledem velice připomínal svého lucemburského děda Zikmunda. Zčernalý obličej mrtvoly, nápadně vzedmuté břicho a zduřelé uzliny v tříslech zavdávaly podnět k dohadům, které se rychlostí blesku šířily nejen na teritoriu Koruny české, ale i v okolních státech: pokud král nepodlehl moru, byl asi otráven. Do roku 1985 se všichni domnívali, že ho otrávil Jiří z Poděbrad – antropologové zjistili, že zemřel na leukémii. Ladislav Pohrobek Posthumus

5 - 2. 3. 1458 – zvolen šlechtou na český trůn - jako panovník usiloval být spravedlivým králem "obojího lidu", tj. kališníků i katolíků, což v jeho pojetí především znamenalo dodržovat kompaktáta - od mládí korpulentní Jiří dával přednost jednání před vojenskou silou, bojům se však v případě nezbytí nevyhýbal - byl dvakrát ženat, po skonu první manželky Kunhuty ze Šternberka pojal za choť Johanu z Rožmitálu, jejíž příbuzní se většinou hlásili ke katolicismu - kompaktáta povýšil na zákon – papež PIUS II. (1462) je prohlásil za neplatná – král je v klatbě – vyjednává s českou opozicí ? 1420 – 22. března 1471

6 1465 – 1467 - reprezentační poselstvo, vedené Lvem z Rožmitálu a čítající více než čtyřicet mužů, splnilo svůj úkol - vylepšit obraz českého státu a panovníka na západoevropských panovnických dvorech - se ctí. (Navštívilo dvůr burgundského vévody Filipa Dobrého v Bruselu, anglického panovníka Eduarda IV. v Londýně, francouzského monarchy Ludvíka XI. v Meungu, kastilského krále Jindřicha IV., portugalského vládce Alfonse V., v Zaragoze aragonského krále Jana II., a v Miláně vévodu Galeazza Maria Sforzu. V Benátkách je přijali představitelé republiky sv. Marka a ve Štýrském Hradci císař Fridrich III.) Projekt Jiřího z Poděbrad na mírovou organizaci křesťanských států 1468 – proti králi se staví jeho zeť a uherký král MATYÁŠ KORVÍN – uspořádal proti Čechám křížovou výpravu (se souhlasem papeže a císaře) - Jiří Matyáše – zajal a došlo k jednání – Matyáš propuštěn za slib, že zprostředkuje jednání s papežskou kurií - Matyáš slovo nedodržel, válka pokračuje - Jiří ztrácí síly, vyjednává s polskou dynastií – JAGELLOVCI


Stáhnout ppt "1436 – 1437 - uznání Basilejských kompaktát podmínka pro volbu králem - musel slíbit, že k úřadům nebudou mít přístup cizinci - postupoval však proti."

Podobné prezentace


Reklamy Google