Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Pedosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Pedosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.9."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Pedosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.9 Anotace: Žáci se seznámí se s pedosférou Země, vysvětlí pojmy druhy a typy půd, uvedou, proč jsou půdy pro život na Zemi tak důležité

2 Pedosféra půdní obal Země Obr. 1

3 Opakování hornina podnebí fotosyntéza ozonová vrstva skleníkový efekt humus atmosféra litosféra hydrosféra

4 Pedosféra není souvislá – někde na Zemi není vlastnosti půdy závisí na působení půdotvorných činitelů: hornina, ze které vzniká (matečná hornina) podnebí tvar povrchu Země čas organismy v půdě lidská činnost

5 Vznik půd MATEČNÁ HORNINA hornina, ze které vzniká půda hornina se rozrušuje (erozí) a tvoří se základ pro půdu na různých horninách se tvoří různě výživné půdy (na čedičích a gabrech – výživné na žulách méně výživné atd.)

6 Vznik půd PODNEBÍ podnebí určuje rychlost zvětrávání, vlhkost půdy, ovlivňuje vznik humusu atd. např.: tam, kde je vlhko, převládá vsakování   živiny se drží hlouběji kde převládá vypařování  živiny stoupají, půda se může zasolovat (problém v suchých oblastech)

7 Vznik půd TVAR TERÉNU tvar povrchu Země ovlivňuje vlastnosti půdy např.:nadmořská výška svahy údolí poloha vůči světovým stranám

8 Vznik půd ORGANISMY V PŮDĚ živé organismy se nazývají „EDAFON“ edafon působí na půdu a způsobuje „biologické zvětrávání“ – rozkládají jiné organické látky (z odumřelých organismů) a tvoří humus HUMUS = … rozkládání probíhá rychle v teple a vlhku čím více humusu, tím je půda úrodnější

9 Vznik půd půdy se tvoří až několik tisíc let PŮDNÍ PROFIL – příčný řez půdou PŮDNÍ HORIZONT – část půdy o stejném složení Obr. 2

10 Obr. 3

11 Půdní typy určují se dle povahy půdních horizontů černozem –nejúrodnější hodně humusu hnědozem – méně úrodná

12 Půdní druhy určují se dle velikostí částic, které půdu tvoří jílovité půdy – pod 0,002 mm hlinité půdy – 0,002-0,06 mm písčité půdy – 0,06-2 mm kamenité půdy – nad 2 mm

13 časté jsou přechodné druhy půd - hlinito-písčité, jílovito-hlinité … písčité půdy bývají sypké jílovité půdy bývají hutné a těžké podzemní voda ovlivňuje kvalitu půd - půdy podmáčené …

14 Zásahy člověka do pedosféry odvodňování krajiny - narovnáváním koryt řek – nevýhodné, voda krajinou rychle proteče pryč nevhodná a hluboká orba - mění se půdní horizont zhutňování půd těžkými stroji hnojení chemickými látkami - často jsou škodlivé používání pesticidů a jiných chemikálií

15 kácení lesů zabírání půdy pro stavby změny reliéfu krajiny (stavby, silnice, lomy) takové zásahy vedou k měnění vodních podmínek, zrychlují erozi, zhoršují podmínky pro půdní organismy dochází k devastaci půdy Zásahy člověka do pedosféry

16 Zdroje Obr. 1: LUDEK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 30.1.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pole_v_Polsku_uzka_s_mezemi.jpg Obr. 2: AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 30.1.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soil_profile.jpg Obr. 3: HOLGER, K. Wikimedia Commons [online]. [cit. 30.1.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stagnogley.JPG ŠVECOVÁ, Milada a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 9: učebnice : pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN 978-807-2385-874.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Pedosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.9."

Podobné prezentace


Reklamy Google