Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hrátky s mapou Autor: Mgr. Ivana Tesařová. AnotaceObsahuje nám ě ty č inností pro práci s mapou, seznámení s m ěř ítkem, výroba vlastních u č ebních pom.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hrátky s mapou Autor: Mgr. Ivana Tesařová. AnotaceObsahuje nám ě ty č inností pro práci s mapou, seznámení s m ěř ítkem, výroba vlastních u č ebních pom."— Transkript prezentace:

1 Hrátky s mapou Autor: Mgr. Ivana Tesařová

2 AnotaceObsahuje nám ě ty č inností pro práci s mapou, seznámení s m ěř ítkem, výroba vlastních u č ebních pom ů cek. Mezip ř edm ě tové vztahy s matematikou. AutorMgr. Ivana Tesa ř ová P ř edm ě tVlastiv ě da O č ekávaný výstupRozlišuje mezi ná č rty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o p ř írodních podmínkách na mapách naší republiky. Druh u č ebního materiáluPracovní listy, mini projekty Cílová skupinaŽáci 5. ro č níku Metodický postupJe sou č ástí DUM Datum7. 3. 2013

3 PRAKTICKÁ CVI Č ENÍ S VYUŽITÍM MAP VÝROBA VLASTNÍCH POM Ů CEK ORIENTACE NA MA MAP Ě M ĚŘ ÍTKO MAPY SLEPÉ MAPY PUZZLE PROJEKT MAPA Č R

4 ORIENTACE NA MAP Ě, M ĚŘ ÍTKO Č INNOSTI : Opakování základních pojm ů : Sv ě tové strany na map ě, práce s kompasem/prakticky/, m ěř ítko mapy. P ř ipome ň te si: JE-LI M ĚŘ ÍTKO MAPY 1 : 350 000, znamená to, že 1cm na map ě je ve skute č nosti 350 000cm, tedy 3 a p ů l kilometru. VÝROBA R Ů ZNÝCH M ĚŘ ÍTEK M ĚŘ ENÍ A ZAPISOVÁNÍ VZDÁLENOSTÍ

5 http://www.obrazky.cz/media/4/eA7BMxyk1elbShIKwKFVzhsqnfsNbRd0Cze- fQhFGhU&width=341 Slepé mapy Vyzna č uj hory, ř eky, m ě sta, sousední státy, …

6 PUZZLE Výroba puzzlí „svépomocí“. Využijte jakékoliv starší vy ř azené mapky,plánky, obrázky známých staveb, pohlednice, … Sta č í podlepit tvrdým papírem, rozst ř íhat a puzzle je na sv ě t ě. P ř ipravte si tak kartotéku a využívejte kdykoliv: p ř i seznamování s u č ivem, opakování, za odm ě nu ve volném č ase. Ideální k procvi č ování fotografické pam ě ti p ř i orientaci na map ě !

7 PROJEKT MAPA Č R Práce ve skupinách: Zv ě tšováním p ř es č tvercovou sí ť je možno si vyrobit vlastní nást ě nnou mapu Č eské republiky. Využíváme mezip ř edm ě tových vztah ů s matematikou a lze tedy pracovat i v geometrii. Pot ř ebujeme: Mapu Č R / malý formát /, tvrdý papír, balicí papír, n ů žky, lepidlo, tužky, pastelky, pravítko. Postup: Každá skupina dostane č ást mapy rozd ě lenou č tvercovou sítí. P ř ipraví si z tvrdého papíru č tverce s dohodnutou délkou strany a z malých č tverc ů p ř enáší na velké zem ě pisné údaje. Nakonec mapu složíme jako puzzle a spole č n ě vybarvíme. Je vhodné tak p ř ipomenout nadmo ř skou výšku na map ě.


Stáhnout ppt "Hrátky s mapou Autor: Mgr. Ivana Tesařová. AnotaceObsahuje nám ě ty č inností pro práci s mapou, seznámení s m ěř ítkem, výroba vlastních u č ebních pom."

Podobné prezentace


Reklamy Google