Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sloh sonický Kompoziční systémy Expresionismus Skladadelé úkol: 1 2 3123 test Dějiny evropské hudby XX. STOLETÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sloh sonický Kompoziční systémy Expresionismus Skladadelé úkol: 1 2 3123 test Dějiny evropské hudby XX. STOLETÍ."— Transkript prezentace:

1

2

3 Sloh sonický Kompoziční systémy Expresionismus Skladadelé úkol: 1 2 3123 test Dějiny evropské hudby XX. STOLETÍ

4 HUDBA  soničnost = důraz na zvukovost  individualita projevu a přístupu k umění a interpretaci  svoboda ve volbě hudebních prostředků → 1. volná atonalita hudba plyne stále vpřed, neexistují motivy ani témata X 2. nové kompoziční systémy nové vztahy mezi tóny na základě matematických pravidel  hudba posluchačsky náročná, za hranicí stravitelnosti  X jazz a pop

5 TONÁLNÍ HUDBAATONÁLNÍ HUDBA skladba má  tonální (klidové) centrum  základní tóninu (dur x moll trojzvuk) poslech  Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5, c moll, Osudová  Richard Strauss: Tak pravil Zarathustra, fanfáry  není tonální centrum  neustálé napětí  není klidový stav  pro posluchače nesnadné vnímání poslech  Anton Webern: Pět kusů pro orchestr Webern: "Five Pieces For Orchestra" - YouTube

6 20. století – SOUDOBÁ HUDBA kompoziční techniky  dodekafonie  seriální hudba  aleatorika  punktualismus  modální hudba  témbrová hudba  elektroakustická a elektrofonická hudba  čtvrtónová hudba hudební směry  expresionismus  neoklasicismus  neofolklorismus syntézy  minimalismus prolínání ART a NONART  grafická hudba

7 HUDBA 20. století 1. polovina 2. polovina  expresionismus kompoziční systémy:  dodekafonie dodekafonie NOVÁ HUDBA  seriální hudba seriální hudba  aleatorika aleatorika  punktualismus punktualismus  modální hudba modální hudba  témbrová hudba témbrová hudba  elektroakustická a elektroakustická a elektrofonická hudba

8 Arnold SchönbergArnold Schönberg, 1874–1951, rakouský skladatel Alban BergAlban Berg, 1883–1945, rakouský skladatel Anton WebernAnton Webern, 1883–1945, rakouský skladatel Olivier MessiaenOlivier Messiaen, 1908–1992, francouzský skladatel Alois HábaAlois Hába, 1893–1973, český skladatel a pedagog Charles IvesCharles Ives, 1874–1954, americký skladatel Edgar VarèseEdgar Varèse, 1883–1965, francouzský skladatel John CageJohn Cage, 1912–1992, americký skladatel Lougi NonoLougi Nono, 1924–1990, italský skladatel Karlnheinz StockhausenKarlnheinz Stockhausen, 1928–2007, německý skladatel Krzysztof PendereckiKrzysztof Penderecki, 1933, polský skladatel

9 EXPRESIONISMUS – 1. polovina 20. století  inspirace v oblasti lidské psychiky temné stránky lidského vědomí a podvědomí, zlověstná atmosféra strachu a úzkosti, dramatické konflikty a vášně  zdůrazňuje citově zabarvenou výrazovou stránku = exprese  melodie – nezpěvná, krajní polohy nástrojů a lidského hlasu  rytmus – nepravidelný, nečekané zvraty  atonalita  dynamika a agogika – časté proměny

10 Druhá vídeňská škola, 1. polovina 20. století  dodekafonie vnáší matematický řád do kompoziční práce  sprechgesang – mluvozpěv výška tónu je intonována přibližně vyjadřuje citový náboj poslech Měsíční pierot Pět orchestrálních kusů ARNOLD SCHÖNBERG, 1874–1951 Schoenberg Pierrot Lunaire (1. Teil) - YouTube 1

11 Druhá vídeňská škola, 1. polovina 20. století ALBAN BERG, 1883–1945 opera Vojcek, závěrečný monolog Vojcka Koncert pro housle a orchestr ANTON WEBERN, 1883–1945 Variace pro klavír

12 1. Doplň (dle příkladu) k číslům noty, které jsi jim přiřadil v tabulce. 2. Vytvoř skladbu: některé tóny použij v melodii, některé v akordech – zachovej pořadí tónů, jak si je určil. 3. Zahrej si na klavír svoji kompozici. DODEKAFONIE: řada 12 tónů chromatiky sestavených do závazného pořadí. Řadu lze transponovat, zvolit račí postup, rytmicky proměňovat, měnit nástroje… Úkol č. 1.: Hra na DODEKAFONII 123456789101112 DFisACisCEGEsHBFGis C Cis D Es E F Fis G Gis A B H a)

13 http://www.youtube.com/watch?v=13D1YY_BvWU Nová hudba – 2. polovina 20.století  maximální organizace hudebních prostředků  rytmus, dynamika… uspořádány do VZORCE a po té dle pravidel užity ve skladbě Karlnheinz Stockhausen: Helicopter String Quartet SERIÁLNÍ HUDBA b)

14 Nová hudba – 2. polovina 20. století  osamocené jednotlivé tóny různých barev, dynamiky  tóny jsou značně vzdálené, netvoří souvislou melodii  nervózní, křečovité plochy  nástroje: gongy, zvony, talíře, krajní polohy nástrojů a hlasů Anton Webern: Variace pro klavír PUNKTUALISMUS Anton Webern - Piano Variations - YouTube c)

15  kompozice zahrnuje prvek náhody  neužívá tradiční notaci  plochy dle pokynů dotváří interpret  improvizace + časový limit John Cage: Sonáta a interlude pro preparované piano 4'33 (0.55-6.15) Nová hudba – 2. polovina 20. století ALEATORIKA Penderecki - Threnody (Animated Score) - YouTube Sonatas and Interludes for prepared piano [1/5] – YouTube John Cage 4'33 – YouTube d)

16 MODÁLNÍ HUDBA MODY umělé stupnice, které si skladatel určí jako materiál pro skladbu OLIVIER MESSIAEN Tři malé liturgie Boží přítomnosti Turangalila – 7. Turangalila Martenotovy vlny http://www.youtube.com/watch?v=9QdgUJss9BU 2

17  skladatel pracuje jen s barvou a dynamikou  různě dlouhé zvukové plochy  nástroje: údery na struny klavíru hra smyčcem na zvony sbor křičí, šeptá Charles Ives: Tři místa v Nové Anglii Krzysztof Penderecki: Tren pro 52 smyčců György Ligeti: Lux aeterna Nová hudba – 2. polovina 20. století TÉMBROVÁ HUDBA Penderecki: Threnody for the Victims of Hiroshima – YouTube György Ligeti: Lux Aeterna - YouTube e)

18 Úkol č. 2.: Hra na KLASTR Klastr = velmi úzký shluk těsně sousedících tónů. 1. Představ si tón. 2. Zazpívej svůj tón brumendo. 3. Zpívej mezzoforte a poslouchej tóny ostatních. 4. Pracuj s dynamikou.

19 Úkol č. 3.: Hra na témbrobou hudbu: Music With Papers. Pokuste se dle následující partitury a pokynů vytvořit zvukové plochy. 1. tlesknutí 2. luskání 3. jazyk 4. s –sch–f 5. klastr 6. ContrappuntoAlla mentteDialettico 7. čtení textu 8. šustění papírem (noviny) Luigi Nono: Contrappunto dialettico alla mente (1968) (trasmissione RAI 17.XI.1968) – YouTubeLuigi Nono: Contrappunto dialettico alla mente (1968) (trasmissione RAI 17.XI.1968) – YouTube 16.32

20 LOUGI NONO f)

21 ČTVRTÓNOVÁ HUDBA  mikrointervaly: čtvrtóny – dvanáctinotóny ALOIS HÁBA  1924 založil oddělení pro studium mikrotonální hudby na Pražské konzervatoři (zrušeno 1951)  podle jeho návrhů byly postaveny speciální nástroje (klavíry, kytary, harmonia, klarinet,trubky)  Alois Hába - Sonata for Quarter- tone Piano - Mov. 3 - YouTube Alois Hába - Sonata for Quarter- tone Piano - Mov. 3 - YouTube 3 g)

22 http://www.youtube.com/watch?v=HM-rU7CFT5whttp://www.youtube.com/watch?v=HM-rU7CFT5w 1.42 min August Förster, Jiříkov 1933 4

23 August Förster Jiříkov 1926/27 vynálezce František Herold Heroldova klaviatura Základem jsou 2 řady kláves odlišeny různým zabarvením. Horní klávesnice = spodní. Celotónový klavír 5 6

24 Klavír Steinway & Sons 7

25 Nová hudba – 2. polovina 20. století  zaniká úloha výkonného umělce  komponování = výběr, úprava, mixáž a záznam zvuků  speciální elektroakustické nástroje: Martenovy vlny, syntetyzátory, počítače  deformace zvuků přírody, hlasu EDGAR VARÈSE: Poéme electronique Amerika Edgar Varése: Poeme électronique (1958) - YouTube SCOTT JOHNSON: Listen ELEKTROAKUSTICKÁ A ELEKTROFONICKÁ HUDBA h) i)

26 TEST Vyber ze 3 možností správnou odpověď.

27 a) Artur Honegger b) Alban Berg c) Arnold Schönberg 1. Tvůrcem 12-TÓNOVÉ kompoziční metody je a) expresionismem b) impresionismem c) neoklasicismem 2. Tvorba skladatelů DRUHÉ VÍDEŇSKÉ ŠKOLY je spjata s a) Jaroslav Ježek b) Alois Hába c) Emil František Burian 3. Který český skladatel se proslavil využitím MIKROINTERVALŮ? a) neoklasicismus a příbuzné hudební projevy b) avatgarní hudební projevy 2. poloviny 20. století c) veškeré hudební projevy 20. století 4. Názvem NOVÁ HUDBA jsou označovány

28 a) seriální hudby b) minimální hudby c) globální hudby 5.Rozšířením základního principu DODEKAFONIE vedlo ke vzniku a) využití prvku náhody při tvorbě i provedení díla b) využití matematických postupů při kompoziční práci c) volné řazení izolovaných, různě dlouhých, silných, barevných tónů a souzvuků 6. Základním rysem ALEATORNÍ hudby je a) uplatněním konkrétních zvuků obklopujících člověka b) osamoceností jednotlivých tónů hudebního proudu c) uplatněním vyjadřovacích prostředků nonartificiální hudby 7. PUNKTUÁLNÍ charakter hudby je dán

29 a) Krzysztof Penderecki b) Olivier Messiaen c) György Ligeti 8. Který skladatel uplatňoval ve své hudbě vlastní MODY? a) seriální b) čtvrtónovou c) elektrickou a elektrofonickou 9. Výběr, úprava, MIXÁŽ A ZÁZNAM ZVUKŮ jsou typické pro hudbu a) Charles Ives b) Karlheinz Stockhausen c) Jean Cocteau 10. Který z uvedených tvůrců NENÍ představitelem NOVÉ HUDBY?

30 Citace obrázku 1. HOMOLKA. wikipedia.cz [online]. [cit. 2.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arnold_Schoenberg_la_1948.jpg 2. HARCOURT. Wikipedie.cz [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olivier_Messiaen_1930.jpg 3. NEZNÁMÝ. Wikipedie.cz [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C3%A1ba.JPG 4. – 7. Galerie autora Použité hypertextové odkazy jsou platné ke dni vytvoření díla. Notový materiál a) Galerie autora b) – e) LISÁ. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2. Praha: Editio Supraphon Praha, 1997, ISBN 80-7058-469-6. f) Letní škola hudební výchovy. Kurzy pro učitele hudební výchovy. Rychnov nad Kněžnou 1997. Akreditace MŠMTV – č. 20/96 g) – i) LISÁ. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2. Praha: Editio Supraphon Praha, 1997, ISBN 80-7058-469-6. CD CHARALAMBIDIS, Alexandros a kol. Hudební výchova 2 pro gymnázia.,Praha: SNP - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Bělehradská 47, 120 00 Praha 2, 2003, ISBN 80-7235-219-9.


Stáhnout ppt "Sloh sonický Kompoziční systémy Expresionismus Skladadelé úkol: 1 2 3123 test Dějiny evropské hudby XX. STOLETÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google