Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika Nezaměstnanost 4. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.4_2_15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika Nezaměstnanost 4. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.4_2_15."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika Nezaměstnanost 4. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.4_2_15

2

3  vzniká tehdy, když ekonomika nedokáže vytvořit dostatečné množství pracovních míst pro lidi, kteří chtějí pracovat, tzn., že neexistuje rovnováha mezi poptávkou a nabídkou práce  přináší mnoho negativních sociálních důsledků

4 Vývoj nezaměstnanosti se měří pomocí míry nezaměstnanosti: počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti = * 100  %  ekonomicky aktivní obyvatelstvo ekonomicky aktivní obyvatelstvo = zaměstnaní + nezaměstnaní

5

6

7 frikční strukturální cyklická skrytá

8  zahrnuje lidi, kteří právě mění zaměstnání (změna bydliště, přechod na jinou práci), patří sem i ti, kdo si poprvé hledají práci (absolventi SŠ, VŠ) nebo sezónní pracovníci  stát neusiluje o její odstranění  je to dočasná nezaměstnanost spojená s přizpůsobováním v měnící se dynamické ekonomice

9  souvisí s odvětvovými a strukturálními změnami v ekonomice, se strukturou trhu práce  vzniká proto, že umístění nebo vlastnosti pracovní síly neodpovídají dostupným pracovním místům  příčinou je technický pokrok, tzn. menší potřeba pracovníků, útlum výroby, nebo úplné uzavření provozů (těžba uhlí,...)

10 cyklická  spojená s fázemi hospodářského cyklu v tržní ekonomice  konjunktura – snižování nezaměstnanosti  recese – zvyšování nezaměstnanosti skrytá  lidé nejsou zaevidováni na úřadě práce

11  dobrovolná (přirozená)  někteří lidé v ekonomicky aktivním věku by chtěli pracovat, ale pouze při vyšší mzdové sazbě  někteří lidé nechtějí být zaměstnaní (absolventi škol si prodlužují prázdniny)  nedobrovolná  při této nezaměstnanosti neexistují volná pracovní místa  lidé jsou ochotni při stávajících mzdových podmínkách pracovat, ale nesehnali práci

12 Mzdová sazba Ekonomicky aktivní obyvatelstvo zaměstnaní dobrovolně nezaměstnaní nedobrovolně nezaměstnaní LL SLSL DLDL

13  nejjednodušší definicí přirozené míry nezaměstnanosti je součet frikční a strukturální nezaměstnanosti  při přirozené míře nezaměstnanosti je inflace stálá – nevykazuje tendenci ke zvyšování ani ke snižování  v soudobé ekonomice, která se snaží zabránit vysokým mírám inflace, je přirozená míra nezaměstnanosti nejnižší mírou nezaměstnanosti, která je udržitelná frikčnístrukturálnípřirozená

14  nepružné odměny - nízké mzdy a platy, vysoké sociální dávky  malá ochota ke stěhování se za prací (bytový systém)  motivace lidí hledat si nové zaměstnání  nedostatečná kvalifikace na nově vznikající pracovní místa  demografická skladba pracovní síly  sezónní práce podle ročního období  úroveň a efektivnost úřadů práce

15  snížení příjmů a pokles životní úrovně nezaměstnaného i jeho rodiny  ztráta kontaktu s praxí a tím dochází u pracovníka k určitému "kvalifikačnímu zaostávání"  problémy s rekvalifikací  ztráta pro státní pokladnu - vyšší výdaje ze státního rozpočtu na výplatu dávek místo příjmů ze zaplacených daní a pojistného zaměstnaného

16 Určete, zda jsou výroky pravdivé: P – pravda / N - nepravda 1. Frikční nezaměstnanost je dočasná nezaměstnanost spojená s přizpůsobováním v měnící se dynamické ekonomice. 2. Příčinou cyklické nezaměstnanosti je technický pokrok, tzn. menší potřeba pracovníků, útlum výroby, … 3. Strukturální nezaměstnanost není spojena s fázemi hospodářského cyklu. 4. Nepružné odměny či motivace hledat si novou práci patří mezi příčiny nezaměstnanosti. P N P P

17  ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie, Stručný přehled. Zlín: CEED, 2010, ISBN 978-80- 87301-00-5.  KLÍNSKÝ, Petr a kol. Ekonomika, Ekonomická a finanční gramotnost. Praha: EDUKO, 2012, ISBN 978-80-87204-65-8.  ZLÁMAL, Jaroslav; MENDL, Zdeněk. Ekonomie nejen k maturitě-1. díl, Obecná ekonomie. Kralice na Hané: Computer Media, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-86686-98-1.  ZÁVLADSKÝ, Petr. blog. iDNES.cz [online]. [cit. 2.1.2013]. Dostupný na WWW: http://zavladsky.blog.idnes.cz/c/313879/Dusledky-krize-nebo-vladnuti.html  SHUTTERSTOCKS. Lidovky.cz [online]. [cit. 9.8.2010]. Dostupný na WWW: http://byznys.lidovky.cz/foto.aspx?r=firmy-trhy&foto1=ABC2b7e9b_nezamestnanost.jpg  BOETTINGER, Jan. blog.iDNES.cz [online]. [cit. 21.9.2009]. Dostupný na WWW: http://boettinger.blog.idnes.cz/c/102329/Nezamestnanost-v-Cesku-by-mohla-byt-nula- procent.html  Archiv autora


Stáhnout ppt "Ekonomika Nezaměstnanost 4. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.4_2_15."

Podobné prezentace


Reklamy Google