Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojmové mapy a jejich uplatnění v projektové výuce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojmové mapy a jejich uplatnění v projektové výuce."— Transkript prezentace:

1 Pojmové mapy a jejich uplatnění v projektové výuce

2 Aushubelova vývojová teorie Žákovo učení má největší účinnost, když vědomě propojuje nové poznatky s příslušnými pojmy, které už ovládá. Žákovo učení má největší účinnost, když vědomě propojuje nové poznatky s příslušnými pojmy, které už ovládá. Ve struktuře vědomostí vzniká největší počet změn při smysluplném učení (povrchní učení nezanechává žádné „stopy“v pojmové mapě mozku). Ve struktuře vědomostí vzniká největší počet změn při smysluplném učení (povrchní učení nezanechává žádné „stopy“v pojmové mapě mozku).

3 Tvorba pojmové mapy a žák Tvorba pojmové mapy žákem je ovlivněna: dosavadními zkušenostmi, dosavadními zkušenostmi, stylem učení žáka, stylem učení žáka, aktuálním vývojovým stadiem, aktuálním vývojovým stadiem, mírou pochopení učiva, mírou pochopení učiva, zájmem o danou problematiku apod. zájmem o danou problematiku apod.

4 Co je pojmová mapa? Já Matka Otec B D Strýc (Bratr) Soused??? Bratr

5 Pravidla pro tvorbu pojmové mapy Postupnost Postupnost Diskuse nad pojmovou mapou Diskuse nad pojmovou mapou Učitelovo pojetí pojmové mapy nemusí být totožné s žákovým pojetím (zkušenosti, dosavadní vědomosti…) Učitelovo pojetí pojmové mapy nemusí být totožné s žákovým pojetím (zkušenosti, dosavadní vědomosti…)

6 Kategorie pojmových map Pavouková

7 Hierarchická

8 Vývojový diagram

9 Kategorie pojmových map Systémová

10 Panoramatická

11 Trojrozměrná

12 Postup při vytváření pojmových map Výběr ‑ určení klíčových pojmů. Výběr ‑ určení klíčových pojmů. Seřazení ‑ postup od abstraktního ke konkrétnímu. Seřazení ‑ postup od abstraktního ke konkrétnímu. Shrnutí ‑ sdružení pojmů, které mají shodnou úroveň abstrakce a vytvoření určitých vztahů. Shrnutí ‑ sdružení pojmů, které mají shodnou úroveň abstrakce a vytvoření určitých vztahů. Uspořádání ‑ volba vhodného typu pojmové mapy. Uspořádání ‑ volba vhodného typu pojmové mapy. Propojení a charakteristika ‑ určení souvislostí mezi pojmy. Propojení a charakteristika ‑ určení souvislostí mezi pojmy.

13 Využití pojmových map Pojmové mapy a fáze výuky: Motivační Motivační Expoziční Expoziční Fixační Fixační Aplikační Aplikační Diagnostická Diagnostická

14 Výhoda využití ve výuce Pojmové mapy: poskytují obraz sledovaného problému, poskytují obraz sledovaného problému, vyžadují samostatnou práci žáků, vyžadují samostatnou práci žáků, dovolují jasně určit relativní důležitost každé myšlenky dovolují jasně určit relativní důležitost každé myšlenky umožňují jednodušší zobrazení klíčových myšlenek a komplexní vnímaní daného problému žáky. umožňují jednodušší zobrazení klíčových myšlenek a komplexní vnímaní daného problému žáky.

15 Pojmové mapy a metody výuky Projektová metoda: Vychází z předpokladu znalosti pojmové mapy Vychází z předpokladu znalosti pojmové mapy

16 Pojmová mapa „chemická“ Bílkoviny Aminokyseliny KK Funkce, dělení Enzymy Dusík

17 Pojmová mapa interdisciplinární Zeměpis - výskyt Voda Biologie – význam pro život Chemie – vlastnosti, roztoky… Fyzika – vlastnosti, anomálie Jiné – hudba, VV …

18 Ukázka pojmových map tvořených žáky

19

20 Náměty projektů Výrobky z papíru Ekologie Exkurze Technologie výroby Samostudium Pokus – ruční výroba Papír Historie výroby

21 Náměty projektů Léčiva Chemie Biologie Chem. reakce Biochemie Biol. funkce

22 Ukázka projektu Projekt nazvaný „Vápník“ Projekt nazvaný „Vápník“

23 VÁPNÍK KOLEM NÁS VÁPNÍK KOLEM NÁS

24 TEMATICKÉ CELKY TEMATICKÉ CELKY 1. Vápník – přírodní architekt krápníkových jeskyní 1. Vápník – přírodní architekt krápníkových jeskyní 2. Vápník v kouzelném světě minerálů 2. Vápník v kouzelném světě minerálů 3. Vápník v tělech rostlin a živočichů 3. Vápník v tělech rostlin a živočichů 4. Lidské tělo – odběratel i zásobárna vápníku 4. Lidské tělo – odběratel i zásobárna vápníku 5. Vápník – nepostradatelný pomocník ve stavebnictví 5. Vápník – nepostradatelný pomocník ve stavebnictví 6. Vápník v potravinách 6. Vápník v potravinách

25 ČASOVÝ HARMONOGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM Zadání projektu Zadání projektu 21.4 2005 Literatura, Vlastní plán práce 21.4 2005 Literatura, Vlastní plán práce Práce na projektu Práce na projektu 5.5.2005 Konzultace I 12.5.2005 Konzultace II 19.5.2005 Konzultace III 20.5. - 25.5.2005 Sepsání seminární práce 26.5.2005 Vytvoření panelu 27.5.2005 Konzultace IV, Hodnocení projektu 30.5.2005 Prezentace projektu Dotazníky

26 4) ČASOVÁ DOTACE 21.4.2005 Zadání projektu 45´ 5.5.2005 Konzultace I 45´ 12.5.2005 Konzultace II 45´ 19.5.2005 Konzultace III 45´ 26.5.2005 Vytvoření panelu 135´ 27.5.2005 Konzultace IV 45´ 30.5.2005 Prezentace projektu90´ Celkem vyuč. hodin 10

27 5) PRŮBĚH KONZULTACÍ Zadání projektu (21.4.2005) Žáci obdrželi základní Dokumenty projektu. Žáci obdrželi základní Dokumenty projektu. Na závěr žáci obdrželi malou pozornost – cereální tyčinky s vysokým obsahem vápníku. Na závěr žáci obdrželi malou pozornost – cereální tyčinky s vysokým obsahem vápníku.

28 Konzultace I (5.5.2005) Prostor pro představivost a fantazii žáků. Prostor pro představivost a fantazii žáků. Videofilm Krasové jevy. Videofilm Krasové jevy.

29 Konzultace II (12.5.2005) POKUSY: Důkaz rozpustnosti uhličitanu vápenatého v kyselinách (vejce, ulita, lastura). Důkaz rozpustnosti uhličitanu vápenatého v kyselinách (vejce, ulita, lastura). Nafukování balónku (uhličitan vápenatý, jedlá soda). Nafukování balónku (uhličitan vápenatý, jedlá soda). Pěnová sopka (uhličitan vápenatý, jedlá soda). Pěnová sopka (uhličitan vápenatý, jedlá soda).

30 Konzultace III (19.5.2005) Konzultace III (19.5.2005) Konečná konzultace tematických celků. Konečná konzultace tematických celků. Vytvoření panelu (26.5.2005) Vytvoření panelu (26.5.2005) Konzultace IV (27.5.2005) Konzultace IV (27.5.2005) Hodnocení práce skupin a třídy. Hodnocení práce skupin a třídy. Konzultace průběhu závěrečné prezentace. Konzultace průběhu závěrečné prezentace.

31 6) ANALÝZA PROJEKTU /dotazník/ Dotazník obsahoval celkem 10 položek, z toho dvě položky sloužily jako zpětná vazba pro koordinátory projektu; Dotazník obsahoval celkem 10 položek, z toho dvě položky sloužily jako zpětná vazba pro koordinátory projektu; Byl tvořen otevřenými otázkami (např. Jak hodnotíte výslednou prezentaci projektu? Zhodnoťte svůj výkon při výstupu. Byl tvořen otevřenými otázkami (např. Jak hodnotíte výslednou prezentaci projektu? Zhodnoťte svůj výkon při výstupu.

32 7) PANEL PROJEKTU Výsledkem projektové výuky může být i vytvoření výtvarného produktu – panelu.

33

34

35 8) SEMINÁRNÍ PRÁCE PROJEKTU „Seminární práce“ projektu je slovesným produktem projektu. „Seminární práce“ projektu je slovesným produktem projektu. „Seminární práce“ byla sepsána žáky a upravena vedoucím projektu.Vycházela z jednotlivých žákovských referátů referátů „Seminární práce“ byla sepsána žáky a upravena vedoucím projektu.Vycházela z jednotlivých žákovských referátů referátů „Seminární práce“ slouží jako učební pomůcka pro žáky a jako doplňková literatura pro vyučujícího chemie. „Seminární práce“ slouží jako učební pomůcka pro žáky a jako doplňková literatura pro vyučujícího chemie.

36 9) VIDEOZÁZNAM ZÁVĚREČNÉ PREZENTACE Závěrečná prezentace projektu byla natáčena videokamerou. Závěrečná prezentace projektu byla natáčena videokamerou. Za skupinu vystoupili 2 žáci (jména se dověděli těsně před zahájením závěrečné prezentace). Za skupinu vystoupili 2 žáci (jména se dověděli těsně před zahájením závěrečné prezentace). Moderátory byli zvoleni vedoucí projektu. Moderátory byli zvoleni vedoucí projektu. Žákům byla nahrávka promítnuta 23.6.2005. Žákům byla nahrávka promítnuta 23.6.2005.

37

38 POSTŘEHY Projektová výuka: POSTŘEHY Projektová výuka: Podporuje spolupráci mezi žáky; Podporuje spolupráci mezi žáky; podporuje tvořivost žáků; podporuje tvořivost žáků; podporuje aktivitu žáků; podporuje aktivitu žáků; umožňuje poznat vztahy mezi žáky; umožňuje poznat vztahy mezi žáky; podporuje samostatnost; podporuje samostatnost; učí žáky orientovat se ve složitém informačním prostředí. učí žáky orientovat se ve složitém informačním prostředí.

39 Závěr Pojmové mapy ukazují: úroveň pojetí žákova učiva úroveň pojetí žákova učiva naznačují porozumění žáka mezi vztahy naznačují porozumění žáka mezi vztahy lze využít k interdisciplinárnímu pojetí učiva lze využít k interdisciplinárnímu pojetí učiva jsou základem projektové metody jsou základem projektové metody Žákovo pojetí učiva NEMUSÍ být shodné s učitelovým


Stáhnout ppt "Pojmové mapy a jejich uplatnění v projektové výuce."

Podobné prezentace


Reklamy Google