Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana obyvatel při radiační havárii. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (Krizový zákon) Vyhláška SÚJEB o funkci a organizaci celostátní radiační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana obyvatel při radiační havárii. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (Krizový zákon) Vyhláška SÚJEB o funkci a organizaci celostátní radiační."— Transkript prezentace:

1 Ochrana obyvatel při radiační havárii

2 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (Krizový zákon) Vyhláška SÚJEB o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě Zákon 239/2000 o IZS Zákon 238/2000 o HZS Příručka pro ochranu obyvatel při radiační havárii Reference

3 1. stupeň - Prvním stupněm je klasifikována MU (mimořádná událost), která vede nebo může vést k nepřípustnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek do prostor jaderného zařízení nebo pracoviště, která má omezený, lokální charakter a k jejímu řešení jsou dostačující síly a prostředky obsluhy nebo pracovní směny a při přepravě nedojde k úniku radioaktivních látek do životního prostředí, Klasifikace MU JEZ

4 2. stupeň - Druhým stupněm je klasifikována MU, která vede nebo může vést k nepřípustnému závažnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, které nevyžaduje zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí, její řešení vyžaduje aktivaci zasahujících osob držitele povolení a k jejímu zvládnutí jsou dostačující SaP držitele povolení, případně SaP smluvně zajištěné držitelem povolení, Klasifikace MU JEZ

5 3. stupeň - Třetím stupněm je klasifikována MU, která vede nebo může vést k nepřípustnému závažnému uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, vyžadujícímu zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí, stanovená ve vnějším havarijním plánu a v havarijním plánu kraje. Událost třetího stupně je radiační havárií a její řešení vyžaduje kromě aktivace zasahujících osob držitele povolení a zasahujících osob podle vnějšího havarijního plánu, popřípadě havarijního plánu kraje zapojení dalších dotčených orgánů. Klasifikace MU JEZ

6 Ukrytí Jodová profylaxe Evakuace K evakuaci dochází až po jisté hodnotící fázi, když je nezbytná Informační kampaň ve sdělovacích prostředcích Základní opatření ochrany obyvatelstva v okolí JEZ

7 první z opatření zpravidla uvnitř budovy, nejlépe úkryty a sklepy na straně odvrácené od elektrárny soustředění jen těch co jsou doma, instituce jsou vyrozuměny také příprava improvizovaných ochranných prostředků možnost sledovat informace uzavření oken, dveří, vypnutí větrání a klimatizací zabezpečení vodního zdroje, zásob vody a potravin Ukrytí

8 Jaderný reaktor = radioizotopy alkalických kovů a alkalických zemin tablety jodidu draselného KI (štítná žláza) Obvykle 130 mg na den po dvou dávkách (65 mg) musí se začít okamžitě po uvědomění, je to profylaxe ukrytí je důležitější, pro zapomenuté tablety se nevracíme Jodová profylaxe

9 souhrn opatření zabezpečující přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území různá rozdělení evakuací rozhodnutí přísluší představitelům státní správy plán evakuace obyvatelstva – součást havarijního plánu evakuační zóny Evakuace

10 Rozdělení pásem a sektorů

11 Schémata evakuačních tras

12 Podíl AČR na ochraně obyvatelstva

13 řídíme se… organizačním nařízením Velitelství společných sil realizačními dohodami JETE, JEDU směrnice VSpS k nasazení sil a prostředků v rámci IZS vytváříme dva odřady (31. brchbo) a družstvo leteckého radiačního průzkumu (CVZHN)

14 Velitel Družstvo rchpz – 3 VZP Družstvo dek. osob – 7 VZP Družstvo dek. techniky – 7 VZP KRS – 2 VZP Radiometrická laboratoř – 5 VZP Složení odřadu JEZ

15 Při těchto událostech dozorčí útvaru aktivuje odřady pro JEZ. Informace o těchto událostech obdrží telefonicky nebo osobně. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 2. STUPNĚ - radiační nehoda - přesun z místa stálé dislokace do předurčených prostorů (nerozvinují místa dekontaminace) a vyčkávají na další pokyny MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 3. STUPNĚ - radiační havárie - vyčleněné odřady 31.brrchbo provádí konkrétní zásahy v plánovaných prostorech dekontaminace Činnost AČR při mimořádné události

16 rozkaz pro přesun, plán přesunu odřadů plán spojení mapy s vyznačenými prostory JEZ, DM, Zón havarijního plánování – zpracovali si velitelé schéma uspořádání a rozmístění DM výpis z havarijního plánu způsob monitorování a provedení dekontaminace - SOP přehled logistické podpory a opatření záznamník ozáření osob – je v každé složce systém hlášení Dokumentace velitele odřadu

17 Otázky ?? www.cbrn-mil.cz


Stáhnout ppt "Ochrana obyvatel při radiační havárii. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (Krizový zákon) Vyhláška SÚJEB o funkci a organizaci celostátní radiační."

Podobné prezentace


Reklamy Google