Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademie STING, téma 3 z 61 Bankovnictví Téma 3: Aktivní bankovní obchody 1.Typologie aktivních obchodů 2.Proces úvěrování 3.Finančně úvěrové obchody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademie STING, téma 3 z 61 Bankovnictví Téma 3: Aktivní bankovní obchody 1.Typologie aktivních obchodů 2.Proces úvěrování 3.Finančně úvěrové obchody."— Transkript prezentace:

1 Akademie STING, téma 3 z 61 Bankovnictví Téma 3: Aktivní bankovní obchody 1.Typologie aktivních obchodů 2.Proces úvěrování 3.Finančně úvěrové obchody

2 Akademie STING, téma 3 z 62 Zjednodušená struktura bilance banky 1.Pokladní hotovost 2.Vklady u CNB 3.Státní pokladniční poukázky 4.Pohledávky za bankami (vklady u bank) 5.Úvěry klientům 6.Cenné papíry 7.Majetkové účasti 8.Dlouhodobý hmotný majetek 9.Pohledávky za akcionáři a vlastní akcie 1.Závazky k bankám 2.Závazky ke klientům (vklady klientů) 3.Závazky z emitovaných obchodovatelných cenných papírů 4.Rezervy 5.Podřízený dluh 6.Základní jmění 7.Kapitálové fondy 8.Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 9.Nerozdělený zisk Aktiva Pasiva

3 Akademie STING, téma 3 z 63 Typy aktivních obchodů bankovní krátkodobé úvěry; bankovní středně- a dlouhodobé úvěry; finančně úvěrové obchody; mezibankovní úvěry

4 Akademie STING, téma 3 z 64 Dělení úvěrových obchodů podle jiných hledisek - I  jednorázový  revolvingový  kontokorentní  jedna banka;  klub bank;  konsorciální (syndikovaný);  zprostředkovaný podle čerpání:podle věřitele:

5 Akademie STING, téma 3 z 65 Dělení úvěrových obchodů podle jiných hledisek - II podle zajištění:  nezajištěné;  zajištěné osobně (ručením, směnkou);  zajištěné věcně (zástavou, cesí) podle transakce:  „klasický“ (ObchZ.);  směnečný;  akreditivní;  záruční

6 Akademie STING, téma 3 z 66 Zajištění úvěru osobní:  ručení  převzetí dluhu  přistoupení k závazku  depotní směnka věcné:  zástava nemovitosti  zástava movité věci  cese pohledávky

7 Akademie STING, téma 3 z 67 Krátkodobé bankovní úvěry  Kontokorentní úvěr;  Směnečný úvěr eskontní (a negociační);  Směnečný úvěr akceptační (a remboursní);  Směnečný úvěr avalový  Lombardní a účelové úvěry

8 Akademie STING, téma 3 z 68 Specifické středně- a dlouhodobé úvěry  emisní;  hypoteční;  sanační

9 Akademie STING, téma 3 z 69 Náležitosti úvěrové smlouvy 1.Určení smluvních stran 2.Výše úvěru a měna 3.Úroková sazba z úvěru + RPSN 4.Lhůta pro čerpání peněžních prostředků dlužníkem 5.Účel úvěru 6.Způsob splácení úvěru 7.Splatnost úvěru 8.Prodlení ve splátkách 9.Zajištění úvěru.

10 Akademie STING, téma 3 z 610 Klasifikace pohledávek (opatření ČNB č. 193/98) a.standardní pohledávky, b.sledované pohledávky, c.nestandardní pohledávky, d.pochybné pohledávky, e.ztrátové pohledávky.

11 Akademie STING, téma 3 z 611 Finančně úvěrové obchody  faktoring  forfaiting  finanční leasing

12 Akademie STING, téma 3 z 612 Finančně úvěrové obchody  faktoring: převzetí a odkup krátkodobých pohledávek bankou z iniciativy majitelů pohledávek (věřitelů) bez jejich zpětného postihu.

13 Akademie STING, téma 3 z 613 Finančně úvěrové obchody  forfaiting: odkup zejména střednědobých a někdy dlouhodobých pohledávek bez zpětného postihu dodavatele (vývozce).

14 Akademie STING, téma 3 z 614 Finančně úvěrové obchody  leasing pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů uživateli za sjednané nájemné na určitou nebo neurčitou dobu.

15 Akademie STING, téma 3 z 615 Účastníci leasingového vztahu Výrobce (velkoobchodník) Banka Nájemce (lessee) Leasingová firma (lessor) zajištění financování dodání stroje leasingová smlouva splátky kupní smlouva úhrada ceny


Stáhnout ppt "Akademie STING, téma 3 z 61 Bankovnictví Téma 3: Aktivní bankovní obchody 1.Typologie aktivních obchodů 2.Proces úvěrování 3.Finančně úvěrové obchody."

Podobné prezentace


Reklamy Google