Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera

2 Austrálie Digitální učební materiál pro výuku zeměpisu v primě Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 3 AUSTRÁLIE Tato stránka funguje jako rozdělovník. Kliknutím na jeden z odkazů se přesouváte do vlastního učebního materiálu, jež se věnuje vždy jedné části charakteristiky Austrálie. OBECNÉ INFORMACE HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST POVRCH VODSTVO KLIMA, VEGETACE, FAUNA REGIONY OBYVATELSTVO HOSPODÁŘSTVÍ Pozadí: zdroj [1]

4 4 OBECNÉ INFORMACE Austrálie – kontinent i stát zároveň – je nejmenším světadílem na planetě Zemi. Jakožto samostatný stát je ale Austrálie 6. největší na světě. Nachází se na jižní polokouli a protíná ji obratník Kozoroha. rozloha km2 počet obyvatel (r.2007) hustota zalidnění 2,75 obyv./km2 hlavní město Canberra měna australský dolar úřední jazyk angličtina státní zřízení konstituční monarchie hlava státu britský panovník reprezentovaný generálním guvernérem úvod

5 5 HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST úvod Tato kapitola seznamuje žáka s horizontálním členěním Austrálie. Pomocí mapy, textu a obrázků žák poznává významná souostroví, ostrovy, poloostrovy, průlivy, zálivy a okrajová moře. Na následující stránce se nachází mapa. V této mapě se kliknutím na číslici dozvíš podrobnější informace.

6 Zdroj [1]

7 7 1)VELKÝ AUSTRALSKÝ ZÁLIV – omývá jižní břehy Austrálie, je součástí Indického oceánu. 2) TIMORSKÉ MOŘE – rozkládá se mezi severozápadním pobřežím Austrálie a souostrovím Sundy, jež patří Indonésii. Tímto mořem prochází hranice Indického a Tichého oceánu. 3) ARAFURSKÉ MOŘE – omývá severní břehy Austrálie, zasahuje až k ostrovu Nová Guinea. 4) CARPENTARSKÝ ZÁLIV – významný záliv mezi poloostrovy Arnhémská země a York. 5) TORRESŮV PRŮLIV – nejužší místo mezi Austrálií a Novou Guineou. 6) KORÁLOVÉ MOŘE – rozsáhlé moře, jež je součástí Tichého oceánu. Při pobřeží Austrálie se zde nachází Velký bariérový útes – korálový útes považovaný za poklad světa. 7) TASMANOVO MOŘE – moře oddělující Austrálii od Nového Zélandu. 8) BASSŮV PRŮLIV – odděluje Austrálii od ostrova Tasmánie. Prochází jím hranice Indického a Tichého oceánu. 9) ARNHEMSKÁ ZEMĚ – významný poloostrov v severní Austrálii, rozkládající se mezi Timorským mořem a Carpentarským zálivem.

8 8 10) POLOOSTROV YORK – k severu zužující se poloostrov, jež se nachází mezi Carpentarským zálivem a Korálovým mořem. Na jeho úplném severu se nachází mys York – nejsevernější místo Austrálie. 11) TASMÁNIE – ostrov jižně od Austrálie, jež je jedním z osmi australských regionů. Tasmánii odděluje od Austrálie Bassův průliv. Velký bariérový útes Zdroj [2] Bassův průliv – detail Zdroj [3]

9 9 POVRCH Kapitola „Povrch Austrálie“ seznamuje žáka s vertikálním členěním=reliéfem tohoto kontinentu. Austrálii lze jednoduše rozdělit do tří hlavních oblastí. Jde o Velkou západoaustralskou plošinu (polovina kontinentu), Středoaustralskou pánev a východní hornatinu Velkého předělového pohoří. Pomocí mapy, textu a obrázků na následujících stranách jsou detailněji vysvětleny významná pohoří, nížiny, plošiny pánve a jiné významné přírodní povrchové útvary Austrálie. úvod

10 10 Zdroj [4]

11 1) VELKÉ PŘEDĚLOVÉ POHOŘÍ – nejdelší pohoří v Austrálii, rozkládá se ve východní části podél pobřeží Tichého oceánu. Je až 400 km široké a kolem 2500 km dlouhé. 2) MODRÉ HORY – nepříliš rozsáhlé, o to více zajímavé pohoří západně od města Sydney. Modré hory (Blue mountains) Zdroj [5]

12 12 3) AUSTRALSKÉ ALPY – nejvyšší horský masív v Austrálii. Nejvyšší vrchol Mt. Kosciusko (2228 m.n.m.). 4) MAC DONNELLOVO POHOŘÍ – pohoří v centrální části Austrálie dosahující maximální nadmořské výšky mírně nad 1500 metrů. 5) MUSGRAVEOVO POHOŘÍ – maximální výška mírně pod 1500 m.n.m. Nedaleko od tohoto pohoří severním směrem se nachází jeden ze symbolů Austrálie – hora Uluru (dříve Ayers Rock) – nejobjemnější monolit světa. Uluru (Ayers rock) Zdroj [6]

13 13 6) VELKÁ PÍSEČNÁ POUŠŤ – rozsáhlá poušť, rozkládající se v severozápadní části Austrálie. Rozprostírá se od Mac Donnellova pohoří až téměř k pobřeží Indického oceánu. 7) GIBSONOVA POUŠŤ – další z několika aridních oblastí, nachází se západně od Mac Donnellova pohoří. Nejméně osídlená část Austrálie. 8) VELKÁ VIKTORIINA POUŠŤ – rozkládá se jižně od Musgraveova pohoří. 9) SIPMSONOVA POUŠŤ 10) POUŠŤ TANAMI 11) VELKÁ ARTÉSKÁ PÁNEV – rozsáhlá plošina v regionu Queensland, zasahující až k Velkému předělovému pohoří. Gibsonova poušť Zdroj [7]

14 14 VODSTVO Kapitola „Vodstvo“ seznamuje žáka pomocí mapy, textu a obrázků s významnými řekami a jezery tohoto kontinentu. Na následující stránce se nachází mapa s odkazy na informace o významných řekách a jezerech. Kromě uvedených řek a jezer je důležité znát pojem „creek“ [krík]. Rozumíme jím koryto občasných toků, které se nachází především v pouštních a polopouštních oblastech. Po prudkém dešti se koryto naplní vodou aby po čase opět vyschlo. V Austrálii je takových toků velmi mnoho. Mapa vpravo vyobrazuje úmoří jednotlivých oceánů (růžová – Indický, fialová - Tichý), šedě jsou vyobrazeny bezodtoké oblasti. Zdroj [8] úvod

15 15 Zdroj [9]

16 16 1)DARLING – nejvýznamnější přítok hlavní tepny Austrálie – řeky Murray. Pramení ve Velkém předělovém pohoří a většinu přítoků tvoří občasné toky. 2) MURRAY [mary] – nejvodnatější řeka Austrálie, spolu s přítokem Darling a jejich dalšími přítoky tvoří nejvýznamnější říční systém v Austrálii. Murray pramení v Australských Alpách a ústí jihovýchodně od Adelaide do Indického oceánu. 3) FROMEOVO JEZERO 4) TORRENSOVO JEZEROslaná, vysychající s nestálým břehem 5) GAIRDNEROVO JEZERO 6) EYREOVO JEZERO – plošně největší jezero Austrálie, ovšem opět se jedná o případ slaného jezera s nestálým břehem. Nachází se ve sníženině, 16 metrů pod úrovní hladiny moře. Do tohoto jezera ústí většina občasných toků z Velké artéské pánve a oblasti Simpsonovy pouště. Příkladem může být Cooper Creek.

17 17 Austrálie je z velké části velmi pustým kontinentem. Mnoho oblastí je pokryto pouští či polopouští a obyvatelé hledají různými způsoby zdroj vody. V případě oblasti Velké artéské pánve jsou hloubeny artéské studny. Jde o významný zdroj podzemní vody. Princip artéské vody a artéské studny vysvětluje schéma. Zdroj: upraveno podle [10] Atréský pramen v Thargomindah Zdroj: [11]

18 18 KLIMA, VEGETACE, FAUNA Austrálie je nejsušším kontinentem na světě. Téměř třetinu tvoří pouště, ale i mnoho dalších oblastí je velmi suchých. Od toho se odvíjí vegetační pokrývka krajiny. Následující stránka obsahuje mapu zjednodušených klimatických regionů – podle Köppenovy klasifikace. Mapa je navíc doplněna o směry pravidelného oceánského proudění. Další stránky charakterizují jednotlivé oblasti a mořské proudy podrobněji. S typickými zástupci australské fauny se můžete seznámit v závěru kapitoly. úvod

19 19 Zdroj: 18 Zdroj: upraveno podle [12]

20 20 Klima tropických deštných lesů – jde o trvale teplé a vlhké podnebí s pravidelným přísunem srážek. V Austrálii se vyskytuje jen velmi nepatrně v severní části, zejména při východním pobřeží poloostrova York. Vlhké subtropické klima – najdeme zde střídavě vlhké lesy. V Austrálii je těchto oblastí velmi málo, najdeme je například při severovýchodním pobřeží u měst Cairns a Townsville. Klima savan – je typické pro oblast mezi suchým a vlhkým tropickým pásmem. Vyznačuje se střídáním období dešťů a sucha. V Austrálii se vyskytují na většině poloostrovů York a Arnhémská země. Najdeme zde vlhké savany či tropické střídavě vlhké lesy a tomu odpovídající flóru (traviny, křoviny či galeriové lesy).

21 21 Klima stepí – panuje v oblastech, kde se rozprostírá step a savana (buš). Tyto oblasti lemují pouště a polopouště a potýkají se s malým přísunem srážek. Tradičním porostem kromě travin jsou křoviny a akácie, objevovat se mohou i eukalypty (blahovičníky). Místní název pro tento typ krajiny je scrub (toto pojmenování je používáno zejména v jihovýchodní a jihozápadní části Austrálie) Zdroj: [13] Eukalyptus

22 22 Středomořské klima (subtropický pás) – panuje v oblasti jihozápadní Austrálie a podél jižního pobřeží kolem města Adelaide. Tuto oblast pokrývají většinou vždy zelené tvrdolisté lesy středomořského typu. Jedná se o ideální oblast pro pěstování vinné révy. Pouštní klima – charakteristické pro více než polovinu území Austrálie. Panuje v centrálních oblastech a při severozápadním a jižním pobřeží Austrálie. Klima je velmi suché = aridní, srážky jsou velmi malé. Teploty jsou ve dne vysoké, v noci klesají. Vlhké mírné klima – je charakteristické pro podhorské a horské oblasti jihovýchodní Austrálie a pro celou Tasmáni. Jsou pokryté především listnatými, smíšenými i jehličnatými lesy. V horských oblastech najdeme jediné lokality Austrálie, kde v zimě pravidelně sněží.

23 23 ZÁPADNÍ PŘÍHON – nejmohutnější proud v oceánech, proudí zhruba podél 40° j.š. jižně od Austrálie a pod Tasmánií od západu k východu. Jedna z jeho větví proudí k jihoaustralskému pobřeží. 1 2 ZÁPADOAUSTRALSKÝ PROUD – chladný proud oddělující se od Západního příhonu a proudící podél západního pobřeží Austrálie. ROVNÍKOVÝ PROTIPROUD – proudí severně od Jižního rovníkového proudu opačným – tedy východním směrem. 3 VÝCHODOAUSTRALSKÝ PROUD – směřuje z Tichého oceánu k severovýchodnímu pobřeží Austrálie, pokračuje podél východní Austrálie až k Tasmánii, kde se stáčí k východu k Novému Zélandu. 4 JIŽNÍ ROVNÍKOVÝ PROUD – navazuje zčásti na Západoaustralský proud a pokračuje na západ do Indického oceánu. 5

24 24 Fauna je vesměs endemická. Většina původních savců jsou vačnatci, mezi něž řadíme klokany, medvídkovité koaly, vombaty či vačice, jejichž mláďata se rodí po velmi krátké době a dorůstají pak v matčině břišním vaku. Velmi neobvyklé jsou i savci z řádu ptakořitných, zastoupení dvěma druhy: ptakopysky a ježurami, které kladou vejce a kojí mláďata. Většinu rozmanitého australského ptactva tvoří endemické druhy, například běhavý pštros emu hnědý nebo ledňák obrovský. Šelmy zcela chybí. Klokan obrovský Zdroj: [14] Pozor klokani! Zdroj: [15]

25 25 Dingo Zdroj: [16] Koala medvídkovitý Zdroj: [17] Ježura australská Zdroj: [18]

26 26 OBYVATELSTVO Většina z více něž 21 milionů obyvatel je evropského, zejména britského původu. Původní obyvatelé – Austrálci tvoří kolem 2%, kolem 5% obyvatelstva tvoří lidé asijského původu. Rozmístění obyvatel je nerovnoměrné. Vyšší hustota zalidnění je na východním, jihovýchodním a jižním pobřeží a na jihozápadě. Vnitrozemí je velmi málo osídlené. úvod Hustota zalidnění v Austrálii Zdroj: upraveno podle [19]

27 27 Původní domorodí obyvatelé tmavé pleti – Austrálci – se nazývají též Aboridžinci (angl. aboriginals). Před příchodem Evropanů jich žilo v Austrálii kolem 1 miliónu. V souvislosti s kolonizací jich ¼ zahynula. V dnešní době jich v Austrálii žije přes Merriman, král Yuinů – původních obyvatel Nového Jižního Walesu Zdroj: [20] Náboženská příslušnost Zdroj: vlastní zpracování

28 28 HOSPODÁŘSTVÍ Austrálie je vyspělý průmyslově zemědělský stát s bohatou surovinovou základnou a významnou těžbou nerostů, výrazně exportně zaměřený. Významnou roli hraje rovněž cestovní ruch. V rámci hospodářství budeme sledovat: nerostné bohatství průmysl zemědělskou produkci cestovní ruch úvod

29 29 Zdroj: vlastní zpracování Nerostné suroviny Austrálie

30 30 Velké množství vytěžených surovin se exportuje (vyváží) do zahraničí. Významným odběratelem je např. Japonsko. Průmysl: Mnohé suroviny se ale stejně jako zemědělské produkty zpracovávají v různých průmyslových odvětvích. Dominuje černá a barevná metalurgie, petrochemie, strojírenství (dopravní prostředky, stavební a těžební stroje), elektronika, elektrotechnika. Rozšířené je dále potravinářství a textilní průmysl. Více než polovina průmyslové výroby je soustředěna ve dvou největších městech – Sydney a Melbourne. Z hlediska energetiky dominují tepelné elektrárny (90% výroby), pouze na Tasmánii jsou výhradním zdrojem energie hydroelektrárny.

31 31 Zemědělství: v úrodných oblastech v rámci rostlinné produkce dominuje: pšenice, ječmen, bavlník, citrusy, a vinná réva. Z hlediska chovu zvířat dominují ovce. Významný je dále chov skotu. V okolních vodách se loví tuňáci, makrely, langusty, ústřice či perlorodky. Cestovní ruch: Austrálie nabízí turistům nepřeberné množství atraktivit, přírodou počínaje a plážemi konče. Mezi nejnavštěvovanější oblasti patří: Vnitrozemí – zejména Uluru, Velký bariérový útes (potápění), pláže na jihovýchodě, velká města (zejména Sydney a Melbourne), národní parky (Kakadu aj.) a ostrov Tasmánie.

32 32 REGIONY Austrálie je federativní stát. Tvoří ji celkem 8 regionů – 6 států a 2 teritoria. Zajímavostí je, že průběh většiny hranic regionů směřuje skrz málo zalidněné oblasti rovnoběžkovým a poledníkovým směrem. Dohodami byly určeny 4 body, na nichž se hranice sbíhají či lámou. úvod Zdroj: [24] Hraniční bodyHraniční bod Cameron´s Corner Zdroj: [25]

33 33 Zdroj: upraveno podle [26] Regiony Austrálie

34 34 Zdroj: vlastní zpracování podle regionhlavní městoPočet obyvatelRozloha (km2) ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE Perth SEVERNÍ TERITORIUM Darwin JIŽNÍ AUSTRÁLIE Adelaide QUEENSLAND Brisbane NOVÝ JIŽNÍ WALES Sydney TERITORIUM HL. MĚSTA Canberra VICTORIE Melbourne TASMÁNIE Hobart

35 35 ZDROJE POUŽITÝCH OBRÁZKŮ [1] Dbenbenn.Commons.wikimedia.org: Australia satellite plane.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [2] Shizhao. Commons.wikimedia.org: GreatBarrierReef-EO.JPG [online] [cit ]. Dostupné na: [3] Andy king50. Commons.wikimedia.org: Bass Strait islands.png [online] [cit ]. Dostupné na: [4] Electionworld. Commons.wikimedia.org: Topography of australia.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [5] Diliff. Commons.wikimedia.org: Blue mountains – three sisters.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [6] Thomas Schoch. Commons.wikimedia.org: Uluru Australia(1).jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [7] Gazjo. Commons.wikimedia.org: Gibson Desert and moon from Alfred & Marie Range.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [8] U7vGun. Commons.wikipedia.org: Ocean drainage.png [online] [cit ]. Dostupné na: [9] Hans Braxmeier. Commons.wikimedia.org: Reliefmap of Australia.png [online] [cit ]. Dostupné na: [10] Andrew Dunn. Commons.wikimedia.org: Artesian Well.png [online] [cit ]. Dostupné na: [11] Kdliss. Commons.wikimedia.org: ThargomindahHydro.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [12] LordToran. Commons.wikimedia.org: Köppen vereinfacht.svg [online] [cit ]. Dostupné na: [13] Petr1868. Commons.wikimedia.org: Applebox.JPG [online] [cit ]. Dostupné na:

36 36 ZDROJE POUŽITÝCH OBRÁZKŮ [14] Fir0002. Commons.wikimedia.org: Kangaroo and joey05.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [15] Jpp. Commons.wikimedia.org: Kangaroo Sign at Stuart Highway.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [16] Jörn Brauns. Commons.wikimedia.org: Dingo Australia Zoo QLD.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [17] Diliff. Commons.wikimedia.org: Koala climbing tree.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [18] Ester Inbar. Commons.wikimedia.org: Echidna ST 03.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [19] QuartierLatin1968. Commons.wikimedia.org: World population density 1994.png [online] [cit ]. Dostupné na: [20] Matilda. Commons.wikimedia.org: KingMerrimanNLA.jpg [online] [cit ]. Dostupný na: [21] Thomas Schoch. Commons.wikimedia.org: Aboriginal Art Australia(2).jpg [online] [cit ]. Dostupný na: [22] Richard Ling. Commons.wikimedia.org: Blue Linckia Starfish.JPG [online] [cit ]. Dostupné na: [23] Diliff. Commons.wikimedia.org: Sydney Harbour Bridge night.jpg [online] [cit ]. Dostupné na: [24] Roke. Commons.wikimedia.org: Australia four Corners surveyors etc.PNG [online] [cit ]. Dostupný na: [25] SplaTT. Commons.wikimedia.org: Cameron's corner.jpg [online] [cit ]. Dostupný na: [26] Stefko. Commons.wikimedia.org: Australia states map.jpg [online] [cit ]. Dostupný na:


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera."

Podobné prezentace


Reklamy Google