Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny evropské hudby XX. STOLETÍ Sloh sonický Kompoziční systémy Expresionismus Skladadelé úkol: test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny evropské hudby XX. STOLETÍ Sloh sonický Kompoziční systémy Expresionismus Skladadelé úkol: test."— Transkript prezentace:

1

2

3 Dějiny evropské hudby XX. STOLETÍ
Sloh sonický Kompoziční systémy Expresionismus Skladadelé úkol: test

4 HUDBA soničnost = důraz na zvukovost
individualita projevu a přístupu k umění a interpretaci svoboda ve volbě hudebních prostředků → volná atonalita hudba plyne stále vpřed, neexistují motivy ani témata X nové kompoziční systémy nové vztahy mezi tóny na základě matematických pravidel hudba posluchačsky náročná, za hranicí stravitelnosti X jazz a pop

5 TONÁLNÍ HUDBA ATONÁLNÍ HUDBA skladba má tonální (klidové) centrum
základní tóninu (dur x moll trojzvuk) poslech Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5, c moll, Osudová Richard Strauss: Tak pravil Zarathustra, fanfáry není tonální centrum neustálé napětí není klidový stav pro posluchače nesnadné vnímání poslech Anton Webern: Pět kusů pro orchestr Webern: "Five Pieces For Orchestra" - YouTube

6 20. století – SOUDOBÁ HUDBA
kompoziční techniky dodekafonie seriální hudba aleatorika punktualismus modální hudba témbrová hudba elektroakustická a elektrofonická hudba čtvrtónová hudba hudební směry expresionismus neoklasicismus neofolklorismus syntézy minimalismus prolínání ART a NONART grafická hudba

7 expresionismus HUDBA 20. století NOVÁ HUDBA seriální hudba aleatorika
2. polovina 1. polovina NOVÁ HUDBA seriální hudba aleatorika punktualismus modální hudba témbrová hudba elektroakustická a elektrofonická hudba expresionismus kompoziční systémy: dodekafonie

8 Arnold Schönberg, 1874–1951, rakouský skladatel
Alban Berg, 1883–1945, rakouský skladatel Anton Webern, 1883–1945, rakouský skladatel Olivier Messiaen, 1908–1992, francouzský skladatel Alois Hába, 1893–1973, český skladatel a pedagog Charles Ives, 1874–1954, americký skladatel Edgar Varèse, 1883–1965, francouzský skladatel John Cage, 1912–1992, americký skladatel Lougi Nono, 1924–1990, italský skladatel Karlnheinz Stockhausen, 1928–2007, německý skladatel Krzysztof Penderecki, 1933, polský skladatel

9 EXPRESIONISMUS – 1. polovina 20. století
inspirace v oblasti lidské psychiky temné stránky lidského vědomí a podvědomí, zlověstná atmosféra strachu a úzkosti, dramatické konflikty a vášně zdůrazňuje citově zabarvenou výrazovou stránku = exprese melodie – nezpěvná, krajní polohy nástrojů a lidského hlasu rytmus – nepravidelný, nečekané zvraty atonalita dynamika a agogika – časté proměny

10 Druhá vídeňská škola, 1. polovina 20. století
ARNOLD SCHÖNBERG, 1874–1951 dodekafonie vnáší matematický řád do kompoziční práce sprechgesang – mluvozpěv výška tónu je intonována přibližně vyjadřuje citový náboj poslech Měsíční pierot Pět orchestrálních kusů Pět orchestrálních kusů op.16, 4. Peripetie CD U3V/ 3 Pět orchestrálních kusů op.10 CD II / 27 Pět kusů pro orchestr op.2, 2. část Tajemství hudby/22 1 Schoenberg Pierrot Lunaire (1. Teil) - YouTube

11 Druhá vídeňská škola, 1. polovina 20. století
ALBAN BERG, 1883–1945 opera Vojcek, závěrečný monolog Vojcka Koncert pro housle a orchestr ANTON WEBERN, 1883–1945 Variace pro klavír Alban Berg opera Vojcek, závěrečný monolog Vojcka CD U3V/ 4 Koncert pro housle a orchestr CD II /28

12 Úkol č. 1.: Hra na DODEKAFONII
Doplň (dle příkladu) k číslům noty, které jsi jim přiřadil v tabulce. Vytvoř skladbu: některé tóny použij v melodii, některé v akordech – zachovej pořadí tónů, jak si je určil. Zahrej si na klavír svoji kompozici. DODEKAFONIE: řada 12 tónů chromatiky sestavených do závazného pořadí. Řadu lze transponovat, zvolit račí postup, rytmicky proměňovat, měnit nástroje… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D Fis A Cis C E G Es H B F Gis C Cis D Es E F Fis G Gis A B H a)

13 Nová hudba – 2. polovina 20.století
SERIÁLNÍ HUDBA maximální organizace hudebních prostředků rytmus, dynamika… uspořádány do VZORCE a po té dle pravidel užity ve skladbě Karlnheinz Stockhausen: Helicopter String Quartet b)

14 Nová hudba – 2. polovina 20. století
PUNKTUALISMUS osamocené jednotlivé tóny různých barev, dynamiky tóny jsou značně vzdálené, netvoří souvislou melodii nervózní, křečovité plochy nástroje: gongy, zvony, talíře, krajní polohy nástrojů a hlasů Anton Webern: Variace pro klavír c) Anton Webern - Piano Variations - YouTube

15 Nová hudba – 2. polovina 20. století
ALEATORIKA kompozice zahrnuje prvek náhody neužívá tradiční notaci plochy dle pokynů dotváří interpret improvizace + časový limit John Cage: Sonáta a interlude pro preparované piano 4'33 ( ) d) Penderecki - Threnody (Animated Score) - YouTube Sonatas and Interludes for prepared piano [1/5] – YouTube John Cage 4'33 – YouTube

16 MODÁLNÍ HUDBA MODY umělé stupnice, které si skladatel
určí jako materiál pro skladbu OLIVIER MESSIAEN Tři malé liturgie Boží přítomnosti Turangalila – 7. Turangalila Martenotovy vlny Olivier Messiaen Turangalila – 7. Turangalila CD U3V / 13 Tři malé liturgie Boží přítomnosti CD II / 31 2

17 Nová hudba – 2. polovina 20. století
TÉMBROVÁ HUDBA skladatel pracuje jen s barvou a dynamikou různě dlouhé zvukové plochy nástroje: údery na struny klavíru hra smyčcem na zvony sbor křičí, šeptá Charles Ives: Tři místa v Nové Anglii Krzysztof Penderecki: Tren pro 52 smyčců György Ligeti: Lux aeterna e) Penderecki: Threnody for the Victims of Hiroshima – YouTube György Ligeti: Lux Aeterna - YouTube Charles Ives: Tři místa v Nové Anglii CD II/ 35 Krzysztof Penderecki: Tren pro 52 smyčců CD II / 36 U3V / 15

18 Úkol č. 2.: Hra na KLASTR Klastr = velmi úzký shluk těsně sousedících tónů. Představ si tón. Zazpívej svůj tón brumendo. Zpívej mezzoforte a poslouchej tóny ostatních. Pracuj s dynamikou.

19 Úkol č. 3.: Hra na témbrobou hudbu: Music With Papers.
Pokuste se dle následující partitury a pokynů vytvořit zvukové plochy. tlesknutí luskání jazyk s –sch–f klastr Contrappunto Alla mentte Dialettico čtení textu šustění papírem (noviny) Luigi Nono: Contrappunto dialettico alla mente (1968) (trasmissione RAI 17.XI.1968) – YouTube

20 LOUGI NONO f)

21 ČTVRTÓNOVÁ HUDBA mikrointervaly: čtvrtóny – dvanáctinotóny ALOIS HÁBA
1924 založil oddělení pro studium mikrotonální hudby na Pražské konzervatoři (zrušeno 1951) podle jeho návrhů byly postaveny speciální nástroje (klavíry, kytary, harmonia, klarinet,trubky) Alois Hába - Sonata for Quarter- tone Piano - Mov. 3 - YouTube g) 3

22 http://www.youtube.com/watch?v=HM-rU7CFT5w 1.42 min
August Förster , Jiříkov 1933 min 4

23 Celotónový klavír August Förster Jiříkov 1926/27
vynálezce František Herold Heroldova klaviatura 6 Základem jsou 2 řady kláves odlišeny různým zabarvením. Horní klávesnice = spodní. 5

24 Klavír Steinway & Sons 7

25 Nová hudba – 2. polovina 20. století
ELEKTROAKUSTICKÁ A ELEKTROFONICKÁ HUDBA zaniká úloha výkonného umělce komponování = výběr, úprava, mixáž a záznam zvuků speciální elektroakustické nástroje: Martenovy vlny, syntetyzátory, počítače deformace zvuků přírody, hlasu EDGAR VARÈSE: Poéme electronique Amerika Edgar Varése: Poeme électronique (1958) - YouTube SCOTT JOHNSON: Listen h) EDGAR VARÈSE Poéme electronique CD II / 29 Amerika CD U3V /14 SCOTT JOHNSON Listen CD II / 30 i)

26 TEST Vyber ze 3 možností správnou odpověď.

27 12-TÓNOVÉ kompoziční metody je a) expresionismem b) impresionismem
a) Artur Honegger b) Alban Berg c) Arnold Schönberg 1. Tvůrcem 12-TÓNOVÉ kompoziční metody je a) expresionismem b) impresionismem c) neoklasicismem 2. Tvorba skladatelů DRUHÉ VÍDEŇSKÉ ŠKOLY je spjata s a) Jaroslav Ježek b) Alois Hába c) Emil František Burian 3. Který český skladatel se proslavil využitím MIKROINTERVALŮ? a) neoklasicismus a příbuzné hudební projevy b) avatgarní hudební projevy 2. poloviny 20. století c) veškeré hudební projevy 20. století 4. Názvem NOVÁ HUDBA jsou označovány

28 5.Rozšířením základního principu DODEKAFONIE vedlo ke vzniku
a) seriální hudby b) minimální hudby c) globální hudby 5.Rozšířením základního principu DODEKAFONIE vedlo ke vzniku a) využití prvku náhody při tvorbě i provedení díla b) využití matematických postupů při kompoziční práci c) volné řazení izolovaných, různě dlouhých, silných, barevných tónů a souzvuků 6. Základním rysem ALEATORNÍ hudby je a) uplatněním konkrétních zvuků obklopujících člověka b) osamoceností jednotlivých tónů hudebního proudu c) uplatněním vyjadřovacích prostředků nonartificiální hudby 7. PUNKTUÁLNÍ charakter hudby je dán

29 a) Krzysztof Penderecki b) Olivier Messiaen c) György Ligeti
8. Který skladatel uplatňoval ve své hudbě vlastní MODY? a) seriální b) čtvrtónovou c) elektrickou a elektrofonickou 9. Výběr, úprava, MIXÁŽ A ZÁZNAM ZVUKŮ jsou typické pro hudbu a) Charles Ives b) Karlheinz Stockhausen c) Jean Cocteau 10. Který z uvedených tvůrců NENÍ představitelem NOVÉ HUDBY?

30 NEZNÁMÝ. Wikipedie.cz [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW:
Citace obrázku HOMOLKA. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: HARCOURT. Wikipedie.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. Wikipedie.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4. – 7. Galerie autora Použité hypertextové odkazy jsou platné ke dni vytvoření díla. Notový materiál Galerie autora b) – e) LISÁ. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2. Praha: Editio Supraphon Praha, 1997, ISBN f) Letní škola hudební výchovy. Kurzy pro učitele hudební výchovy. Rychnov nad Kněžnou Akreditace MŠMTV – č. 20/96 g) – i) LISÁ. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2. Praha: Editio Supraphon Praha, 1997, ISBN CD CHARALAMBIDIS, Alexandros a kol. Hudební výchova 2 pro gymnázia.,Praha: SNP - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Bělehradská 47, Praha 2, 2003, ISBN


Stáhnout ppt "Dějiny evropské hudby XX. STOLETÍ Sloh sonický Kompoziční systémy Expresionismus Skladadelé úkol: test."

Podobné prezentace


Reklamy Google