Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné principy ECVET. Základní prvky a principy ECVET 1. Jednotka výsledků učení (samostatná prezentace) 2. Memorandum o porozumění a Smlouva o učení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné principy ECVET. Základní prvky a principy ECVET 1. Jednotka výsledků učení (samostatná prezentace) 2. Memorandum o porozumění a Smlouva o učení."— Transkript prezentace:

1 Obecné principy ECVET

2 Základní prvky a principy ECVET 1. Jednotka výsledků učení (samostatná prezentace) 2. Memorandum o porozumění a Smlouva o učení 3. Hodnocení a záznam získaných výsledků učení 4. Validace a uznání získaných výsledků učení BEZ NUTNOSTI UDÍLET KREDITOVÉ BODY

3 Memorandum o porozumění tzv. Memorandum of Understanding rámcová smlouva o partnerství podepisuje se po schválení projektu platná po celou dobu projektu (v případě delší spolupráce i déle) šablona dostupná na http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita- osob-odborne-vzdelavani/mobilita-zaku/ http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita- osob-odborne-vzdelavani/mobilita-zaku/

4 tzv. Learning Agreement týká se jedné mobility podepisuje ji vysílající, přijímající organizace a žák před odjezdem na stáž šablona dostupná na http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita -osob-odborne-vzdelavani/mobilita-zaku/ http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita -osob-odborne-vzdelavani/mobilita-zaku/ Smlouva o učení

5 Europass-mobilita záznam o absolvované stáži a získaných výsledcích učení vyplňují společně vysílající (údaje o žákovi a organizacích - před odjezdem na stáž) a přijímající organizace (ohodnocené výsledky učení – na závěr stáže) žákův doklad využitelný při hledání práce formulář vydává Národní centrum Europass (více na http://www.europass.cz/mobilita/)http://www.europass.cz/mobilita/

6 5.a P OPIS SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU / PRACOVNÍ STÁŽE „E UROPASS -M OBILITA “ ( Č. ) Realizované aktivity / úkoly Jednotka výsledků učení – Těžba dříví motorovými pilami Získané pracovní schopnosti a dovednosti Žák: - je schopen provádět směrové kácení stromů motorovou pilou; - odvětvuje a manipuluje dlouhé kmeny na sortimenty; - zná význam záseku, hlavního řezu a nedořezu při kácení stromů; - provádí údržbu motorové pily; - provádí broušení řetězu motorové pily. Europass-mobilita

7 Řešení propojení s jinými tématy (Erasmus+, NSK, EQF, Europass...) příklady dobré praxe shromažďování jednotek výsledků učení Hodnocení realizuje zástupce podniku v zahraničí na závěr stáže/absolvované JVU na základě hodnoticího úkolu a kritérií, které obsahuje jednotka výsledků učení záznam o hodnocení slouží jako podklad pro uznání stáže

8 VÝSLEDNÉ KOMPETENCESPLNIL/NESPLNIL Předvádí směrové kácení stromů motorovou pilou Odvětvuje a manipuluje dlouhé kmeny na sortimenty Popíše význam záseku, hlavního řezu a nedořezu při kácení stromů Popíše a prakticky předvede zásady BOZP Popíše údržbu motorové pily Předvede broušení řetězu motorové pily Popíše ekologické chování při práci v lese Při hodnocení se nedoporučuje používat známky jejichž význam se může v různých vzdělávacích kontextech lišit.

9 Validace a uznání provádí vysílající organizace validace – formální zhodnocení toho, zda byla dodržena náplň stáže a získané výsledky učení byly srozumitelně ohodnoceny uznání - na základě záznamu o hodnocení/nebo Europassu-mobilitě organizace žákovi získané dovednosti uzná (započítá jako povinnou praxi, udělí známku v rámci odborného předmětu) bez nutnosti dalšího přezkušování v ČR

10 ECVET www.naerasmusplus.czwww.dzs.cz


Stáhnout ppt "Obecné principy ECVET. Základní prvky a principy ECVET 1. Jednotka výsledků učení (samostatná prezentace) 2. Memorandum o porozumění a Smlouva o učení."

Podobné prezentace


Reklamy Google