Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9.3.2011 Rovné příležitosti ve veřejné správě PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Odbor řízení lidských zdrojů Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9.3.2011 Rovné příležitosti ve veřejné správě PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Odbor řízení lidských zdrojů Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 9.3.2011 Rovné příležitosti ve veřejné správě PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Odbor řízení lidských zdrojů Ministerstvo vnitra

2 9.3.2011 Jak souvisí kvalita s rovnými příležitostmi? CAF 3.1.7. řízení přijímání a kariérní růst zaměstnanců s ohledem na dostupnost zaměstnávání a rovné příležitosti (např. pohlaví, sexuální orientace, postižení, věk, rasa a náboženské vyznání) 3.1.8. zabezpečení podmínek přispívajících k rovnováze pracovního a osobního života zaměstnanců 3.1.9.věnování zvláštní pozornosti potřebám znevýhodněných zaměstnanců a zaměstnanců s postižením 6.2.5. respektování rovných příležitostí v rámci jednání se zákazníky/občany (např. počet stížností na nerespektování rovných příležitostí v rámci jednání se zákazníky/občany) 7.1.8.podmínky pro výkon práce (např. vybavení pracoviště) 7.1.9.péče o zaměstnance (např. pružná pracovní doba, vyvážený vztah mezi prací a soukromím zaměstnanců, péče o zdraví) 7.1.10.zabezpečení rovných příležitostí, spravedlivé zacházení a jednání se zaměstnanci

3 9.3.2011 Rovné příležitosti ve veřejné správě v Evropě Horizontální priorita evropské politiky Evropská strategie pro rovnost žen a mužů 2010-2015 (Evropská komise) Cíle: zlepšit postavení žen v zaměstnání a boj proti genderově motivovanému násilí. 5 priorit 2010 - 2015: pracovní trh, rovné odměňování, rovnost na vedoucích pozicích, boj proti genderově motivovanému násilí a medializace rovnosti.

4 9.3.2011 Zaměření EK na rok 2011 Monitorování správné implementace evropských zákonů o rovném zacházení (především ve vztahu k direktivám 2004/113/ES and 2006/54/ES). ( Směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám, Směrnice Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání). Monitorování rozsahu aplikace genderové perspektivy v aplikaci direktiv proti diskriminaci.

5 9.3.2011 Rovné příležitosti ve veřejné správě v České republice Institucionální zabezpečení Úřad vlády Resorty Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

6 9.3.2011 Priority a postupy vlády ČR při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže jako součást politiky vlády Vytváření a hodnocení resortních Priorit V koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací činnosti ve všech stupních její přípravy a provádění uplatňovat hledisko rovných příležitostí žen a mužů Medializace Spolupráce s neziskovým sektorem Dotační politika Vzdělávání Vyrovnání podílu žen a mužů na moci a v rozhodovacích procesech Aktivní podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů

7 9.3.2011 Priority a postupy vlády ČR při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Podpora institucionálního zabezpečení rovnosti Posílení ekonomické nezávislosti žen včetně vytváření celospolečenských podmínek pro slaďování rodinného pracovního a osobního života a flexibilní pracovní úvazky Kvalifikace/rekvalifikace Dodržování pracovněprávních předpisů Podpora aktivního otcovství Rozvoj dostupných služeb péče o děti Důstojnost a integrita žen, odstranění násilí založeného na pohlaví a obchodování s lidmi Překonávání genderových stereotypů

8 9.3.2011 Priority a postupy MV při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Opatření zaměřená na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života a na vytvoření systému zaměstnávání osob se specifickými potřebami v rámci projektu „Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV: nástroj ke zvýšení efektivity práce“; Vzdělávání a osvěta; Podřizování koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesů ve všech fázích jejich přípravy a provádění hledisku rovných příležitostí žen a mužů; Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a akademickou půdou;

9 9.3.2011 Priority a postupy MV při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Konkrétní opatření vedoucí k odstraňování a prevenci násilí založeného na pohlaví, domácího násilí a obchodování s lidmi; Realizace 5. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem; Zpracování zprávy o situaci žen-migrantek za rok 2010.

10 9.3.2011 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem Cíle: monitoring situace v oblasti rovnosti na úřadech samosprávy; podpora začlenění principů gender mainstreamingu do práce a praxe úřadů, chronologické srovnání situace v oblasti rovnosti žen a mužů.

11 9.3.2011 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem 4. ročník soutěže 2010 Účast: 82 úřadů samosprávy Vítězné úřady: krajské úřady: 1. krajský úřad Jihomoravského kraje, 2. Magistrát hl.m. Prahy, 3. krajský úřad kraje Vysočina. obce III. typu: 1. úřad městské části Praha 18, 2. Magistrát města Jihlavy, 3. Magistrát města Olomouce. obce II. typu: 1. městský úřad Studénka, 2. městský úřad Jílové u Prahy, 3. městský úřad Moravský Beroun. obce I. typu: 1.obec Proseč pod Ještědem, 2. obec Staňkovice, 3. obec Bělá.

12 9.3.2011 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem Co se změnilo: Úřady jsou citlivější k problematice rovnosti. Opatření směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním: flexibilní pracovní úvazky, školky pro děti zaměstnanců, vzdělávání při md/rd, zákaz diskriminace….. Opatření směrem k veřejnosti: monitoring a přizpůsobování kapacit zařízení pro péči o děti, pro péči o seniory, pro péči o zdravotně postižené, sledování a plánování zaměstnanosti žen, využívání gender mainstreamingu a gender budgetingu, podpora volnočasových aktivit…..

13 9.3.2011 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem 5. ročník soutěže v roce 2011 Dotazníky budou vyvěšeny na stránkách MV www.mvcr.cz a na stránkách krajských úřadů od 10. března 2011 www.mvcr.cz Vyplněné dotazníky do 15. dubna 2011 zaslat na adresu: Eva Ferrarová, odbor řízení lidských zdrojů, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7

14 9.3.2011 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem Vyhlášení oceněných úřadů proběhne na konferenci „Rovné příležitosti“, která se bude konat v červnu 2011 na Ministerstvu vnitra.

15 9.3.2011 Děkuji za pozornost ferrarova@mvcr.cz


Stáhnout ppt "9.3.2011 Rovné příležitosti ve veřejné správě PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Odbor řízení lidských zdrojů Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google