Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informace o postupu ohlašoven při zápisu údajů do ISEO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informace o postupu ohlašoven při zápisu údajů do ISEO."— Transkript prezentace:

1 1 Informace o postupu ohlašoven při zápisu údajů do ISEO

2 2 POZOR Informační systém evidence obyvatel (ISEO) obsahuje osobní údaje, a proto je nezbytné klást důraz na dodržování jejich ochrany – zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

3 3 OHLAŠOVNA zapisuje údaje vedené v IS, a to o: adrese místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), adrese pro doručování písemností (§ 10b) Informace o postupu ohlašoven při zápisu údajů do ISEO

4 4 Vzhledem k dalším návaznostem (např. vyhotovení dokladů) je velice důležité provést zápis co nejdříve.

5 5 Pro provedení zápisu údaje o adrese místa trvalého pobytu do ISEO je nezbytné, aby ohlašovna zadala pro vyhledání občana: a)rodné číslo b)kombinaci údajů:  datum narození  jméno/jména (původní)  příjmení  rodné příjmení  místo narození  stát narození. Je nutné občana jednoznačně identifikovat !

6 6

7 7 TRVALÝ POBYT (§ 10) Vznik a jeho změny: U občana ČR lze evidovat pouze: Vznik nebo změna z moci úřední. Platný TP Vznik nebo změna na základě projevu vůle občana. Ukončený TP Na základě projevu vůle občana (písemně)

8 8 Místo TP dítěte – občana ČR v době jeho narození: je místo TP jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak (§ 10 odst. 3). Jiný příklad: matka občanka ČR - ukončený TP na území ČR (nyní TP např. v Německu) místo narození dítěte – občana ČR: např. Cheb - místo TP dítěte je sídlo ohlašovny, podle místa narození (§ 10 odst.4 ) případně sídlo zvl. matriky, pokud se narodilo v cizině. Obdobně se postupuje také v případech, je-li matka cizinka nebo kdy žena s TP na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem.

9 9

10 10 Vznik nebo změna na základě projevu vůle občana K trvalému pobytu (jiný druh pobytu u občanů ČR není možný) lze přihlásit (provést změnu) pouze státního občana České republiky s platným občanským průkazem bez ustřižené vyznačené části platným cestovním pasem (u občanů po ukončení jejich pobytu v cizině) dokladem o nabytí státního občanství České republiky (u občanů po nabytí státního občanství ČR) Nepřihlašujete cizince (tedy ani občany Slovenské republiky), azylanty – tito se přihlašují k pobytu prostřednictvím cizinecké policie.

11 11

12 12 Počátek trvalého pobytu ohlašovna zapíše shodně s datem ohlášení změny trvalého pobytu, které je uvedeno na přihlašovacím tiskopisu.

13 13 Vznik nebo změna z moci úřední nemůže-li občan po nabytí st. občanství ČR po ukončení pobytu v cizině, doložit doklady podle § 10 odst. 6 p í sm. c), je místem TP (§ 10a): adresa sídla ohlašovny podle posledního místa TP nebo místa pobytu podle zvláštních právních předpisů, neměl-li pobyt na území ČR nebo jej nelze zjistit adresa sídla ohlašovny v jejímž územním obvodu se narodil, adresa sídla zvláštní matriky, pokud se narodil v cizině Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

14 14 Zápis o zrušení místa trvalého pobytu provede do agendového IS ta ohlašovna, v jejímž správním obvodu má být adresa trvalého pobytu občana zrušena. Ohlašovna:  zapíše změnu místa TP na základě pravomocného správního rozhodnutí  novým místem TP se stává adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi TP úředně zrušen.  Počátek změny nového místa TP se shoduje s datem nabytí právní moci správního rozhodnutí. Zároveň se doporučuje, aby ohlašovna uvědomila o změně OÚORP podle místa TP občana.

15 15 UKONČENÍ TP na území ČR Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu. (postup viz Metodický pokyn č.j. MV 21261/SC- 2009)

16 16 Ukončení trvalého pobytu oznamuje občan ČR písemně ohlašovně podle svého posledního místa TP. Ohlašovna:  zaznamená skutečnost o ukončení pobytu na zadní stranu přihlašovacího lístku k TP v části,,Jiné záznamy“,  zapíše ukončení pobytu do ISEO.  Datum ukončení TP v ISEO se bude shodovat s datem ohlášení této skutečnosti; v případě, že se občan s písemným oznámením nedostaví osobně, datum doručení oznámení.

17 17 (§ 10b) Na žádost obyvatele (od 1. 7. 2009) lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu.

18 18 Adresu pro doručování písemností (včetně jejích změn a zrušení) ohlašuje občan ČR ohlašovně v místě TP na základě žádosti. Ohlašovna adresu zapíše do ISEO i přesto, že se jedná o adresu mimo správní obvod ohlašovny. POZOR na správnost uvedené adresy – nutno ověřit, Lexikon, dotaz… Datum pro doručování ohlašovna zapíše shodně s datem ohlášení adresy pro doručování písemností, která je uvedena na žádosti.

19 19


Stáhnout ppt "1 Informace o postupu ohlašoven při zápisu údajů do ISEO."

Podobné prezentace


Reklamy Google