Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezopotámie Lenka Křížová 1.A. DĚJINY  Části Babylonie Sumer Asýrie Akkad  Bývá považována za jednu z nejstarších civilizací (3500 ante- 1600)  Mezopotámie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezopotámie Lenka Křížová 1.A. DĚJINY  Části Babylonie Sumer Asýrie Akkad  Bývá považována za jednu z nejstarších civilizací (3500 ante- 1600)  Mezopotámie."— Transkript prezentace:

1 Mezopotámie Lenka Křížová 1.A

2 DĚJINY  Části Babylonie Sumer Asýrie Akkad  Bývá považována za jednu z nejstarších civilizací (3500 ante- 1600)  Mezopotámie =úrodné nížiny mezi řekami Eufrat a Tigris (dnešní Irák a Sýrie)  Název z řečtiny: mesos =mezi potamos =řeka  Žili zde dva národy – Sumerové a Akkadové  Nejstarším město –Eridu (zde nejstarší chrám světa postaven asi 5000 ante)

3 SUMÉR  Vytvořili první města a první městské státy 4,3 tis.ante.  Písmo: klínové=zákony  Zemědělství: kolo, užití dřevěného okovaného háku  Význámná města: Ur, Uruk, Kiš, Nippur ( soupeřili spolu o moc ) Tato oblast později součástí říše Akattské ( 2500-2300 ante )

4 Ur Uruk Nippur

5 ASÝRIE  S. část Mezopotámie  Název od Assur (hlavní město)  3 období 1.staroasyrské říše (2000-1800ante ) 2.středoasyrské říše (1500-1000ante ) 3.novoasyrské říše ( 911-612ante )  Novoasyrská říše:  722=panovník Sargon II = zakladatel šargonské dynastie.  Syn Sargona II.dobil Babylon.  Assarhoddon=získal území Egypta  Aššurlanipal=nechal v Ninive postavit knihovnu.

6 Babylonie  J. část Mezopotámie  3 období: 1.starobabylonské období ( 19-16 stol. ante ) 2. středobabylonské období ( 1500-1000 ante ) 3.novobabylonské období ( 625-539 ante )  Novobabylonská říše:  625 – 539 ante-Chaldejská dynastie =Nabukadnesar 7století ante  Dobito Ninive 612ante ( Babyloňané s Médy )  Nabukadnesar II. – k uzemí Babylonie přibývá Sýrie, Palestina,  587 ante dobyl Jeruzalém (Babylonské zajetí – odvedl obyvatelstvo do Babylonu)  Babylon – město památka, zikuratská věž, Ištařina brána, visuté zahrady, zikuraty ( chrámy)  539ante se novobabylonska říše stala součástí říše Perské

7 Zikuraty Ištařina brána Visuté zahrady

8 Babylonie  Starobabylonská říše: Vládce Chamurapi 18.stol. ante Sjednotitel Babylonie získal i Asýrii Hlavní město Babylon Dálkový obchod ( platilo se obilím později i stříbrem) Řídil závlahové hospodářství Zavedl kult boha Marduka Právo majetkové, rodinné ( oko za oko, zub za zub) Odvetné právo awilium – privilegovaná vrstva (bohatí) muškéni ( neprivilegované, ale svobodné vrstvy) Chammurapi

9

10 Kultura  Náboženství: stovky božstev různého významu,každé město mělo svého ochránce (An- bůh nebe,Marduk- bůh moudrosti,Enki-bůh vody…) chrámy-budované bohům,monumentální stavby na vysokých terasách. Marduk

11 Chrámy  Chrámové hospodaření: chrám řídil ekonomický život státu kněz měl dozor nad úředníky fungovali tam řemeslné školy a dílny chrám=centrum města chrámy=zikuraty bývaly většinou stupňovité Chrámy-budované bohům, chrámy=budovy se stupňovitými terasách Jeden z chrámu v Korintu

12 Chrám

13 Kultura  Písmo: první písmo používali Sumérové,nazývalo se Klínopis,vzniklo pro hospodáře a úřední účely. 2.pol. 4stol.- Klínopis došlo k otočení písma o 90 stupňů doleva. =Klínopis

14 Kultura  LITERATURA: hymny na bohy a vladaře modlitby a zaříkání nářky-nad zpustošenými městy báje a pověsti a biblická vyprávění eposy-nejstarší=epos o Gilgamášovi vědecké nápisy,ponaučení,sumérsk ý královský seznam  VZDĚLANOST A VĚDA: písařské školy(chrámové i světské)určeny výhradně chlapcům Ve školách se učilo:čtení,psaní,matemati ka,gramatika,přírodopis,ze měpis,hudba,zpěv Učilo ze z různých soupisů:živočichů,rostlin,b ohů,hor…(v sumerštině a akkadštině). Zdroj:sešit 2.B


Stáhnout ppt "Mezopotámie Lenka Křížová 1.A. DĚJINY  Části Babylonie Sumer Asýrie Akkad  Bývá považována za jednu z nejstarších civilizací (3500 ante- 1600)  Mezopotámie."

Podobné prezentace


Reklamy Google