Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Název projektu: Tvorba modulárního systému udělování zápočtů v bakalářském studiu za účelem motivace studenta formou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Název projektu: Tvorba modulárního systému udělování zápočtů v bakalářském studiu za účelem motivace studenta formou."— Transkript prezentace:

1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Název projektu: Tvorba modulárního systému udělování zápočtů v bakalářském studiu za účelem motivace studenta formou profesní profilace v souladu s vývojovými trendy na trhu práce

2 Téma 3 – Poptávka na trhu výrobků a služeb Souhrnné informace o projektu Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.2 Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Číslo oblasti podpory: 7.2.2 Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání Předpokládané datum zahájení projektu: 01.01.2012 Předpokládané datum ukončení projektu: 30.11.2014 2

3 Téma 3 – Poptávka na trhu výrobků a služeb Popis projektu (1) Výsledky výzkumu připraveného v rámci přípravy projektu ukázaly na vysokou profesní nevyhraněnost absolventů, která se do značné míry promítá do jejich nízké profesní zaujatosti. Ostatní veřejně dostupné výzkumy poukazují na situaci při začlenění absolventů na trh práce, kdy firmy nejsou spokojeny s připraveností absolventa pro řešení standardních profesních úkolů. Je nereálné, aby všichni studenti v průběhu bakalářského studia vyzkoušeli všechny profese, ke kterým inklinují v reálných firmách. Na tuto situaci reaguje projekt. Studenti bakaláři málo hledají možnosti adekvátního uplatnění v praxi v průběhu studia a automaticky chtějí jít studovat magisterský stupeň. Pro řadu profesí je ovšem bakalářského stupeň vzdělání dostačující kvalifikací. Záměrem vzdělávací koncepce českého terciárního školství je, aby významná část absolventů bakalářského stupně vysokoškolského studia šla pracovat do praxe. Zjištěný nesoulad vyžaduje zavést ucelený systém nástrojů a procesů posilujících motivační a znalostní aktivity studentů směřující k jejich profesní orientace již v průběhu bakalářského studia tak, aby po ukončení studia byli na trhu práce žádáni. 3

4 Téma 3 – Poptávka na trhu výrobků a služeb Popis projektu(2) Zhoršující se demografický výhled pro nejbližších 5 let bude situaci ještě komplikovat, protože o kapacity na VŠ se bude ucházet méně studentů, což sníží konkurenci, posílí pasivitu studentů. Bez cílené profesní profilace orientované ve spolupráci s firmami v konečném důsledku zhorší jejich vyhlídky na trhu práce. Cílenou a systematickou práci při profilaci studentů musí sehrát právě vysoká škola a finanční podpora těchto systémových nástrojů ze strany veřejných financí může přinést mnohonásobné zhodnocení při uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. FaME UTB ve Zlíně připravuje modulární systém profesních zápočtů jako systémovou inovaci, kterou ověří v pilotním projektu, prozatím bez partnera. Pakliže se systém osvědčí, může být aplikován v širokém spektru dalších fakult a VŠ v ČR mimo Prahu. 4

5 Téma 3 – Poptávka na trhu výrobků a služeb Cíle projektu (1) Hlavní cíle: 1.Inovovat akreditované studijní programy bakalářského studia na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně doplněním modulárního systému profesních zápočtů s cílem posílit profesní orientaci studentů bakalářského studijního programu v prezenční formě - B 6208 Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika a B 6202 Hospodářská politika a správa. Inovace studijních programů bude směřovat ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a ke zlepšení konkurenceschopnosti absolventů VŠ. 2. Nabídnout 750 studentům e-learningové profesní moduly (50 modulů; jeden modul = jedna typová profese) s potřebnými znalostmi k vybraným typovým profesím vhodným pro absolventy bakalářského studia FaME včetně interaktivních znalostních selftestů pro získání profesních zápočtů. Na přípravě profesních modulů se bude podílet firemní praxe, tak aby docházelo k souladu mezi požadavky firem a znalostmi, schopnostmi a dovednostmi studentů. 5

6 Téma 3 – Poptávka na trhu výrobků a služeb Cíle projektu (2) 3. Zvýšit u 500 úspěšně podpořených studentů cílené profesní směřování a to k: a) směrem k potřebám trhu práce, b) směrem výběru nejvhodnějších uchazečů o navazující studium a potenciální směřování do profesí orientovaných na vědu a výzkum. Úspěšně podpoření studenti budou disponovat certifikátem o absolvování profesních modulů. Student bude lépe vybaven pro potřeby trhu práce. Specifické cíle: 1. Vytvořit certifikovanou metodiku a vzdělávací obsah nových profesních modulů, který bude použitelný pro ostatní univerzity v ČR mimo Prahy. 2. Zařadit nové profesní moduly jako doplněk akreditovaného studia v období všech tří let bakalářského studia a ověřit jejich efektivitu. 3. Aktivně zapojit studenty do systému profesní orientace formou každoročních výzkumů profesního zacílení, které budou pravidelně vyhodnocovány a bude analyzován vývoj jednotlivých trendů. 4. Vytvořit 50 samostatných internetových interaktivních vzdělávacích nástrojů profesních eTools - a začlenit je jako doplněk inovovaných studijních programů. 6


Stáhnout ppt "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Název projektu: Tvorba modulárního systému udělování zápočtů v bakalářském studiu za účelem motivace studenta formou."

Podobné prezentace


Reklamy Google