Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třídním proti své vůli a n e b Zaslouží si úctu profese, která nemá svůj standard ? Ing. Ivo Mikulášek, ZMŠ Dobronín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třídním proti své vůli a n e b Zaslouží si úctu profese, která nemá svůj standard ? Ing. Ivo Mikulášek, ZMŠ Dobronín."— Transkript prezentace:

1 Třídním proti své vůli a n e b Zaslouží si úctu profese, která nemá svůj standard ? Ing. Ivo Mikulášek, ZMŠ Dobronín

2 Základní škola a mateřská škola Dobronín 290 žáků 20 učitelů 4 muži včetně vedení průměrný věk 42 let zásobovatel žáky - obec Dobronín (1900 obyvatel), + 3 spádové obce

3 Vzdělávání celého sboru Respektovat a být respektován, kooperativní výuka 2003/2004 – 80 hodin (J. Nováčková, D. Nevolová, P. Kopřiva, T. Kopřivová) Základní kurz Kritického myšlení 2005/2006 - 80 hodin (N. Rutová) Osobnostní a sociální výchova - 2006/2007 16 hodin (D. Forýtková)

4 Další vzdělávnání na přání sboru Nespolupracující žáci, Typologie osobnosti - 2006/2007 - 32 hodin, (Š. Miková, J. Stang) Nespolupracující žáci, šikanování, vrstevnický program 2007/2008 - 32 hodin, (Z. Martínek) Aktivní odpočinek učitele 2007/2008 - 8 hodin, (V. Veightová)

5 Sbor se vzdělává prakticky trvale

6 Co na vzdělávání navazovalo přišli jsme na to, že část učitelů potřebuje mít vše co má dělat v písemné podobě nenakazovali jsme, netrestali neplnění – nýbrž opakovaně trpělivě společně vyvozovali a poté písemně stylizovali do zápisů z pedagogických rad (už máme výtah ze zápisů za poslední roky :-) ) (tady jsme zřejmě nevědomky vytvářeli kousky nějakého standardu)

7 Jak to ovlivnilo činnost učitele - DNES 1 x týdně se odpoledne scházíme – funguje komunikace – zapojení a součinnost při školních akcích – změnila se spolupráce s rodiči – u části sboru probíhají kolegiální hospitace se zpětnou vazbou - začali jsme spolupracovat s MŠ

8 Podíl učitele na akcích pořádaných školou Zapojení v návaznosti na Systém akcí C eloškolní S polečné I ndividuální Podílejí se opravdu všichni, zajištění je stále samostatnější a lépe propracované Dnes necítíme potřebu vyššího, jednotného předpisu (standardu), u nových učitelů by určitě mohl pomoci

9 Spolupráce s rodiči Rodičovské schůzky tři dny v týdnu na objednaný čas (všichni učitelé) Doporučena přítomnost dítěte Základní akce s rodiči (setkání s budoucími prvňáčky,.. - všichni učitelé) Dílny s rodiči, výjezdní víkendové pobyty (motivovaní učitelé) Aktivní práce s internetovým portálem školy (většina učitelů) Standard by pomohl

10 Změna činnosti učitele v průběhu vyučovací jednotky ? Mnohokrát jsme rozebrali co se změnilo Mnohokrát jsme rozebrali, že na to my učitelé musíme ve výuce reagovat Pravidelně se školíme, co a jak konkrétně změnit Pracujeme se ŠVP – víme, co chceme u žáků dosáhnout Jenže – ve výuce ? Někteří pracují, jako by nic z výše uvedeného neexistovalo.

11 Co s tím uděláš řediteli ?

12 Proč máme to léty osvědčené měnit ? PROČ ? Proč eskymáci nemohou jezdit na saních a lovit kožešinová zvířata? Protože místy roztály ledovce. Proč učitelé nemohou přijít do třídy a odpřednášet látku? Protože je děti místy neposlouchají. CO S TÍM ? Eskymáci si musejí najít jiný způsob obživy. Učitelé musejí najít jiný způsob učení.

13 Už je to dnes obehraná písnička NAVRHNĚTE NĚCO KONKRÉTNÍHO Roztál led – eskymáci mohou lovit ryby. Uvolnily se osnovy – učitelé mohou připravit výuku tak, aby většina žáků většinu času vnímala. UMĚJÍ TO ? Zpočátku ne. Částečně (ne všichni).

14 Říká ředitel pravdu, nebo vyhrožuje ? CO KDYŽ TO NECHTĚJÍ POCHOPIT ? Dříve nebo později budou mít existenční problémy Dříve nebo později bude jejich působení ve třídě neudržitelné

15 Vždyť už jsem udělal, co jsem mohl Tady se stávám proti své vůli třídním. Uvědomuji si, že chování sboru je analogií chování třídního kolektivu. A v každé třídě jsou žáci, kteří nezačnou spolupracovat jen tak. Třídní musí hledat tak dlouho, dokud nezačnou spolupracovat všichni žáci.

16 Co by mohlo ještě pomoci ? V našich myslích velmi silně přetrvávají vžité stereotypy a vyřčené se brzo vytrácí. Potřebují psané vodítko – všichni by měli vědět, kam směřují, jak má jejich práce vypadat. Nakonec - všichni učitelé (současní i budoucí) mají právo vědět podrobně a strukturovaně, co se od nich očekává.

17 Vzniká materiál nazvaný Hodnocení učitele 1. Učitel a výukové strategie 2. Učitel a realizace výukových strategií 3. Dokladování práce učitele 4. Hodnocení žáků učitelem Tady se prostě bez něčeho jako je standard neumíme obejít.

18 1. Učitel a výukové strategie A – Učitel dokáže slovně popsat několik (3 - 4) výukových strategií. B – Učitel strategie popíše svými slovy, dokáže zdůraznit principy, na kterých strategie fungují. C – Učitel dokáže slovně popsat 5 a více výukových strategií. Strategie popíše svými slovy, dokáže zdůraznit principy, na kterých strategie fungují. Je schopen k jednotlivým strategiím uvádět vhodné ilustrační příklady.

19 2. Učitel a realizace výukových strategií A – Učitel během roku zařadí každou svoji strategii (svoji – tedy tu kterou popsal v bodě 1 ) několikrát. B – Učitel strategie pravidelně střídá. Volí je vždy z určitých důvodů, které je schopen popsat a zdůvodnit. C – Učitel volí strategie dle složení žáků, dle konkrétního tématu a dalších důvodů, které je schopen konkretizovat.

20 3. Dokladování práce učitele A – Učitel doloží svoje přípravy a krátké zhodnocení hodin (svoje – tedy ty, které uskutečnil on sám dle bodu 2 ) B – Učitel má ode všech uskutečněných hodin své přípravy a ukázkové práce žáků ( min však 15 lekcí za rok). C – Učitel si vede průběžné portfolio svých příprav i žákovských prací. Vítanou součástí je videodokumentace zajímavých (vydařených aktivit). Je schopen sdílet s ostatními, jak s portfoliem pracuje (např. vedení ho požádá, aby připravil na odpoledne ukázku práce s portfoliem).

21 Očekávání (a první zkušenosti je potvrzují) pokročilí učitelé jsou motivování k tvrobě a aktualizaci portfolia při obměně sboru jasné směrování nováčků jasné mantinely pro ty kteří nechtějí zřetelná pobídka pro ty, kteří váhají uvěřit, že „sníh stále taje“

22 Jak je to s tou úctou k profesi ? Bohužel malou úctu k profesi učitele nejčastěji připomínají kolegové, kteří pokládají za standardní odučení a opravení sešitů Obávám se, že pokud se nepodaří formulovat „trochu jiný standard“ učitelská profese si v nejbližších dnech úctu jen těžko zaslouží Přitom všichni známe mnoho učitelů, kterým tato úcta již dnes nepochybně patří.

23 Děkuji za pozornost :-) Ing. Ivo Mikulášek ZMŠ Dobronín www.skola-dobronin.cz eozsdobr@centrum.cz


Stáhnout ppt "Třídním proti své vůli a n e b Zaslouží si úctu profese, která nemá svůj standard ? Ing. Ivo Mikulášek, ZMŠ Dobronín."

Podobné prezentace


Reklamy Google