Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY  Synchronní generátor = alternátor  Slouží k výrobě elektrické energie (přeměňují mechanickou energii na elektrickou).  Vyrábí se od malých rozměrů (např. do automobilů) až po velké (do turbín v elektrárnách). 3

4 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY  Stator je složen z plechů a v jeho drážkách je umístěno trojfázové vinutí. 4

5 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY  Na rotoru je umístěno budicí vinutí, které je napájené přes sběrací kroužky stejnosměrným proudem. 5

6 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY  Rotor může být zhotoven z plného materiálu (magnetické pole rotoru se nemění = není třeba brát v úvahu ztráty hysterezí a vířivými proudy) nebo složen z plechů. 6

7 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY  Rotory pro menší otáčky mají vyniklé póly = Alternátor s rotorem s vyniklými póly.  Rotory pro vysoké otáčky mají hladký povrch = Alternátor s rotorem s hladkým povrchem.  Stator i rotor musí mít stejný počet pólů. 7

8 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY  Princip činnosti:  Rotor je poháněn hnacím strojem.  Otáčející se budicí vinutí v rotoru je napájené stejnosměrným proudem a vytváří tak rotující magnetické pole.  Toto rotující magnetické pole indukuje ve statorových vinutích (vzájemně pootočených o 120°) tři napětí sinusového průběhu stejné amplitudy, ale vzájemně fázově posunuté o 120° (tedy o 1/3 doby kmitu). 8

9 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY  Princip činnosti:  Ze statoru je odváděn třífázový proud.  Velikost vyráběného napětí závisí na velikosti budicího proudu a otáčkách rotoru.  Na otáčkách rotoru také závisí frekvence. Protože ta je v síti pevně stanovena (např. na 50 Hz), musíme velikost vyráběného napětí nastavovat pomocí budicího proudu. 9

10  OPAKOVÁNÍ: 1)Co je to a k čemu slouží synchronní generátor? …………………………………………………………… 2)Popište konstrukci synchronního generátoru. …………………………………………………………… 3)Jaký je princip činnosti synchronního generátoru? …………………………………………………………... 4)Na čem závisí velikost vyráběného napětí a frekvence?.................................................................................... 10 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY

11  Vocabulary: AC electrical generator can be called an alternator. – Střídavé generátory elektrické energie nazýváme alternátory. drive shaft – hřídelbearings – ložiska motor frame (shield) – kostra motoru (kryt) The output frequency of an alternator depends on the number of poles and the rotational speed. – Výstupní frekvence alternátoru závisí na počtu pólů a otáčkách. 11 SYNCHRONNÍ GENERÁTORY

12  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 12 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google