Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_15."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_15 Alternativní školství Téma sady:Pedagogika a psychologie Obor, ročník:Sociální činnost, 4. ročník Datum vytvoření:prosinec 2013 Anotace:Alternativní školství, moderní pedagogické teorie Metodický obsah:Výklad nového učiva, pojmy, upevnění vědomostí

2 Alternativní školy  V průběhu 20. století se objevují v Evropě i USA pokusy o nový model školy – snaha uplatnit moderní principy vzdělávání a výchovy mladé generace  Jedná se o tzv. alternativní školy, stávají se pedagogickými laboratořemi, které aplikují výsledky moderní pedagogické teorie

3 Alternativní školy  Daltonský plán, Winnetská soustava, Montessoriovská škola, Waldorfská škola, Jenský učební plán, Freinetovská škola  Společné znaky: 1. důraz na žákovu i učitelovu svobodu 2. rozvoj samostatnosti a kreativity (tvořivosti) 3. využití netradičních forem a metod vyučování

4  Vznikla počátkem 20. století v Evropě  Zakladatelkou - Marie Montessori (1870-1952, italská lékařka, pedagožka)  V roce 1907 vznikl  v Římě dětský domov pro děti od 3 do 7 let, předškolní zařízení Škola montessoriovská

5  Od 1913 Montessori organizuje mezinárodní kurzy pro vychovatele, přednáškové turné po Evropě i Americe  V současnosti - Mezinárodní asociace Montessori v Nizozemí sdružuje přes 30 organizací  V České republice některé mateřské školy využívají prvky montessoriovské pedagogiky

6 Znaky školy dle Montessori 1. Výchova zajišťuje svobodný a spontánní rozvoj tvůrčích schopností dítěte (PED Rousseau, Tolstoj) 2. Rozhodujícím činitelem - vhodné prostředí - prostředí dospělého je dítěti cizí  vytvořit prostředí dětské, a to: a) věcné zařízení - účelné, jednoduché, estetické b) výběr vhodného didaktického materiálu (Rousseau - smyslový rozvoj dítěte)

7 Znaky školy dle Montessori 3. Tzv. fenomén Montessori - zjistila, že děti mají schopnost soustředit na činnosti, které je zaujmou a citově upoutají 4. Volit činnosti, při kterých dítě manipuluje s předměty, řeší konkrétní úkoly - skládat, rozkládat, třídit, řadit, navlékat

8 Znaky školy dle Montessori 5. Činnosti individualizované - dítě si zaměstnání volí, pracuje svým tempem 6. Úloha učitele - připravuje vhodné podmínky, nezasahuje do činností dítěte, spíše je pozoruje, učí se od něho

9 Obr. 1 Marie Montessori [1] Znaky školy dle Montessori

10 Historický vývoj alternativních škol  Rozvoj alternativních škol byl ve 20. a 30. letech přibrzděn několika okolnostmi: a) totalitní politické systémy - fašistický, nacionálně socialistický, komunistický - nepřijímaly výchovný pluralismus (různé výchovné možnosti) b) I. a II. světová válka

11 Nový rozvoj ve druhé polovině 20. století  Rozvíjely se osvědčené modely alternativních škol - montessoriovská, waldorfská, freinetovská, jenská objevují se nové pokusy s novými aspekty (hledisky) a) posílení hlediska sociálně pedagogického b) hlubší propojení školy se společností, s rodinou, kulturními institucemi c) v popředí programy orientované na sociální reformy společnosti

12 České země  Od 20. let 20. stol. (období 1. republiky) se rozvíjely tzv. pokusné školy - vzniklo přes 50 reformních škol s důrazem na svobodu dítěte, jeho samostatnost a tvořivost např.: Dům dětství v Horním Krnsku Hudebně zaměřená škola Fr. Bakule v Praze Volná škola práce v Kladně Domov radosti a lásky v Brně (Josef Bartoň)

13 Po roce 1989 MŠMT schválilo tyto vzdělávací programy: Waldorfská škola Živá škola Škola Jenského plánu aj. Podle těchto alternativních programů se vzdělává jen necelé 4% všech žáků v základní úrovni vzdělávání.

14 Otázky a úkoly 1. Objasněte pojem alternativní škola a uveďte příklady těchto škol. 2. Vyjmenujte znaky školy dle M. Montessori. 3. Jaké okolnosti zbrzdily rozvoj alternativních škol? 4. Jsou v současnosti v České republice využívány principy alternativního školství?

15 Použitá literatura a obrázek JŮVA V. Stručné dějiny pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 1997, 76 s. ISBN 80-85931- 43-5. PRŮCHA J; WALTEROVÁ E.; MAREŠ J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 292 s. ISBN 80-7178-029-4. HARTL P.; HARTLOVÁ H. Psychologický slovník.1. vyd. Praha: Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-7178-303-X. Použitý obrázek: [1 ]Http://silveroakmontessori.org/wp-content/uploads/2012/08/maria-montessori.jpg. In: [online]. [cit. 2013-12-26].

16 Použité zdroje Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_15."

Podobné prezentace


Reklamy Google