Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8.9.2013 MEZINÁRODNÍ DEN GRAMOTNOSTI Negramotnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8.9.2013 MEZINÁRODNÍ DEN GRAMOTNOSTI Negramotnost."— Transkript prezentace:

1 8.9.2013 MEZINÁRODNÍ DEN GRAMOTNOSTI Negramotnost

2 Co je negramotnost Neschopnost ovládat čtení, psaní a počítání. Je spojena s celkově nízkou úrovní života. Nejvyšší je v rozvojových zemích, kde je spojena s: 1. chudobou 2. špatným zdravotním stavem 3. nedostatečnou výživou 4. nevhodnými podmínkami k bydlení

3 Negramotnost v číslech ADRA 8.9.2013 Počet negramotných lidí na světě klesá V roce 1990 nevládla slovem a písmem téměř 25% dospělých obyvatel planety V roce 2011 už to bylo jen 16% Mladí lidé ve věku 15-25 let - 10% negramotných V letech 1990-2011 klesla negramotnost u dospělých obyvatel ve všech rozvojových zemích. Výjimkou jsou jižní a západní Asie a země subsaharské Afriky. Sice se tam také každoročně naučí číst a psát stále víc lidí, nicméně na výsledném čísle se projevuje obrovský nárůst populace. Poměr gramotných a negramotných se proto v těchto regionech skoro nezměnil. Východní Asie a Tichomoří 1990 - 232 milionů 2011 – 142 miliónů V Arabských zemích 90. léta – uměla číst a psát ½ dospělých – po 20 letech ¾ Subsaharské Afriky V roce 1990 zhruba 133 milionů negramotných dospělých V roce 2011 nárůst 182 milionů.

4 Z materiálů Člověk v tísni autor: Petra Zatloukalová Rozvoj regionů i celé země je závislý na kvalitním vzdělání (zvyšování kulturnosti, vzdělání pro praxi). Země s nejnižší gramotností mají: Nejvyšší mateřskou a kojeneckou úmrtnost Nejvyšší procento dětské práce Extrémní chudobu Vzdělané dítě, zejména jde-li o dívku, je nejlepší „investicí“ pro budoucí rozvoj země. Děti vzdělaných matek: významně méně často umírají jsou zdravější v dětství nepracují, ale chodí do školy

5 Proč odstraňování negramotnosti Dovednost číst, psát, počítat: Umožňuje orientovat se ve světě Znát svá práva a aktivněji se postavil podmínkám, které jej drží v bídě Přečíst varovné nápisy na chemickém hnojivu, návody k použití ….. Zapsat a spočítat plánované výdaje Dozvědět se o vládním sociálním programu a přihlásit se do něj Prevence konfliktů Zapojení žen do společnosti Zahájení práce v malých podnicích – lidé na okraji společnosti tak získávají práci a naději dát svému životu nový směr. UNESCO – u příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti 8.9. vyznamenává organizace, které se na vzdělávacích programech podílejí. Program Místo ke čtení získal v roce 2011 cenu za publikaci stovek titulů, které vydal a rozšířil v místních a menšinových jazycích zemí, jako je Vietnam, Zambie, Kambodža nebo Nepál.

6 ADRA – Světové vzdělávací programy Světové vzdělávací programy se zaměřují zejména na děti. Statistiky ukazují u této věkové skupiny na nejviditelnější pokrok. 1985 - 2011 se v Burundi zvýšil počet gramotných dětí o 35 procent, podobná čísla hlásí z Bangladéše a Nepálu. V Egyptě vzrostla gramotnost dětí o 26 procent. V některých zemích jsou velké rozdíly ve vzdělanosti chlapců a dívek. Například v jižní a západní Asii zvládá základy písma jen 87 procent mladých mužů, zatímco dívek jen 75 procent. Podobné je to v arabských zemích. V Bangladéši, kde působí i ADRA, umí číst a psát jen 79 procent mladých lidí. Zdaleka nejhorší podmínky panují ve slumech, tedy koloniích, kde lidé žijí v chudobě, v provizorních příbytcích a v otřesných hygienických podmínkách. Jen každé páté dítě, které bydlí ve slumu, chodí do školy. Okolo 2,4 milionů dětí z bangladéšských slumů ve věku 6-10 let nemá stále přístup k základnímu vzdělání. Mladý člověk, který se naučí číst a psát má šanci na lepší budoucnost

7 Člověk v tísni (2013) Unesco na světě žilo v roce 2008 téměř 800 milionů negramotných lidí. Více než polovina z nich žije v Asii, relativně nejvážnější je však situace v subsaharské Africe. Právě do Afriky spadá desítka zemí, kde méně než polovina lidí umí číst a psát. V Mali je gramotná přibližně čtvrtina lidí starších 15 let, v Burkině Faso, Nigeru, Čadu, Etiopii a Guinei je to kolem třetiny. Méně než polovina dospělého obyvatelstva je gramotná v Guinei, Sierra Leone, Beninu, Senegalu a Gambii. Jedenáctou zemí s nadpoloviční negramotností je nejchudší země Karibiku – Haiti. Ženy jsou méně gramotné Děti a mládež jsou stále vzdělanější než jejich rodiče, což platí zejména pro dívky. Za posledních dvacet let se gramotnost zvýšila o 4% u chlapců a 8% u dívek, často díky zrušení školních poplatků a všestranné podpoře od vlád, místních i mezinárodních organizací. Ačkoliv dívky rychle dohánějí chlapce (a v některých zemích je dokonce lehce předhánějí), stále tvoří ženy a dívky celé dvě třetiny všech negramotných. Největší nerovnost existuje v jižní Asii, kde 73% mužů umí číst a psát, zatímco u žen je to jen 51%. Více informací najdete na www.unesco.org, www.osn.cz, www.stopdetskepraci.czwww.unesco.orgwww.osn.czwww.stopdetskepraci.cz Pavla Začalová, koordinátorka kampaně Stop dětské práci (Rozvojovka, informační sekce Člověka v tísni)

8 Negramotnost v České republice Parlamentní listy 8. 9. 2013 Při sčítání lidí v roce 2011 bylo v populaci starších 15 let úplně bez vzdělání přes 42.000 lidí. Základní školu pak nedokončilo více než 29.000 lidí. Za posledních padesát let se počet lidí bez vzdělání téměř zdvojnásobil, v roce 1961 jich bylo 24.500. Statistika těch, kteří nedokončí základní vzdělání, není. Kdo nedokončí školu, nemusí být negramotný. Povinná školní docházka je devítiletá, když dítě třeba dvakrát propadne, vyjde školu v sedmé třídě. I tak by ale mělo čtení a psaní ovládat. Funkční negramotnost je častější: lidé se SPU, děti problémových rodin, které chodí za školu a řada dalších

9 Negramotnost v ČR Dálkové kurzy pro negramotné Pro ty, kteří jsou negramotní, mohou základní a střední školy zřídit kurz, kde si negramotní vzdělání dodělají. Tyto kurzy nejsou limitovány věkem, dají se studovat i dálkově. Skutečně negramotní Těžce mentálně postižení lidé. Ti se sice mohou vzdělávat ve speciálních programech uzpůsobených jejich možnostem, od určitého stupně mentální retardace se už ale člověk nikdy číst a psát nenaučí. Těžce postižení s více vadami

10 Vzdělanost v sociální práci Nevzdělanost je jedno ze zel, které musí sociální stát řešit. Je to problém sociální. Sociální aspekty vzdělávání řeší dostupnost z aspektů: 1. Zeměpisný 2. Ekonomický 3. Kvalitativní (kvalita výuky) Právo na vzdělání je lidské právo zaručené Listinou základních práv a svobod

11 ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 125 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992. www.adra.cz Člověk v tísni, o.p.s. Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských práv. www.clovekvtisni.cz


Stáhnout ppt "8.9.2013 MEZINÁRODNÍ DEN GRAMOTNOSTI Negramotnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google