Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorování populací. Reintrodukce. Monitorování populací sledování změn v čase –krátkodobé (změny počasí, necyklické děje v přírodě) –dlouhodobé (vliv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorování populací. Reintrodukce. Monitorování populací sledování změn v čase –krátkodobé (změny počasí, necyklické děje v přírodě) –dlouhodobé (vliv."— Transkript prezentace:

1 Monitorování populací. Reintrodukce

2 Monitorování populací sledování změn v čase –krátkodobé (změny počasí, necyklické děje v přírodě) –dlouhodobé (vliv člověka) využití biologických indikátorů

3 Metody monitoringu Inventarizace-přímá metoda: –otázky stability, rozsah výskytu druhů, abundance Výběrová šetření-nepřímá metoda: –otázky abundance metodou odhadu dle vzorku Demografická studie-přímá či nepřímá metoda: –sleduje jedince nebo celou populaci –otázky rychlosti růstu a reprodukce, věkové struktury, pravděpodobnost přežití

4 Stabilní populace vyvážený poměr počtu juvenilních, mladých a starších dospělců stabilita populací v prostoru a čase –metapopulace

5 Analýza životaschopnosti populace hodnotí poměr nároků druhu vůči dostupným zdrojům hledá zranitelná stadia objasňuje pochody dané ztrátou, fragmentací a degradací stanovišť predikují modely trendů populací

6 Metapopulace mozaika populací dočasně existujících na pomíjivých stanovištích spojených určitou mírou migrace hlavní rysy: –každá generace výrazně mění rozšíření –existence zdrojových a propadových populací –možnost vzniku metapopulace druhotně- vlivem člověka (silnice, umělé vodní nádrže)

7 Dlouhodobé monitorování ekosystémů a druhů v praxi LTER - Long-Term Ecological Research -sledování teploty -výzkum rašelinišť -letokruhová analýza solitérních stromů -změny chemismu vodních biocenóz -kolísání hladiny podzemní vody -sčítání početnosti ptačích populací -hodnocení vlivu kyselých dešťů na ekosystémy

8 Reintrodukce, repatriace reestablishment –znovuzakládání restoration –regenerace translocation –přemístění

9 Posilující program augmentation program Zaváděcí program introduction program

10 Pravidla pro úspěšné programy často nákladné mohou být terčem zájmu veřejnosti liší se programy pro živočišné a rostlinné populace (schopnost pohybu)

11 Zakládání rostlinných populací průzkum vlivu managementu na uchycování, růst, vývoj a rozmnožování jedinců –vytváření gapů v zapojené vegetaci –vyloučení pastvy –vypalování ploch –odstranění konkurující vegetace –přenos rostlin vypěstovaných ze semen –transplantace dospělých rostlin z přirozených populací

12 Botanické zahrady, arboreta významné zdroje genetické variability 1600 BZ (největší-Kew) 4 000 000 rostlin 80 000 druhů – 30% známé světové flóry Semenné banky nevýhody - závislost na el. proudu, ztráta klíčivosti

13 Záchranné programy Sagittaria-sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Hippochaete variegata Orchis tridentata Nymphoides peltata Ostericum palustre Coleanthus subtilis

14 Hippochaete variegata

15 Rostlina z čeledi Equisetaceae Stanoviště: slatinné louky, prameniště, vlhké písčiny Rozšíření: Krušné Hory, Bělá pod Bezdězem, Olomoucko

16 Orchis tridentata

17 Rostlina z čeledi Orchidaceae Stanoviště: stepní louky, výslunné křovinaté stráně Rozšíření: Grygov, Kroměřížsko

18 Nymphoides peltata

19 Rostlina z čeledi Menyanthaceae Stanoviště: tůně, slepá ramena, rybníky, pomalu tekoucí toky Rozšíření: v nížinách a pánvích Čech a Moravy

20 Ostericum palustre

21 Rostlina z čeledi Apiaceae Stanoviště: slatinné louky, vlhké příkopy Rozšíření: Hrdibořice (Prostějovsko), Černovír u Olomouce

22 Coleanthus subtilis

23 Rostlina z čeledi Poaceae Stanoviště: rybniční dna, periodicky zaplavovaná místa Rozšíření: Třeboňsko, střední a JV Čechy

24 Ohrožené druhy vázané na mokřady

25 Aldrovanda vesiculosa

26 Rostlina z čeledi Droseraceae Stanoviště: plytké, stojaté, pomalu tekoucí mezotrofní vody s obsahem huminových kyselin Biologie: bezkořenná bylina, přezimuje v turionech Rozšíření: Třeboňsko, střední a JV Čechy, velkoplošně ustupující druh

27 Callitriche hermaphroditica

28 Rostlina z čeledi Callitrichaceae Stanoviště: čisté, chladné, oligo- mezotrofní vody (i brakické) Biologie: ponořený jednoletý hydrofyt kvetoucí pod vodou Rozšíření: Polabí, Poorličí, ČM vrchovina

29 Carex buxbaumii

30 Rostlina z čeledi Cyperaceae Stanoviště: vlhká prameniště, mokré louky, slatiny Biologie: vytrvalý druh heliofilní Rozšíření: Velká kotlina, Hodonín,

31 Caulinia minor

32 Rostlina z čeledi Najadaceae Stanoviště: sublitorál stojatých mírně eutrofních vod Biologie: jednoletka, opylování pod vodou Rozšíření: Břehyňský rybník (Dokesko), Slezsko, Uničov, J Morava

33 Ceratophyllum submerzum

34 Rostlina z čeledi Ceratophyllaceae Stanoviště: stojaté a mírně tekoucí vody Biologie: vytrvalý, bezkořenný druh, opylení pod vodu Rozšíření: Třeboňsko, J Morava, Polanka n. Odrou

35 Cirsium brachycephalum

36 Rostlina z čeledi Asteraceae Stanoviště: bažinaté slatinné louky, panonský endemit Biologie: dvouletka, hemikryptofyt Rozšíření: J Morava-Rakvice

37 Cladium mariscus

38 Rostlina z čeledi Cyperaceae Stanoviště: bažinaté slatinné louky, preferuje vápník Biologie: rozmnožování téměř výhradně vegetativně oddenky Rozšíření: Stř. Polabí

39 Corrigiola litoralis

40 Rostlina z čeledi Illecebraceae Stanoviště: štěrkové náplavy, vlhké kyselé písčiny Biologie: rozmnožování téměř výhradně vegetativně oddenky Rozšíření: Dolní Labe

41 Drosera anglica

42 Rostlina z čeledi Droseraceae Stanoviště: přechodová rašeliniště, vrchoviště, slatiny Biologie: hemikryptofyt, masožravá rostlina Rozšíření: Třeboňská pánev, Krušné hory, Orlické hory(zaniklá)

43 Eriophorum gracile

44 Rostlina z čeledi Cyperaceae Stanoviště: přechodová rašeliniště, vrchoviště, slatiny Biologie: oddenkatý geofyt Rozšíření: zejména Třeboňská pánev, Český ráj, Žďárské vrchy

45 Gladiolus palustris

46 Rostlina z čeledi Iridaceae Stanoviště: vlhké louky, slatiny Biologie: hlíznatý geofyt Rozšíření: celoevropsky ustupující druh, Bílé Karpaty, Valašské Meziříčí, Slezské Beskydy

47 Hippuris vulgaris

48 Rostlina z čeledi Hippuridaceae Stanoviště: vodní nádrže, příkopy, pomalu tekoucí vody s písčitým dnem Biologie: množení generativně i vegetativně Rozšíření: střední, V a Z části Čech, Morava - dnes jen J a Olomoucko

49 Isoëtes echinospora

50 Rostlina z čeledi Isoëtaceae Stanoviště: chladné oligotrofní stojaté vody Biologie: výtrusná rostlina Rozšíření: Šumava-Plešné jezero, čtvrtohorní relikt

51 Lycopodiella inundata

52 Rostlina z čeledi Lycopodiaceae Stanoviště: rašeliniště, okraje rybníků, vlhkých písků Biologie: výtrusná rostlina, jednoletka- víceletka. Přezimuje terminálními pupeny. Rozmnožování adventivními pupeny. Rozšíření: Nejhojněji na Šumavě a v Třeboňské a Budějovické pánvi. Ostravsko, Slezsko vzácně

53 Nuphar pumila

54 Rostlina z čeledi Nupharaceae Stanoviště: stojaté a mírně tekoucí vody Biologie: kořenující hydrofyt, plody klíčí po 1-2 letech Rozšíření: glaciální relikt- Třeboňsko, Telč, Vltava

55 Pinguicula bohemica

56 Rostlina z čeledi Lentibulariaceae Stanoviště: slatiny planárního a kolinního stupně Biologie: autogamní hemikryptofyt Rozšíření: endemit středních Čech

57 Scheuchzeria palustris

58 Rostlina z čeledi Scheuchzeriaceae Stanoviště: chladné kyselé rašeliništní mokřady Biologie: oddenkatý geofyt, vegetativně pupeny, nažky hydrogamní Rozšíření: rašeliniště pohraničních hor

59 Trapa natans

60 Rostlina z čeledi Trapaceae Stanoviště: stojaté a pomalu tekoucí vody, bohaté na živiny Biologie: jednoletka, kvetení a zrání plodů vázáno na teplotu 20°C Rozšíření: povodí Vltavy, Třeboňsko, v povodí Odry a Moravy

61 Utricularia ochroleuca

62 Rostlina z čeledi Lentibulariaceae Stanoviště: oligo až mezotrofní, středně kyselé stojaté vody Biologie: nekořenující hydrofyt s ponořenými vegetativními orgány. Plody se nevyvíjejí – ustálený kříženec Rozšíření: jen Třeboňsko


Stáhnout ppt "Monitorování populací. Reintrodukce. Monitorování populací sledování změn v čase –krátkodobé (změny počasí, necyklické děje v přírodě) –dlouhodobé (vliv."

Podobné prezentace


Reklamy Google