Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předškolní vzdělávání.  1870 – 1952  italská pedagožka a lékařka (první žena v Itálii)  své myšlenky šířila i v jiných zemích (Švýcarsko, USA, Španělsko,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předškolní vzdělávání.  1870 – 1952  italská pedagožka a lékařka (první žena v Itálii)  své myšlenky šířila i v jiných zemích (Švýcarsko, USA, Španělsko,"— Transkript prezentace:

1 Předškolní vzdělávání

2  1870 – 1952  italská pedagožka a lékařka (první žena v Itálii)  své myšlenky šířila i v jiných zemích (Švýcarsko, USA, Španělsko, Holandsko, Německo, Indie…)  1949, 1950 a 1951 navržena na Nobelovu cenu míru  její systém vychází z potřeb dítěte, učí ho rozvíjet přirozené schopnosti, využívat vnitřní zdroje

3 „Prosím, milé děti, všechny vy, které můžete, budujte se mnou mír mezi lidmi na celém světě.“

4  POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM  Učitel: pozorovatel, citlivý pomocník, rádce, pracuje na zdokonalování prostředí  Děti: opakovaně používají volně dostupný autodidaktický materiál různé obtížnosti, učí se od sebe navzájem, pracují na vlastním zdokonalování

5  úprava prostředí („připravené prostředí“), proporcionalita nábytku  ve třídách děti různého věku  senzitivní fáze: doba, kdy je dítě zvlášť citlivé, vnímavé pro získávání určitých dovedností (není-li doba využita, senzitivita zaniká)  respektování individuality a samostatnosti dítěte (dítě je tvůrcem sebe sama)  svobodná volba činností: co, s kým, jak dlouho  elipsa: místo setkávání, zdokonalování hrubé motoriky (chůze), předvádění nových pomůcek

6  ruka je nástrojem ducha vycházet z konkrétního poznání, manipulace a experimentování s věcmi  fenomén Montessori – polarizace pozornosti dítě se soustředí na činnost, která ho zaujme – základ učení  celostní učení: vzájemné působení tělesné a duševní aktivity  absorbující duch: dítě „nasává“ informace (jako houba)  třífázové učení: to je… - ukaž, najdi… - co to je (pojmenuj)

7 5 oblastí  Cvičení praktického života  Smyslový materiál  Řeč  Matematika  Kosmická výchova Pomůcky jsou zaměřené na určitý cíl, na izolaci jedné vlastnosti, umožňují kontrolu - dítě s nimi pracuje samostatně.

8  péče o vlastní osobu (sebeobslužné činnosti)  péče o prostředí, ve kterém se dítě pohybuje př: utírání prachu, zametání, péče o květiny  zdvořilostní formy chování  dítě si rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, získává pracovní návyky, rozvíjí vztah k sobě a okolí

9  pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání a pro manipulaci  typické znaky materiálu: kontrast, izolování jedné vlastnosti, párování, možnost kontroly  příklady: 10 krychlí o hraně 1 cm až 10 cm, sady barevných destiček, 10 tyčí různé délky, 10 dřevěných kvádrů – schody, hmatové tabulky, sluchové dózy naplněné různým materiálem, čichové dózy s kořením, dřevěné bloky s různým závažím

10  materiál rozvíjí řeč a slovní zásobu  připravuje základ pro psaní a čtení přiřazování předmětů k obrázkům, vyprávění podle obrázků, obkreslování smirkových písmen prstem, psaní do krupice apod.  důležitá je schopnost naslouchat, porozumět a vyjádřit své myšlenky a pocity  příklady: písmena ze smirkového papíru nalepená na dřevěné podložky, soubory karet k rozvoji slovní zásoby

11  pěstuje smysl pro přesnost a rozdíly, pro vnímání a rozlišování rozměrů, poměrů a tvarů  důležité jsou smyslové zkušenosti a práce rukou  pro znázornění množství se využívají např. početní tyče (1 až 10), dřevěné jehlice nebo perlový materiál (jednotky, desítky, stovky, tisíce)  děti používají dřevěné karty s číslicemi

12  názorné pomůcky a praktické pokusy pomáhají dítěti chápat svět v souvislostech přírodních zákonitostí  poznávání zvířat a rostlin, péče o přírodu  světadíly, státy – mapy, glóby, vlajky

13 1. Šrouby a matky 3. Pohyblivá abeceda 2. Válečky s úchyty 2. Tyče různé délky (10 cm až 1m)

14 4. 5. Světadíly - puzzle 5. Strom - puzzle 4.

15  Koťátková, S.: Dítě a mateřská škola. Praha, Grada 2008.  Montessori pomůcky [on line]. Dostupné z: http://www.monte-shop.cz  Česko-anglická Montessori soukromá MŠ Zvoneček [on line]. Dostupné z: http://www.montessoriskolka.cz  Šebestová, V., Švarcová, J.: Maria Montessori – aktuálně. Praha, Vyšší ped. škola a střední ped. škola a gymnázium, 1996, 1999.


Stáhnout ppt "Předškolní vzdělávání.  1870 – 1952  italská pedagožka a lékařka (první žena v Itálii)  své myšlenky šířila i v jiných zemích (Švýcarsko, USA, Španělsko,"

Podobné prezentace


Reklamy Google