Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní plány povodí Aktuální stav přípravy a souhrn programu opatření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní plány povodí Aktuální stav přípravy a souhrn programu opatření."— Transkript prezentace:

1 Národní plány povodí Aktuální stav přípravy a souhrn programu opatření

2 MZe a MŽP ve spolupráci se správci povodí a krajskými úřady pořizuje podle § 24 odst. 10 vodního zákona národní plány povodí (NPP). Návrhy NPP Labe/Odry/Dunaje byly od 22.12.2014 do 22.6.2015 zveřejněny a zpřístupněny uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám. Od 1.4.2015 do 22.6.2015 probíhalo období pro uplatnění připomínek v rámci procesu vydání NPP opatřením obecné povahy.

3 Obdrženo: NPP Labe319 připomínek od 79 subjektů NPP Odry153 připomínek od 25 subjektů NPP Dunaje195 připomínek od 32 subjektů Vyhodnocení podaných připomínek zveřejněno od 20.8.2015 po dobu 30 dnů. NPP upraveny na základě připomínek a probíhá proces posuzování vlivů návrhů NPP na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (SEA).

4 Veřejná projednání SEA: NPP Odry – 29.10.2015 od 13.00 – Ostrava, Zelená 40A/2824, multifunkčním sál OA a VOŠ sociální, NPP Labe – 3.11.2015 od 15.00 – Praha, MZe, NPP Dunaje – 6.11.2015 od 15.00 – Brno, KÚ Jm kraje, Cejl 530/73, Administrativní a školící centrum. Povinně zveřejňované dokumenty v rámci informačního systému SEA jsou na adresách: NPP Odry: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP195K,http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP195K NPP Labe: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP194K,http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP194K NPP Dunaje: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP196K.http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP196K

5 Kapitola V. NPP Souhrn opatření k dosažení cílů Opatření v plánech dílčích povodí i v národních plánech povodí představují výčet opatření k dosažení cílů ochrany vod, dle RSV i vodního zákona. Obecně je lze rozdělit do tří skupin: opatření typu A –činnosti cílené na konkrétní lokalitu, –opatření na stokových sítích a ČOV, úpravy vodních toků, odstraňování příčných překážek nebo sanace starých ekologických zátěží. opatření typu B –zaměřena na širší oblast, můžou být cílena na vodní útvar, nebo skupinu vodních útvarů, –navrhují obecný postup řešení k redukci nebo eliminaci určitého vlivu, jehož zdroj není znám, –provozní nebo průzkumný monitoring, případně studie.

6 opatření typu C –celostátní působnost, –doplňková opatření zahrnující zejména změny právních předpisů, vznik strategických dokumentů, metodik, databází, ale i např. opatření protierozní a půdoochranná. Program prioritních a ostatních opatření (typ A a B): –celkem 4691 opatření (NPP Labe – 3278, NPP Odry – 330, NPP Dunaje – 1083),

7 Nejčastější opatření: –Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, (výstavba nebo rekonstrukce kanalizace a ČOV, zajištění přiměřeného čištění) – 1975 opatření (NPP Labe - 1277, NPP Odry - 154, NPP Dunaje - 544) –Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, (revitalizace a migrační průchodnost) – 939 opatření (NPP Labe - 713, NPP Odry – 65, NPP Dunaje – 161) –Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod (řešení starých ekologických zátěží) – 448 opatření (NPP Labe – 305, NPP Odry - 56, NPP Dunaje – 87).

8

9 Děkuji Vám za pozornost Ing. Alena Binhacková ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstvo zemědělství


Stáhnout ppt "Národní plány povodí Aktuální stav přípravy a souhrn programu opatření."

Podobné prezentace


Reklamy Google