Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Trestní právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Trestní právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."— Transkript prezentace:

1 N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Trestní právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: 1.5.2012 – 30.03.2014 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště je aktivizace žáků v hodinách občanské nauky a jejich orientace v základních odvětvích práva, se kterými se mohou setkat ve svém životě. Rovněž další témata jsou vyučována s důrazem na praktický život. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě se zabývají především oblastmi práva a postavením člověka ve společnosti. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na oblast trestného práva.

3 T RESTNÍ PRÁVO 1

4 ÚVOD Trestní právo je souhrn právních předpisů, které chrání společnost a občany před nežádoucím a nebezpečným jednáním. Základní předpisy trestního práva: 1. trestní zákon – vymezuje jednotlivé trestné činy a tresty, které se za ně ukládají, 2. trestní řád – upravuje postup trestního řízení. Porušení zákona se nazývá buď přestupek, nebo trestný čin. Přesné rozlišení je popsáno v zákoně.

5 P ŘESTUPEK A TRESTNÝ ČIN Přestupek je menší provinění, které porušuje pořádek ve společnosti např. krádež v obchodě do určité ceny, nedodržení předepsané rychlosti apod. Přestupky projednávají správní orgány např. obecní úřad, krajský úřad a většinou za ně udělují pokuty. Trestný čin je závažné, nebezpečné provinění, které ohrožuje společnost např. vloupání, držení drog, znásilnění apod. Trestný čin vyšetřují a projednávají státní orgány činné v trestním řízení: policie, státní zastupitelství a soudy. Rozhodují o vině či nevině pachatele a výši trestu.

6 T RESTNÍ ŘÍZENÍ A JEHO PRŮBĚH Policie se musí zabývat každým podezřelým činem, který je jí oznámen. Policisté na místě činu rozhodnou, zda se jedná o trestný čin, který je třeba vyšetřit. Tím je zahájeno trestní řízení. Na místě musí zajistit stopy, vyslechnout svědky a hledat další důkazy. Když policejní vyšetřovatelé na základě důkazů obviní podezřelého ze spáchání trestného činu, podají státnímu zástupci návrh na obžalobu. Státní zástupce vypracuje obžalobu a na jejím základě zahájí soud trestní řízení soudní.

7 Vyšetřovatelé mohou se souhlasem státního zástupce podezřelého zadržet a uvalit na něj vazbu. Příslušný soud projednává trestný čin v soudním líčení. Líčení bývají přístupná veřejnosti. Soud obvykle tvoří předseda a dva přísedící. Předseda řídí jednání a na závěr vynáší rozsudek o vině, či nevině a případném trestu.

8 Ú ČASTNÍCI SOUDNÍHO JEDNÁNÍ Státní zástupce – vystupuje jako žalobce a navrhuje výši trestu. Obhájce (advokát) – obhajuje obžalovaného, snaží se dokázat, že je obžalovaný nevinen, či najít polehčující okolnosti. Obžalovaný – má právo vyjádřit se k obvinění, případně má právo nevypovídat. Svědci – každý občan, který je předvolán je povinen se dostavit a pravdivě vypovídat. Zapisovatel – podrobně zapisuje vše, co se u soudu řekne. Soudní znalec – bývá přizván v některých případech např. psychiatr, odborník na dopravu…

9 K ONTROLNÍ OTÁZKY : 1. Vysvětlete rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. 2. Kdo uděluje trest za přestupky a jaké hrozí tresty ? 3. Kdo uděluje trest za trestný čin a jaké druhy trestů hrozí ? 4. Popište průběh trestního řízení. 5. Kdo jsou účastnící soudního jednání ?

10 ZDROJE [1] KOVAŘÍKOVÁ, Hana. Občanská výchova pro odborná učiliště III. Nakladatelství Septima, Praha 2006, ISBN 80-7216-234-9 [2] DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště : Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7. RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57- 3.


Stáhnout ppt "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Trestní právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."

Podobné prezentace


Reklamy Google