Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVOBODA T. Lze s novou WHO klasifikací očekávat změny v terapii nádorů ledvin?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVOBODA T. Lze s novou WHO klasifikací očekávat změny v terapii nádorů ledvin?"— Transkript prezentace:

1 SVOBODA T. Lze s novou WHO klasifikací očekávat změny v terapii nádorů ledvin?

2 WHO klasifikace 2016

3 Znaky hereditárních nádorů ledvin

4 Znaky nových typů nádorů ledvin

5 Základní léčebný algoritmus U lokalizovaného onemocnění: operace, operace, operace…. s cílem R0 U metastatického onemocnění: operace (vč. metastazektomie) Systémová léčba je jen paliativní  HT gestageny velmi omezena neúčinností (RR 2%)  CHT s problémem multirezistence RCC ke všem cytostatikům vlivem exprese P-glykoproteinu v bb.proximálního tubulu (5- FU, ev. vinca)

6 Imunoterapie Založena na pozorovaných remisích V předchozí době cytokiny  IFN alfa 6-10 MIU s.c. 3x tý, RR 6-15%, prodloužení OS o 3,8 měs.  IL-2 18 MIU s.c. 5x týdně, pak deeskalace dávky, RR 20%, OS 13-21 měs.. Vyšší dávky i.v. v 3% s dlouhodobou odpovědí u vyšší exprese carboanhydrasy IX (CAIX) za cenu toxicity – IM, respirační selhání  Kombinace IFN + IL s nebo bez CHT (Atzpodien), bez jasného benefitu

7

8 Role antiangiogeneze (2007) Klíčová hypoxií indukovaná dráha angiogeneze, proliferace a metastazování zprostředkovaná HIF-1- alfa Produkce VEGF, PDGF a TGF-alfa bevacizumab sunitinib, sorafenib, everolimus, temsirolimus

9

10 C64-67 cílená léčba urol.malignit Velký počet mutací a imunogenicita  Např. u bifazického alveoloskvamoidního ca parc. Či kompletní ztráty chromozomů 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 a 22 a částečné nabytí chromozomů 1, 5, 11, 12 a 13  Podle genových mutací již dnes popsáno 75 různých typů papilárního ren.ca 1. typu a 60 u typu druhého Nivolumab Pembrolizumab – humanizovaná monoklon.IgG4 protilátka inhibující checkpoint PD-1 Studie KEYNOTE-012: relaps či meta ca pánvičky, ureteru, m.měchýře, ECOG 0-1 Zmenšení TU 64%, mPFS 2 měs., mOS 12,7 měs.

11 Zoledronát á 4 vs. 12 tý u meta skeletu Studie III.f. CALGB 70604 (n=1822, z toho 29% v obou ramenou mělo SRE): Bez rozdílu v době do 1.SRE (p=0,6), skeletální morbiditě (p=0,75), skore bolesti (p=0,75) a ECOG stavu (p=0,64) Bez rozdílu v toxicitě (ONJ, ta většinou po 2 letech) Pouze statisticky menší pokles markerů kostního obratu (C-telopetidu) levnější

12 Závěr Možnosti méně obvyklé (ESMO):  odklad léčby u limitovaného a minim. symptomatického onem.  Monoterapie IFN není standardem Lze s novou WHO klasifikací očekávat změny v terapii nádorů ledvin?  Bezpochyby ano, léčebné strategie se mění  Histopatologie opět předbíhá klinickým možnostem  Odlišné počty potřebné pro implementaci  Genetika, genetika, genetika ?  Nejsp. brzy skončí debaty nad sekvencí TKI a mTOR

13 Závěr II. Studie fáze III. s novým multikinázovým TKI cabozantinibem (VEGFR, MET, RET, AXL) proti everolimu zlepšil PFS z 3,8 na 7,4 měs. Studie fáze III. cabozantinib + nivolumab Studie s novým VEGFR-TKI lenvatinibem s everolimem Studie fáze II s protinádorovou vakcínou (AGS 003) z dendritických bb. se sunitinibem Studie s monoklon.PL proti s nádorem asociovaným antigenům (např. girentuxumab, chimerickou PL proti CAIX)

14


Stáhnout ppt "SVOBODA T. Lze s novou WHO klasifikací očekávat změny v terapii nádorů ledvin?"

Podobné prezentace


Reklamy Google