Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technický koncept III. etapy výkonového zpoplatnění pro ČR Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technický koncept III. etapy výkonového zpoplatnění pro ČR Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1"— Transkript prezentace:

1 Technický koncept III. etapy výkonového zpoplatnění pro ČR Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1 svitek@lss.fd.cvut.cz

2 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 2 Expertní tým ministra dopravy ČVUT, Fakulta dopravní Prof. Ing. Petr Moos, CSc. Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. Doc. Ing. Ladislav Bína,CSc.

3 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 3 Obsah prezentace Úvod - shrnutí Technický koncept III. etapy mýta v ČR –základní definice –definice otevřených rozhraní –telematické služby nad mýtem Ekon. dopady zpoplatnění nižších tříd –varianty zpoplatnění –ekonomické dopady –Výsledky sčítání za rok 2007 Závěr

4 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 4 Technický koncept III. etapy mýta v ČR základní definice

5 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 5 Různé typy technického řešení výkonového zpoplatnění DSRC řešení GNSS/CN řešení (inteligentní klient, tenký klient, atd.) hybridní řešení DSRC/GNSS/CN Centrální systém popis mýtného kontextu (mýtné objekty, tarifní tabulky) uživatelská data kontextový server klientů OBU - vozidlová jednotka inteligentní klienttenký klient

6 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 6 Výchozí podmínky návrhu hybridního systému systém musí plně využívat stávající DSRC části na dálnicích s výhledem na jejich včlenění i v budoucnu část pro ostatní silnice bude založena na použití satelitní navigace návrh systému musí respektovat Evropské standardy nebo závěry úspěšných Evropských projektů cena výsledného systému musí být srovnatelná nebo nižší než původní cena kontrahovaného EFC návrh musí vést k použití jediné OBU všechna rozhraní musí být otevřená (!) architektura systému musí vést k hierarchické struktuře

7 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 7 Interoperabilita mýtných systémů - hybridní řešení Řešením mezinárodní interoperability je navržený český hybridní EFC systém, protože: –standardizuje rozhraní mezi výběrčím mýta („toll charger“) a centrálním systémem („central equipment“) –toto rozhraní může být jednotné pro fixní (DSRC) i virtuální brány (GNSS/CN) –systém pevného i mobilního dohledu může zůstat stejný – budou se jednotně zpracovávat fixní i virtuální brány, využití DSRC rozhraní –„toll charger“ může používat své řešení OBU jednotek spolu se svým serverem, který pouze zpracovává zprávy v požadovaném formátu pro centrální systém –„toll charger“ může být i zahraniční systém operující u nás, např. německý, který připraví zprávu pro náš centrální systém (snižuje se výrazně riziko zahraničního partnera) –výběrčích organizací ("toll charger") může být v jedné zemi několik, např. jedna pro DSRC, druhá pro GNSS/CN, třetí pro mýto v Praze, atd., ale centrální a dohledový systém postačí jeden

8 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 8 Interoperabilita mýtných systémů - hybridní řešení základní architektura interoperability mýta "Toll charger" - správce zóny výběru mýta EETS - evropský poskytovatel služby elektronického mýta standard - rozhraní mezi "toll charger" a "central system"

9 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 9 Prezentace českého hybridního systému Ve dnech 24.1 a 25.1 se konalo v Praze jednání CEN278/WG1 a ISO/204/WG5 – cca 40 delegátů ze 14 zemí světa V průběhu plenárního zasedání byl prezenzentován hybridní systém EFC

10 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 10 Prezentace českého hybridního systému

11 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 11 Technický koncept III. etapy mýta v ČR definice otevřených rozhraní

12 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 12 S t a n d a r d n í r o z h r a n í m ý t n é h o s u b s y s t é m u Návrh hybridního systému S t a n d a r d n í r o z h r a n í t e l e m a t i c k ý c h s l u ž e b

13 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 13 Arbitrační vrstvaPřístupová vrstva Standardní rozhraní Fyzická Linková Síťová Transportní Prezentační Aplikační Fyzická Linková Síťová Transportní Prezentační Referenční model ISO/OSI Relační Standardní rozhraní (mýtného subsystému, telematických služeb)

14 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 14 Varianta rozhraní Standardní rozhranní mýtného subsystému Standardní rozhranní telematických aplikací

15 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 15 Sestavení systému Satelitní systém Hybridní systém Jiný systém..... Mýtný subsystém Telematické služby

16 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 16 Technický koncept III. etapy mýta v ČR definice telematických služeb

17 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 17 Uživatelé telematických služeb Telematické služby nad systémem EFC jsou určeny pro různé uživatele následovně: služby pro cestující a řidiče (uživatelé) služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů) služby pro provozovatele dopravy (dopravci) služby pro státní správu a veřejnou samosprávu - napojení systému elektronického mýtného na informační systémy veřejné správy služby pro bezpečnostní a záchranný systém ‑ propojení systému elektronického mýtného na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní systémy státu služby pro finanční instituce - propojení systému elektronického mýtného na kontrolní systémy pojištění vozidel, atd.

18 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 18 Telematické služby nad mýtem Kategorizace telematických služeb –telematické služby využívající data ze serverové části systému EFC –telematické služby závislé na použité technologii OBU (On-Board) jednotek –telematické služby využívající informační vazby OBU jednotky a elektroniky vozidla –telematické služby využívající infrastruktury dohledového systému

19 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 19 Ekonomické dopady zpoplatnění nižších tříd

20 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 20 Rozšíření zpoplatněných úseků na silnice I. - III. třídy Od 1.1.2008 zpoplatněny silnice I. třídy v rozsahu 172 km (pouze v exravilánu), cca 18% délky zpoplatněných D + R (943 km) Výše výběru mýtného za 30 dní je shodná s 1 denním výběrem u D + R (cca 190 mil. Kč za rok) Zpoplatněny jsou pouze úseky v extravilánu (křižovatky ve vzdálenosti cca 1 km) Intravilán tvoří 10 – 20 % celkové délky silnic, ale 4 násobně vyšší počet křižovatek Riziko objíždění je v současnosti vyšší na tangenciálních trasách silnic I. tř. (např. Plzeň - Pelhřimov – Brno), v rozmezí 8 – 13 %, než paralelních souběžných silnicích Sazba mýtného na silnicích I. třídy (vyhláška z roku 2006) nevyjadřuje degradační účinek přejezdu vozidel na konstrukci silniční vozovky a vliv na životní prostředí

21 Elektronické mýtné 3,5 t – 40 t Problematika zpoplatnění vozidel 3,5 – 12 t měla být v ČR řešena takto: 1. Současné Sazby mýtného na dálnicích a rychlostních silnicích by měly platit pro rozsah vozidel 3,5 – 40 t a tudíž by zahrnovaly i vozidla kategorie 3,5 – 12 t. U automobilů 3,5 t se převážně jedná o 2 nápravová vozidla, u kterých by průměrná sazba mýtného byla 2,- Kč/km. 2. Úpravy Sazeb by v rámci zpracování dokumentace RIA mohly být provedeny ve 3 variantách: Var.1 – Sazby nechat ve stávající podobě Var.2 – Sazby u 2 nápravových vozidel nechat na stávající úrovni a sazby u 4+ nápravových vozidel zvýšit o 20% Var.3 – Sazby u 2 nápravových vozidel snížit o 10% a sazby u 4+ nápravových vozidel zvýšit o 20%. 21 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

22 22 Výsledky sčítání za celý rok 2007 Podíl vozidel o celkové hmotnosti nad 12 t podle počtu náprav a skupin emisní třídy Počet náprav Vozidla emistní třídy Euro O - II Podíl [%] Vozidla emisní třídy Euro III - V Podíl [%] 211 893 8975,313 124 0865,8 33 363 4061,56 421 5522,9 4+42 380 41418,9147 394 95765,6 Celkem57 637 71725,7166 940 59574,3

23 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 23 Výsledky sčítání za celý rok 2007 Podíl vozidel o celkové hmotnosti nad 12 t podle emisní třídy a podle počtu náprav Emisní třída Podíl vozidel [%] 2 nápravy 3 nápravy 4+ nápravy E01,30,41,4 E10,60,11,2 E23,4116,3 E35,22,555,7 E40,50,33,6 E50,20,16,4 Celkem11,24,484,6

24 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Technický koncept III. etapy výkonového zpoplatnění pro ČR Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google