Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ PLZEŇSKÉHO KRAJE Tisková konference,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ PLZEŇSKÉHO KRAJE Tisková konference,"— Transkript prezentace:

1 Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | www.plzen.czso.cz Miloslav Chlad CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ PLZEŇSKÉHO KRAJE Tisková konference, 19. 4. 2016, KS ČSÚ v Plzni

2 2 ■Základní charakteristika ■Demografie ■Sociální statistiky ■Trh práce ■Makroekonomika ■Organizační statistika ■Výzkum a vývoj ■Volný čas - cestovní ruch Osnova prezentace

3 3 ■Administrativně správní uspořádání:15 SO ORP ■Počty obcí a měst: ■501 obcí ■57 měst ■12 městysů ■Věková struktura ve SO ORP ■Hustota obyvatel:76,1 km 2 ■Životní prostředí Základní charakteristika Plzeňského kraje

4 4 Charakteristika SO ORP Plzeňského kraje

5 5 Počet obyvatel a rozloha SO ORP k 31. 12. 2014

6 6 Věkové složení populace ve SO ORP Plzeňského kraje k 31. 12. 2014

7 7 Obce a města, SO ORP, okresy a hustota obyvatel Plzeňského kraje

8 8 Životní prostředí, odpady, rizika ■Národní park Šumava s 34 736 ha ■CHKO Šumava ■CHKO Český les ■CHKO Chodsko ■CHKO Křivoklátsko ■s 84 762 ha ■196 maloplošných chráněných území s 11 003 ha

9 9 ■Demografie ■Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 576 616 ■Přírůstek obyvatelstva - přirozený v letech 2007-2010 stěhováním v letech 2000-2015 až na rok 2003 a 2010 ■Sňatky 4,58 na 1 000 obyvatel středního stavu v roce 2015 ■Rozvody 2,54 na 1 000 obyvatel středního stavu v roce 2015 ■Školství - vzdělávání ■Počty škol ■Počty žáků a studentů ■Mezinárodní porovnání nejnižší platy učitelů podle OECD ■Zdravotnictví ■Sociální zabezpečení Sociální statistiky

10 10 Živě narození a zemřelí na 1 000 obyvatel středního stavu v Plzeňském kraji

11 11 Demografie - přirozený přírůstek / úbytek obyvatel

12 12 Demografie - migrační přírůstek / úbytek obyvatel

13 13 Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel středního stavu v Plzeňském kraji

14 14 ■Předškolní zařízení ■Základní školy ■Střední školy ■Vysoké školy ■Kvalita vzdělávání x platy učitelů Česká republika patří v rámci OECD mezi země s nejnižším ohodnocením učitelů roční platy učitelů v předškolním vzdělávání - 18 232 USD roční platy učitelů - v základních školách a středních školách - 20 795 USD Zdroj: České školství v mezinárodním srovnání v roce 2015 Vzdělávání

15 15 Studenti* ) veřejných a soukromých vysokých škol v Plzeňském kraji studenti s trvalým bydlištěm v kraji studenti s místem studia v kraji *) ve fyzických osobách; ve všech formách studia (státní občanství ČR)

16 16 Vzdělávání - střední školy

17 17 2014 ■Zdravotní stav ■Průměrné procento pracovní neschopnosti: 4,117 % ■Průměrná délka trvání 1 případu: 42,3 dne ■Nejčetnější úmrtí: nemoci oběhové soustavy a novotvary ■Zdravotnická zařízení ■11 nemocnic ■242 ordinací praktického lékaře pro dospělé ■319 ordinací stomatologů Zdravotnictví

18 18 Zemřelí na nemoci oběhové soustavy a novotvary v Plzeňském kraji

19 19 Zdravotnictví - Zdravotní stav

20 20 Zdravotnictví - lékaři

21 21 ■Příjemci důchodů v roce 2015: ■160 454 příjemců celkem ■97 989 příjemců starobních důchodů ■Průměrné důchody: ■celkový 10 970 Kč ■starobní 11 294 Kč ■Zařízení sociální péče v roce 2014: ■24 domovů pro seniory ■9 domovů se zvláštním režimem ■Výdaje na pečovatelskou službu: ■165 020 tis. Kč, proti roku 2005 zvýšení o 83,9 % Sociální zabezpečení

22 22 Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2014

23 23 Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2014 POZNÁMKA: podíl z příjemců starobního důchodů bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem

24 24 Zařízení sociální péče a výdaje na pečovatelskou službu

25 25 2015 ■Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané: 207,6 tis. ■Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené osoby: 25 574 Kč 2014 ■Zaměstnanost a nezaměstnanost podle VŠPS ■Zaměstnaní: 279,9 tis. osob ■Roční průměrná obecná míra nezaměstnanosti: 5,1 % 2015 ■Nezaměstnanost podle MPSV k 31. 12.: 4,62 % (druhý nejnižší podíl) ■Nezaměstnaní podle vzdělání MPSV: růst nezaměstnaných vysokoškoláků Trh práce

26 26 Trh práce

27 27 Podíl nezaměstnaných osob v Plzeňském kraji (stav ke konci jednotlivých měsíců)

28 28 Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště

29 29 2014 ■RHDP na obyvatele:384 101 Kč ■RHDP na 1 zaměstnaného:803 372 Kč ■ČDDD 117 716 v mil. Kč ■Podíl THFK/RHDP:22,6 % za rok 2013 (míra investic) ■Odvětvová struktura HPH v Plzeňském kraji ■Zemědělství, rybářství, lesnictví 3,7 % ■Průmysl 40,9 % ■Stavebnictví 5,2 % ■Služby 50,2 % Makroekonomika

30 30 Regionální hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v tis. Kč podle krajů ČR

31 31 Regionální hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného v krajích ČR

32 32 Míra investic v krajích ČR v roce 2013 POZNÁMKA: Podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na regionálním HDP

33 33 ■Chráněná území podle okresů k 31. 12. 2014 ■Národní park:1 (Národní park Šumava) ■Chráněné krajinné oblasti:4 ■ Maloplošná chráněná území:196 ■Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investice rok 2014 proti roku 1995 nárůst o 89,9 % Životní prostředí

34 34 ■Koncentrace firem ■Zemědělství: Klatovy, Tachov ■Průmysl z toho: těžba zpracovatelský průmysl: Rokycany, Plzeň-sever, Plzeň-jih ■Služby: Plzeň-město (téměř ¾ firem) Organizační statistika

35 35 Zemědělství a životní prostředí

36 36 Zpracovatelský průmysl a jeho koncentrace

37 37 Těžba v Plzeňském kraji

38 38 ■Počet udělených patentů v Plzeňském kraji (přihlášeným z ČR): 15 ■Výdaje na výzkum a vývoj: 4 733,7 mil. Kč ■Podle sektoru ■Podle druhu výzkumu Výzkum a vývoj za rok 2014

39 39 Výzkum a vývoj

40 40 ■Kapacity hromadných ubytovacích zařízení ■521 hromadných ubytovacích zařízení ■s kapacitou 28 503 lůžek ■Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 650,3 tis. hostů ■v tom 234,7 tis. nerezidentů ■49,4 % Němci ■415,6 tis. rezidentů Cestovní ruch v roce 2015

41 41 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení (2015) Plzeňský kraj Počet zařízení 521 Počet pokojů10 286 Počet lůžek28 503 Počet míst pro stany 3 818 a karavany Nejvíce HUZ  JHČ (13 %)  HKK (12 %) Nejvíce pokojů  Praha (20 %)  JHČ (10 %) POČET ZAŘÍZENÍ POČET POKOJŮ

42 42

43 43 PODÍLY MĚSTA PLZNĚ NA KAPACITÁCH V KRAJI, 2015 KAPACITY A VYUŽITÍ HUZ VE MĚSTĚ PLZEŇ, 2015

44 44 Přenocování 1 717,3 tis. 2015/2014 +17,3 % Domácí 1 214,3 tis. nocí (+18,0 %) Zahraniční 503,0 tis. nocí (+15,5 %) Hosté 650,3 tis. 2015/2014 +14,3 % Domácí 415,6 tis. osob (+13,5 %) Zahraniční 234,7 tis. osob (+15,8 %) Struktura hostů Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (2015) Plzeňský kraj, rezidenti a nerezidenti Domácí Zahraniční

45 45 NÁVŠTĚVNOST HUZ V PLZNI V LETECH 2012 – 2015 PODÍLY VYBRANÝCH MĚST NA NÁVŠTĚVNOSTI KRAJE (%), 2015

46 Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | www.plzen.czso.cz Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ PLZEŇSKÉHO KRAJE Tisková konference,"

Podobné prezentace


Reklamy Google