Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Územně plánovací dokumentace a její aktualizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Územně plánovací dokumentace a její aktualizace."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Územně plánovací dokumentace a její aktualizace

2 Závazné nástroje územního plánování  Politika územního rozvoje  Územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje - územní plán - regulační plán

3 Oprávněný investor  § 39 odst. 2 SZ = vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury  může vyvolat mimořádné (zkrácené) postupy aktualizace ZÚR a nepřímo také aktualizace politiky územního rozvoje (PÚR)  může uplatňovat námitky k ZÚR a územnímu plánu (ÚP), o kterých musí být rozhodnuto

4 Zkrácený postup aktualizace PÚR  § 35 odst. 5 SZ Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout o aktualizaci PÚR, jejím obsahu a zkrácení lhůt uvedených v § 33 SZ (tj. lhůt pro její projednání) bez zprávy o uplatňování PÚR (tj. bez zadání)  (v SZ není stanoveno na čí návrh)  na návrh ministra (člena vlády)

5 Zkrácený postup aktualizace ZÚR  § 42 odst. 6 … je-li kraji podán oprávněným investorem návrh na aktualizaci ZÚR z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury …, zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o aktualizaci ZÚR a jejím obsahu. Zpráva o aktualizaci ZÚR se v tomto případě nepořizuje (= nezpracovává se a neprojednává žádné zadání)

6 Úhrada oprávněným investorem  § 42 odst. 7 ve spojení s § 45 odst. 2 SZ Pokud je pořízení aktualizace ZÚR vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a úhradou nákladů podle § 45 odst. 2 (tj. na změny územních plánů vyvolaných aktualizací ZÚR)

7 Náležitosti námitky Uplatnění ve lhůtě 7 dnů od veřejného projednání písemně  identifikační údaje - název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla nebo jiná adresa pro doručování  vlastní text námitky (které věci se týká a co se navrhuje)  odůvodnění námitky  vymezení území dotčeného námitkou  podpis

8 Vztah závaznosti mezi PÚR a druhy ÚPD z hlediska rozhodování  § 31 odst. 4 PÚR je závazná pro pořizování a vydávání ZÚR, ÚP, RP a pro rozhodování v území  § 41 odst. 4 Kraj je povinen uvést do souladu ZÚR s následně schválenou PÚR. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí ZÚR, které jsou v rozporu s následně schválenou PÚR

9 Vztah závaznosti mezi ZÚR a ÚP nebo RP z hlediska rozhodování  § 36 odst. 5 ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání ÚP, RP a pro rozhodování v území  § 54 odst. 5 Obec je povinna uvést do souladu ÚP s následně vydanou ÚPD krajem (tj. se ZÚR a RP vydaným krajem) a následně schválenou PÚR. Do té doby nelze rozhodovat podle částí ÚP, které jsou v rozporu s ÚPD následně vydanou krajem a s PÚR

10 Umisťování staveb v nezastavěném území  § 18 odst. 5 SZ V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro … veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, …. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Územně plánovací dokumentace a její aktualizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google