Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV: VY_62_INOVACE_01B_18_Instituce finančního trhu_komerční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV: VY_62_INOVACE_01B_18_Instituce finančního trhu_komerční."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV: VY_62_INOVACE_01B_18_Instituce finančního trhu_komerční banky TEMA:Finanční gramotnost ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:1.12. 2013

2 AnotaceAnotace Materiál je určen pro žáky v předmětu „Seminář z ekonomie – finanční gramotnost“ Žáci se seznamují s pojmy obchodní banka, kampelička, úroková marže, aktivní a pasivní operace OB, termínovaný vklad, různé druhy úvěrů, zajištění úvěrů, druhy bankovních služeb apod. Žáci využívají on line prostředí při vytváření představy o struktuře obchodních bank a družstevních záložen v ČR Snímek č. 11 obsahuje otázky k opakování včetně správného řešení Cílem je získání kompetence k vytvoření reálné představy o principu a cílech fungování OB Časová dotace – cca 45 minut Materiál je určen k interaktivní výuce

3 Základní pojmy Obchodní banka, družstevní záložna Obchodní banka, družstevní záložna Aktivní a pasivní operace OB, služby Aktivní a pasivní operace OB, služby Úroková marže Úroková marže Termínovaný vklad Termínovaný vklad Různé druhy úvěrů Různé druhy úvěrů Zajištění úvěrů Zajištění úvěrů

4 Komerční (obchodní) banka a kampelička Banka je úvěrově finanční instituce, která soustřeďuje volné peníze a následně je půjčuje za účelem dosažení zisku Banka je úvěrově finanční instituce, která soustřeďuje volné peníze a následně je půjčuje za účelem dosažení zisku Kampelička – družstevní záložna – je obdoba OB, rozdíl je v tom, že kampeličku řídí členové družstva Kampelička – družstevní záložna – je obdoba OB, rozdíl je v tom, že kampeličku řídí členové družstva Zdrojem zisku úroková marže – rozdíl mezi úrokem z úvěru a vkladu Zdrojem zisku úroková marže – rozdíl mezi úrokem z úvěru a vkladu Poslední dobou roste vliv placených služeb poskytovaných bankou, které generují větší zisky než úrokové marže Poslední dobou roste vliv placených služeb poskytovaných bankou, které generují větší zisky než úrokové marže

5 Pasivní úvěrové operace I. Banka přijímá vklady, je v dlužnické pozici Vklady Netermínované (na viděnou) – klient je kdykoliv může vybrat – nízké % úročení Netermínované (na viděnou) – klient je kdykoliv může vybrat – nízké % úročení Termínované – na pevný termín – termínované účty, vkladní knížky (výpovědní lhůty) – při porušení sankce, ale vyšší úročení Termínované – na pevný termín – termínované účty, vkladní knížky (výpovědní lhůty) – při porušení sankce, ale vyšší úročení Korunové Korunové Devizové Devizové Ze zákona pojištěny do výše náhrady 90%, max do ekvivalentu 25 000 EUR Ze zákona pojištěny do výše náhrady 90%, max do ekvivalentu 25 000 EUR

6 Pasivní úvěrové operace II. Jiné zdroje Úvěry od CB – refinanční operace (repo sazba), lombardní úvěr Úvěry od CB – refinanční operace (repo sazba), lombardní úvěr Úvěry od KB – korunové úvěry za sazbu PRIBOR (dána CB) – denní až roční úvěry Úvěry od KB – korunové úvěry za sazbu PRIBOR (dána CB) – denní až roční úvěry Emise bankovních obligací – větší banky Emise bankovních obligací – větší banky Emise hypotečních zástavních listů – nutná hypotekární licence (v ČR 10 bank) Emise hypotečních zástavních listů – nutná hypotekární licence (v ČR 10 bank)

7 Aktivní úvěrové operace I. Banka vystupuje v roli věřitele, poskytuje úvěry na základě smluvního vztahu (není na ně nárok) Banka vystupuje v roli věřitele, poskytuje úvěry na základě smluvního vztahu (není na ně nárok) Banka sleduje dva cíle – výnosnost a návratnost Banka sleduje dva cíle – výnosnost a návratnost Druhy úvěrů Kontokorentní úvěr – kombinace běžného účtu s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového limitu Kontokorentní úvěr – kombinace běžného účtu s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového limitu Eskontní úvěr – souvisí s odkoupením směnky klienta před dobou splatnosti bankou Eskontní úvěr – souvisí s odkoupením směnky klienta před dobou splatnosti bankou Akceptační úvěr – banka neposkytne přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem (dává jej jen nejlepším klientům) Akceptační úvěr – banka neposkytne přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem (dává jej jen nejlepším klientům) Revolvingový úvěr – umožnění opakovaného čerpání úvěru bez nové smlouvy o úvěru Revolvingový úvěr – umožnění opakovaného čerpání úvěru bez nové smlouvy o úvěru Lombardní úvěr – jištěný zástavou movité věci Lombardní úvěr – jištěný zástavou movité věci Hypoteční úvěr – jištěný zástavou nemovitosti Hypoteční úvěr – jištěný zástavou nemovitosti Spotřební půjčky Spotřební půjčky

8 Aktivní úvěrové operace II. Speciální forma úvěru Faktoring – odkup krátkodobých pohledávek (do jednoho roku) Faktoring – odkup krátkodobých pohledávek (do jednoho roku) Forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek Forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek Zajištění návratnosti úvěru Bonita klienta Bonita klienta Podnikatelský záměr Podnikatelský záměr Likvidita – schopnost přeměny majetku na hotovost Likvidita – schopnost přeměny majetku na hotovost Zástava nemovitosti či movitosti Zástava nemovitosti či movitosti Ručitelé Ručitelé Vinkulace (zablokování) vkladu dlužníka Vinkulace (zablokování) vkladu dlužníka Postoupení pohledávek Postoupení pohledávek

9 Bankovní služby Zakládání a vedení účtů Zakládání a vedení účtů Bezhotovostní platební styk Bezhotovostní platební styk Platební karty Platební karty Šeky Šeky Homebanking Homebanking Směnárenská činnost Směnárenská činnost Devizové operace Devizové operace Zprostředkování obchodů s cennými papíry pro klienty Zprostředkování obchodů s cennými papíry pro klienty Bezpečnostní schránky Bezpečnostní schránky Poradenské služby Poradenské služby

10 Úkol http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/informacni_povin nosti/uverejnovani_banky.html Ve výše uvedeném dokumentu zjistěte, kolik obchodních bank v současnosti registruje ČNB v ČR. Odpověď: 23 http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/informacni_povin nosti/uverejnovani_druzstevni_zalozny.html Ve výše uvedeném dokumentu zjistěte, kolik družstevních záložen, vykonávajících činnost obchodních bank, v současnosti registruje ČNB v ČR. Odpověď: 14 Vypište na tabuli digitálním perem 5 pro vás nejznámějších obchodních bank.

11 Opakování 1. Co je to obchodní banka? 1.Finanční úvěrová instituce. 2.Jakého cíle chce dosáhnout? 2.Zisku. 3.Co je zdrojem zisku OB? 3.Rozdíl mezi úrokovou sazbou z úvěru a vkladu, sekundárně poskytování služeb. 4.Jaké jsou základní druhy vkladů v OB? 4.Na viděnou, termínované, korunové, devizové. 5.Jsou vklady v ČR pojištěny? 5.Ano, 90%, ale pouze do výše ekvivalentu 25tis. EUR. 6.Uveďte alespoň 4 druhy aktivních úvěrových operací. 6. Např. revolvingový, kontokorentní, lombardní či hypoteční úvěr. 7.Jaké jsou nástroje zajištění úvěru? 7. Např. bonita klienta, vinkulace, likvidita, zástava nemovitosti, ručitelé… 8.Jaké mohou poskytovat obchodní banky služby? 8. Bezpečnostní schránky, vedení účtů, platební styk, platební karty, pojištění,…

12 Závěr Obchodní banky jako finančně-úvěrové instituce vznikají za účelem dosahování zisku Obchodní banky jako finančně-úvěrové instituce vznikají za účelem dosahování zisku Provádí pasivní a aktivní operace, poskytují služby Provádí pasivní a aktivní operace, poskytují služby Zdrojem zisku je úroková marže, v poslední době ji kvantitativně předstihly poplatky za poskytování služeb Zdrojem zisku je úroková marže, v poslední době ji kvantitativně předstihly poplatky za poskytování služeb Při poskytování úvěrů je pro banku rozhodující zajištění návratnosti úvěru Při poskytování úvěrů je pro banku rozhodující zajištění návratnosti úvěru

13 Zdroje KLINSKÝ,P.; CHROMÁ,D.; TESAŘOVÁ,S. aj. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Národní ústav odborného vzdělávání. Praha: NÚOV, 2008. ISBN 978-80-87063-13-2, str. 45 – 46. ŠVARCOVÁ,J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín: CEED, 2013. ISBN 978- 80-87301-17-3, str. 263-268. Archiv autora http://www.cnb.cz Citace: Snímek č. 10 : ČNB. Přehled odkazů na webové stránky bank obsahující povinné informace k uveřejnění [on line]. [cit. 2013-12-01]. Dostupný na http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/informacni_povi nnosti/uverejnovani_banky.html Snímek č. 10 : ČNB. Přehled odkazů na webové stránky bank obsahující povinné informace k uveřejnění [on line]. [cit. 2013-12-01]. Dostupný na http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/informacni_povi nnosti/uverejnovani_druzstevni_zalozny.html


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV: VY_62_INOVACE_01B_18_Instituce finančního trhu_komerční."

Podobné prezentace


Reklamy Google