Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16. prosince 2015 Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16. prosince 2015 Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny."— Transkript prezentace:

1 16. prosince 2015 Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny

2  Zákon 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 78, odst. 2: „Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle sčítání lidu alespoň 5% občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje zastupitelstvo hlavního města Prahy výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního právního předpisu; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.“

3  Dle posledního sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 vyplývá, že na území HMP se k jiné národnosti než české hlásí 5,46% osob z celkového počtu obyvatel, které se přihlásily k národnostním menšinám aktuálně zastoupeným v Radě vlády pro národnostní menšiny. ČeskáMoravskáSlezskáBulharskáChorvatskáMaďarskáNěmeckáPolskáRomskáRusínskáRuská 821 6883 7542461 7324231 4191 2641 7213681679 413 v tom občanství ČR820 8133 7452432285074855152535182661 v tom jiné občanství845831 4993736707111 19517858 716 bez občanství301 5 121 36 ŘeckáSlovenskáSrbskáUkrajinskáBěloruskáVietnamskáNezjištěnoCELKEM 29023 0891 02821 3167956 313343 112 1 268 796 v tom občanství ČR1349 27410046640224 v tom jiné občanství15613 80992820 7807466 080 bez občanství 6 7099

4  1997 až 2000 Poradní sbor pro národnostní menšiny  2000 až 2007 Komise Rady HMP pro oblast národnostních menšin na území HMP  2007 až 2014 Komise Rady HMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území HMP  2013 až 2014 příprava zřízení výboru (diskuze nad uspořádáním výboru, jednání se sekretariátem Rady vlády pro národnostní menšiny)  říjen 2014 komunální volby, nové vedení hl. m. Prahy  26.3.2015 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/66 zřízen Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  20. května 2015první jednání výboru

5 březen až prosinec 2015 –jednotlivá jednání výboru: 1. jednání /20. května 2015 2. jednání /24. září 2015 3. jednání /19. listopadu 2015

6  Předseda výboru – PhDr. Lukáš Kaucký  Tajemnice výboru – Mgr. Jana Hajná Aktuální počet členů výboru - 18 :  4 členové ZHMP  1 odborník (nominován jedním z klubů ZHMP)  12 zástupců národnostních menšin aktuální zastoupení národnostních menšin: bulharská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská, vietnamská  1 zástupce židovské komunity Stálí hosté: tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny, ředitel Domu národnostních menšin o.p.s., romská koordinátorka, asistent předsedy výboru

7  Jednací řád výborů ZHMP - řídí se jím postavení a jednání všech výborů ZHMP (schválen usnesením ZHMP č. 9/106 ze dne 10.9.2015)  Jednání výboru je veřejné – dosud využili zejména zástupci národnostních menšin  Informace z výborů ZHMP jsou zveřejňovány na webových stránkách HMP www.praha.eu (termíny, program, zápis a nově budou rovněž materiály k jednotlivým bodům)www.praha.eu

8 Témata:  Grantové řízení pro oblast národnostních menšin  Koncepce politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám  Setkání národnostních menšin - příprava 15. ročníku akce  Významné akce národnostních menšin (např. festivaly)  Dům národnostních menšin – kompletní zpráva o činnosti a pravidelné informace o realizovaných aktivitách  Informace zástupců národnostních menšin o jednotlivých akcích

9 Plánováno vždy 5 řádných jednání za rok (únor, duben, červen, září a listopad) Témata:  Finalizace materiálu Koncepce politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám a předložení ke schválení (rok 2016)  Prezentace členů výboru za jednotlivé národnostní menšiny (činnost spolků, cíle, problémy, možnosti pomoci ze strany HMP atd.) 1 jednání = prezentace jedné národnostní menšiny  Příprava dalších ročníků Setkání národnostních menšin  Významné akce národnostních menšin (např. festivaly)  Dům národnostních menšin – podpora vlastní činnosti a dalšího rozvoje  Spolupráce na úrovni krajů  Aktuální témata na základě podnětů národnostních menšin

10 PhDr. Lukáš Kaucký Mgr. Jana Hajná


Stáhnout ppt "16. prosince 2015 Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google