Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Palác Žofín, Praha 1. listopadu 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Palác Žofín, Praha 1. listopadu 2011."— Transkript prezentace:

1 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Palác Žofín, Praha 1. listopadu 2011

2 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Státní energetická koncepce ČR V současné době je stále platná SEK z roku 2004 Od té doby došlo k závažným skutečnostem (vstup do EU aj.) Z toho vyplývá nutnost aktualizovat SEK Energetika projde do roku 2050 strukturálními změnami, ty se však musí zohlednit v našem konání již dnes

3 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Předpoklady platné Státní energetické koncepce Přednostní zajištění obecných cílů energetické politiky: bezpečnost a spolehlivost dodávek, dlouhodobá udržitelnost a konkurenceschopnost Důraz na dopady do HDP – ekonomiky ČR a její mezinárodní konkurenceschopnosti Robustnost (dlouhodobá platnost) – stabilní prostředí pro investory

4 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Složení primárních zdrojů dnes

5 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Platná Státní energetická koncepce

6 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Proč je nutno aktualizovat SEK? Výchozí předpoklady SEK z roku 2004 byly potvrzené v posledním vyhodnocení z ledna 2011 Musíme naplňovat závazky ČR v rámci EU a mezinárodních organizací v oblasti energetiky a klimatu Je nutno zapracovat nové skutečnosti z oblastí změny klimatu, energetické bezpečnosti, řešení krizových stavů a dalších oblastí jako dostupnost a další vývoj nových technologií a v neposlední řadě posun v globalizující se světové ekonomice.

7 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktualizace Státní energetické koncepce Zákonem požadovaný výhled do roku 2040 a vize do roku 2060 Zásadní změna přístupu plyne z požadavku na robustnost – přijatelnost pro celou oblast možného vývoje cen komodit, povolenek apod. Výběr scénáře budoucnosti podle: dopadu na HDP vlivu na konkurenceschopnost A podmínkou naplnění obecných cílů energetické politiky

8 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Predikce fungování trhu s elektřinou SEK predikuje další pokračování změn, majících zásadní vliv na fungování trhu s elektřinou: Rychlý nárůst podílu OZE s nízkými variabilními náklady na celkové výrobě elektřiny v posledních letech díky regulačním opatřením, jak v ČR, tak zejména mimo ČR Stochastický charakter dodávek z větrných a fotovoltaických elektráren Potenciální nárůst podílu JE opět s nízkými variabilními náklady

9 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Predikce fungování trhu s elektřinou Dosavadní model odvětví elektroenergetiky vychází z následujících pravidel pro jeho jednotlivé segmenty: Přenos a distribuce – přirozený monopol – tedy regulovaný Obchod a výroba – trh s elektřinou, avšak s požadavkem na vyrovnanost výroby a spotřeby v každém okamžiku Obchod je významným způsobem limitován kapacitou přenosových sítí Dnes navržený a používaný model pro tento specifický trh funguje, byť regulačními zásahy v poněkud deformované podobě

10 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Predikce fungování trhu s elektřinou V dlouhodobém horizontu bude stávající model méně a méně vyhovovat potřeba stabilního rozvoje energetiky a zajištění spolehlivosti dodávek, Zásadním probléme, který se začíná projevovat již dnes, je nedůvěra investorů v návratnost jejich investic do nových kapacit, pokud to není zajištěno regulačním opatřením jako v případě některých OZE Stávajícího model trhu s elektřinou bude třeba modifikovat Česká republika je si tohoto vývoje je vědoma a chce se na tomto procesu aktivně podílet

11 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Scénáře budoucnosti Pracujeme s více scénáři Scénáře předpokládaného vývoje energetiky: podrobná strategie do roku 2040 strategická vize do roku 2060 Scénáře počítají s různorodým vývojem budoucnosti, nespoléhají na lineární vývoj

12 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR Rada byla ustavena vládou v březnu 2011 jako stálý poradní orgán vlády pro otázky surovinové a energetické politiky státu Rada má 29 členů Předsedou Rady je ministr průmyslu a obchodu, 1. místopředsedou je ministr životního prostředí Činnost Rady zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu.

13 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Současný stav přípravy aktualizace SEK září 2011 - 1. návrh aktualizace SEK předložen do Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii zapracovány připomínky členů Rady, na základě doporučení jejich vypořádání PS pro energetickou politiku říjen 2011 – upravený návrh projednala Rada listopad vypořádání připomínek opět na základě doporučení PS listopad 2011 – meziresortní připomínkové řízení prosinec 2011 – předložení Vládě k projednání

14 Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Děkuji Vám za pozornost, a přeji plodnou výměnu názorů, která bude přínosem pro naše další konání.


Stáhnout ppt "Ing. František Pazdera náměstek ministra průmyslu a obchodu PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Palác Žofín, Praha 1. listopadu 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google