Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. jednotka Správa Vozidel a Autobusů vedoucí jednotky SDP – OSA, Rychnov nad Kněžnou 18.- 19.5.2016 Jan Lebeda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. jednotka Správa Vozidel a Autobusů vedoucí jednotky SDP – OSA, Rychnov nad Kněžnou 18.- 19.5.2016 Jan Lebeda."— Transkript prezentace:

1

2 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. jednotka Správa Vozidel a Autobusů vedoucí jednotky SDP – OSA, Rychnov nad Kněžnou 18.- 19.5.2016 Jan Lebeda

3 NAVAZUJÍCÍ PREZENTACE VZTAHUJÍCÍ SE K PROBLEMATICE UPEVNĚNÍ DISKŮ KOL

4 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, navazuje na prezentaci PROBLEMATIKA UPEVNĚNÍ DISKŮ KOL, kterou představil na jednání SDP – OSA dne 7.10.2015 v Brně. V této navazující prezentaci je chronologicky uveden postup společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, dále jen DPP, vztahující se k zmiňované problematice.

5 Postup DPP od 7.10.2015 → 2015 DPP dále pokračuje v hledání řešení zmiňované problematiky. Pokračuje v omezeném zkušebním provozu matic kol od společností NORD LOCK a HEICO LOCK, které mají dělené klínovité jistící podložky. Současně oslovuje všechny výrobce autobusů, které má v portfoliu, s jasným požadavkem o součinnost při řešení této problematiky, ve smyslu dodání přesných podkladů, vztahujících se k problematice upevnění disků kol, ve snaze zcela eliminovat nežádoucí uvolňování matic kol, s jasným cílem zachování jednotného postupu.

6 Postup DPP od 7.10.2015 → 2015 Krom tohoto oslovuje a jedná i s výrobci a dodavateli disků kol. Prověřil možnost využití manipulátoru WD 800 s koly od společnosti AD Technik.

7 Postup DPP od 7.10.2015 → 2015 Intenzivně iniciuje několik přímých jednání s výrobci autobusů, které DPP provozuje. Mimo jiné prověřuje šrouby a matice kol, jejich vlastnosti. Na trhu prověřuje spektrum dodavatelů. Šroub kola ZF: Náboj s olejem Náboj s tukem

8 Postup DPP od 7.10.2015 → 2015 Hlavním cílem DPP je, aby od výrobců autobusů dosáhl jednotnou aplikovatelnou metodiku. Některé získané reakce od výrobců autobusů stále nenaplňují představu DPP, předložené návrhy postupů montáže disků kol, jsou diametrálně odlišné, některé v praxi takřka nerealizovatelné, a to i přesto, že se jedná v některých případech o montáže kol na shodné nápravy. Po všech jednáních téměř všichni výrobci autobusů doporučují DPP jednat přímo s výrobcem náprav ZF.

9 Postup DPP od 7.10.2015 → 2015 Tato jednání jsou organizována a vedena i v průběhu výstavy CZECH BUS 2015, a to jak s výrobci autobusů, tak i s výrobcem náprav ZF. DPP následně vyvolal navazující jednání se zástupci společnosti PAKRA ZF-SERVIS s.r.o., kteří přímo oslovují výrobce nejvýznamněji používané nápravy ZF 132, s požadavkem na dodání oficiálních podkladů výrobce ZF, včetně vyjádření k prezentaci a návrhů (SDP – OSA – DPP – 7.10.2015), které jsou v ní ze strany DPP medializovány.

10 Postup DPP od 7.10.2015 → 2015 Dne 30.11.2015 obdrží DPP od zástupce ZF, pana Jana Krajíčka, originály materiálů ZF. Jde o oficiální dokument organizace VDV, zpracovaný ve spolupráci ZF a významných výrobců vozidel (EvoBus GmbH, MAN Truck&Bus, SOLARIS, VDV-Ausschuss für Kraftfahrwesen, VDV-UA Schäden a ZF Passau). Dokumenty doporučené k montáži kol:

11 2016 → Postup DPP do: 19.5.2016 DPP obdržený materiál od ZF vyhodnocuje a následně probíhají další jednání a dotazy. Řeší se opět možnosti nadstandardních řešení, použití samojistících matic NORD a HEICO LOCK, např. možnosti použití šroubového spoje s levotočivým závitem a použití distančních vložek. Na základě vyhodnocení dodaných materiálů a doporučení ZF, je v DPP k 31.1.2016 ukončen zkušební provoz samo jistících matic NORD a HEICO LOCK.

12 2016 → Postup DPP do: 19.5.2016 DPP dne 4.2.2016 vyvolá oficiální jednání se zástupci ZF (Ing. Patera, p. Krajíček), za účelem nastavení jednotného postupu způsobu upevnění disků kol. Při jednání byly projednány dosavadní provedené kroky DPP s cílem dohodnout další a prakticky finální jednotný postup. Zástupci ZF a DPP si v průběhu jednání předali oficiální dokumenty od výrobců autobusů IVECO, SOR a SOLARIS, s cílem, aby zajistili společně sjednocení dokumentů a doporučených postupů.

13 2016 → Postup DPP do: 19.5.2016 Při jednání je i negativní výsledek v otázkách zavedení „šroubů a matic s levotočivým závitem“ a zároveň jsou vyloučeny i „distanční vložky“. DPP následně zpracuje interní technickou normu, která bude jasně definovat stanovený a jednotný postup upevnění disků kol v souladu s výsledky a závěry jednání. DPP kompletní zápis z tohoto jednání, včetně projednávaných dokumentů, nevyjímaje ZF, rozeslal i uvedeným výrobcům autobusů, kdy jejich přijetí bylo potvrzeno v tomto pořadí (SOLRIS, IVECO a SOR), a to v průběhu 04/2016.

14 2016 → Postup DPP do: 19.5.2016 Při jednání DPP se ZF bylo dohodnuto, že DPP bude na SDP – OSA 19.5.2016 prezentovat postupy od minulého jednání až do současnosti. ZF na tuto prezentaci naváže vlastní prezentací, kde ozřejmí jasně stanovené postupy vztahující se k této problematice. DPP na základě obdržených a projednaných podkladů se ZF, a zejména získaného souhlasného stanoviska výrobců autobusů, upravuje vlastní interní technickou normu, konkrétně Technická instrukce TI 222 – Postup montáže, utahování a kontroly kol autobusů.

15 2016 → Postup DPP do: 19.5.2016 Pracovní verze dokumentu byla výrobcům autobusů zaslána následně na vědomí dne 10.5.2016. Finální verze dokumentu je uvedena níže. Technická instrukce TI 222: Postup montáže, utahování a kontroly kol autobusů.

16 Z Á V Ě R Cyklus jednání a hledání řešení je v DPP ukončen. Vytvoření interní technické normy vychází z podkladů a jednání se ZF, dokumentu VDV a výrobců autobusů IVECO, SOR a SOLARIS. Aktuálně DPP zvažuje aplikaci indikátorů vzájemné polohy matic kol i na kola předních nápravách autobusů. Výsledky dlouhého snažení DPP/JSVA, o zvýšení bezpečnosti provozu autobusů, DPP předkládá a doporučuje k využití i ostatním členům SDP - OSA.

17 P R O S T O R N A V A Š E D O T A Z Y Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. jednotka Správa Vozidel a Autobusů vedoucí jednotky SDP – OSA, Rychnov nad Kněžnou 18.- 19.5.2016 Jan Lebeda."

Podobné prezentace


Reklamy Google