Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nové registry a úpravy stávajících registrů pro oblast vysokého školství a další aktuální témata Hlavní změny v oblasti vykazování v souvislosti s přijetím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nové registry a úpravy stávajících registrů pro oblast vysokého školství a další aktuální témata Hlavní změny v oblasti vykazování v souvislosti s přijetím."— Transkript prezentace:

1 1 Nové registry a úpravy stávajících registrů pro oblast vysokého školství a další aktuální témata Hlavní změny v oblasti vykazování v souvislosti s přijetím novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá Strana tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Obsah prezentace 1.Úvod – Základní právní zakotvení – Nově zřizované registry a registry převáděné pod správu MŠMT 2.Nově zřízené registry – Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů – Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 3.Registry převáděné pod správu MŠMT a registry procházející úpravou – Registr uměleckých výstupů – Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol – Sdružené informace matrik studentů

3 3 Obsah prezentace 4.Aktuální témata – Aktualizace struktury Výroční zprávy pro rok 2016 – Šetření uplatnitelnosti absolventů vysokých škol

4 4 1.Úvod Základní právní zakotvení  Vedení registrů je Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uloženo § 87 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (novela)  Z novely vyplývá:  Zřízení nových registrů  Převedení stávajících registrů pod správu MŠMT, jejich úprava a úprava stávajících registrů MŠMT

5 5 1.Úvod Nově zřizované registry  Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů  Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Registry převáděné pod správu MŠMT a registry procházející úpravou  Registr uměleckých výstupů  Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol  Sdružené informace matrik studentů

6 6 2. Nově zřizované registry Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů  Stanoven § 87a novely  Veřejný registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, součástí bude i seznam poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělání na území ČR a jimi uskutečňovaných zahraničních vysokoškolských studijních programů  Zprovoznění k 1. 1. 2017  K podobě registru a způsobu sběru dat jsou vedena jednání v rámci MŠMT

7 7 2. Nově zřizované registry Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace  Stanoven § 90b novely, vyhláškou  Neveřejný registr bude sloužit pro potřeby MŠMT jako evidence žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pro vydávání rozhodnutí MŠMT o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Nahlížení do registru je umožněno subjektům definovaným v odst. 2 písm. c) § 87 novely  Zprovoznění k 1. 1. 2017  Data do registru budou vkládat vysoké školy, MŠMT, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra  Technické podmínky, formát a struktura datové zprávy se stanoví vyhláškou

8 8 3. Registry převáděné pod správu MŠMT a registry procházející úpravou Registr uměleckých výstupů  Zpracování údajů dle § 77c novely, správa MŠMT dle § 87 novely  V současné době provozován Akademií múzických umění v Praze  Neveřejný registr slouží jako evidence pro hodnocení a porovnávání činnosti vysokých škol, které uskutečňují studijní programy v oblasti umění, pro posouzení žádostí o akreditace, a případně též pro účely prevence plagiátorství. Určen zejména pro potřeby MŠMT a Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), nahlížení do registru je umožněno subjektům definovaným v odst. 2 písm. a) § 87 novely  Pod správou MŠMT od 1. 9. 2016  Data do registru vkládají vysoké školy definované v § 77c novely

9 9 3. Registry převáděné pod správu MŠMT a registry procházející úpravou Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol  Stanoven § 87b novely, vyhláškou, správa MŠMT dle § 87 novely  Registr slouží k vedení údajů o zaměstnancích veřejných, státních a soukromých vysokých škol, kteří jsou docenty, profesory nebo mimořádnými profesory. Sdružuje údaje o docentech, profesorech působících v základním pracovněprávním vztahu* jako pedagogičtí nebo vědečtí pracovníci poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území ČR. Uživateli registru jsou MŠMT, NAÚ a další subjekty dle odst. 3, písm. c) a d) § 87b novely  Rozšíření bude implementováno do stávajícího systému nejpozději do 1. 1. 2017  Data do registru budou vkládat vysoké školy, formát a struktura datové zprávy se stanoví vyhláškou  *základní pracovněprávní vztah stanoven § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

10 10 3. Registry převáděné pod správu MŠMT a registry procházející úpravou Sdružené informace matrik studentů  V souvislosti s § 93a novely bude SIMS rozšířen o databázi Evropských a mimo evropských zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území ČR  Tato databáze bude paralelní k současné databázi SIMS  Zavedení této databáze nebude mít vliv na současný proces a strukturu vykazování  Rozšíření k 1. 9. 2016  Data vkládají dotčené vysoké školy stávajícím způsobem

11 11 3. Registry převáděné pod správu MŠMT a registry procházející úpravou Sdružené informace matrik studentů  V souvislosti s § 58 novely, týkající se poplatků spojených se studiem, bude na návrh reprezentací vysokých škol zvýšena periodicita sběrů dat do SIMS  Současné kvartální vykazování dat do SIMS bude doplněno měsíčním vykazováním dat  Měsíční vykazování dat bude probíhat formou aktualizace vykázaných dat při posledním kvartálním sběru, a to vždy ke konci měsíce  Cílem úpravy vykazování je poskytnutí vysokým školám aktuálních informací potřebných k vyřizování agendy poplatků spojených se studiem  Zavedení k 1. 9. 2016, stanoveno vyhláškou

12 12 4. Aktuální témata Aktualizace struktury Výroční zprávy pro rok 2016 Východiska  Dlouhodobý záměr MŠMT 2016 - 2020  Novela vysokoškolského zákona  Národní akreditační úřad pro vysoké školství  Systém financování vysokých škol

13 13 4. Aktuální témata Aktualizace struktury Výroční zprávy pro rok 2016 Změny  Struktura – Hlavní část + Textová a Tabulková příloha  Revize vykazovaných dat  Zpřesnění metodiky vykazovaných dat

14 14 4. Aktuální témata Šetření uplatnitelnosti absolventů vysokých škol  Záměr realizace šetření  Osloveni rektoři veřejných vysokých škol (27. 5. 2016)  V minulých letech byl v této oblasti realizován projekt REFLEX

15 15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Nové registry a úpravy stávajících registrů pro oblast vysokého školství a další aktuální témata Hlavní změny v oblasti vykazování v souvislosti s přijetím."

Podobné prezentace


Reklamy Google