Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ TIMINGU VYBRANÝCH SVALOVÝCH SKUPIN U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ POSAZOVÁNÍ (POSTAVENÍ) POMOCÍ SEMG Seminární práce Zpracovaly: Lucie Glacnerová Jana Grebeníčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ TIMINGU VYBRANÝCH SVALOVÝCH SKUPIN U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ POSAZOVÁNÍ (POSTAVENÍ) POMOCÍ SEMG Seminární práce Zpracovaly: Lucie Glacnerová Jana Grebeníčková."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ TIMINGU VYBRANÝCH SVALOVÝCH SKUPIN U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ POSAZOVÁNÍ (POSTAVENÍ) POMOCÍ SEMG Seminární práce Zpracovaly: Lucie Glacnerová Jana Grebeníčková Klinická kineziologie a kinezioterapie OLOMOUC 2006

2 Cíl práce Hodnocení timingu vybraných svalů u těchto typů posazování (postavování): Spontánní posazování „Bobath“ posazování Postavení z lehu na břiše

3 Úvod Posazování je stupeň vertikalizace, který si dítě osvojuje během 3. trimenonu. Sedu bez opory o horní končetiny předchází sed šikmý, který se neuskutečňuje prostřednictvím flexe trupu, ale otáčením z pozice na zádech. Přesto u většiny populace můžeme pozorovat tzv. posazování švihem, přestože je to pohyb neekonomický a dochází při něm k přetížení muskuloskeletálního systému.

4 Metodika práce Soubor tří probandů ženského pohlaví ve věku 24-26 let, bez subjektivních potíží pohybového aparátu. Zvolené svaly: m. sternocleidomastoideus sin. et dx. m. serratus anterior sin. et dx. m. rectus abdominis sin. et dx. m. erector spinae- pars thoraco-lumbalis sin. et dx.

5 Zpracování SEMG záznamu Povrchový elektromyograf přístroje Myosystem firmy Noraxon USA s počítačovým softwarem MyoVideo a videokamera. Postup vyhodnocení záznamu v MyoResearch: Rektifikace Vyhlazení záznamu, RMS 20 ms Zpracování ve Standart Report (hranice rozlišitelnosti pro timing 10-20 ms) Vyhodnocení výsledků

6 Vyhodnocení timingu spontánního posazování Spont. posazování 1Spont. posazování 2Spont. posazování 3 1SCM dx.SCM sin. (1-2)SCM dx. 2SCM sin.SCM dx. (1-2)SCM sin. 3RA dx.SA dx.RA dx. 4RA sinSA sin.RA sin. 5SA sin.RA sin.ES dx. 6SA dx.RA dx.ES sin. (6-8) 7ES dx.ES sin. (7-8)SA sin. (6-8) 8ES sin.ES dx.. (7-8)SA dx. (6-8)

7 Vyhodnocení timingu „Bobath“ posazování „B“. posazování 1„B“. posazování 2„B“. posazování 3 1SCM dx. SA dx. (1-2) 2SCM sin.RA sin. (2-3)RA dx. (1-2) 3SA dx.RA dx. (2-3)RA sin. (3-4) 4SA sin.SA dx.SCM sin. (3-4) 5RA sin.ES sin.SCM dx. 6RA dx.SA sin.ES sin. 7 ES dx.SA sin. 8ES dx.

8 Vyhodnocení timingu postavování z polohy na břiše Postavení p. břicho 1 Postavení p. břicho 2Postavení p. břicho 3 1 SCM sin. SA sin (1-6) 2ES sin. SA dx. (1-6) 3SA dx. RA sin. (1-6) 4SCM dx.RA dx.RA dx. (1-6) 5SA sin. ES sin. (1-6) 6RA sin. ES dx. (1-6) 7RA dx.SCM dx. 8ES dx.ES dxSCM sin.

9 Grafické znázornění jednotlivých typů posazován (postavení) - proband 1

10

11

12 Závěr Při spontánním posazování došlo k “optimálnímu“ pořadí aktivace svalových skupin, přičemž svaly zad se zapojily až naposledy. Téměř ve všech případech byl pohyb iniciován flexory krku. V porovnání s aktivitou břišních svalů se na spontánním posazování výrazněji podílely mm. SCM. Porovnání s „Bobath“ posazováním a postavením přes břicho je aktivita mm. SCM o mnohokrát nižší, než u spontánního posazování. Proto považujeme tyto způsoby provedení pohybu pro člověka daleko přijatelnější.

13 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ TIMINGU VYBRANÝCH SVALOVÝCH SKUPIN U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ POSAZOVÁNÍ (POSTAVENÍ) POMOCÍ SEMG Seminární práce Zpracovaly: Lucie Glacnerová Jana Grebeníčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google