Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONKURENCE A REGULACE Cíle: Vysvětlit proč a jak je konkurence na trh omezována.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONKURENCE A REGULACE Cíle: Vysvětlit proč a jak je konkurence na trh omezována."— Transkript prezentace:

1 KONKURENCE A REGULACE Cíle: Vysvětlit proč a jak je konkurence na trh omezována.

2 KONKURENCE 1. 1.S TATICKÉ POJETÍ : V ELKÝ POČET FIREM NA TRHU. 2. 2.P ROCESNÍ POJETÍ : O TEVŘENOST TRHU ( POTENCIÁLNÍ KONKURENTI, KTEŘÍ NA TRH MOHOU KDYKOLI VSTOUPIT ). H LAVNÍM OMEZENÍ KONKURENCE TEDY SPOČÍVÁ V OMEZENÍ VSTUPU NA TRH.

3 OMEZENÍ VSTUPU NA TRH   L ICENCE, TESTY, AKREDITACE, AUTORIZACE, ATESTACE, ZKOUŠKY, POVOLENÍ, REGISTRACE, VZDĚLÁNÍ, VYSVĚDČENÍ, KVÓTY, BEZPEČNOSTÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY.   C ECH ( NYNÍ SPÍŠE ASOCIACE, KOMORA, SVAZ ), JE SDRUŽENÍ VÝROBCŮ, KTERÉ MÁ MOC OD STÁTU A MŮŽE OMEZOVAT VSTUP NA TRH. P ŘEDPOKLADEM JE ČLENSTVÍ V CECHU.

4 ANTIDUMPINGOVÁ POLITIKA   K OŘISTNICKÝ DUMPING – PRODEJ ZA CENU, KTERÁ JE MENŠÍ NEŽ NÁKLADY. C ÍLEM JE ZNIČIT KONKURENCI A ZÍSKAT NA TRHU DOMINANTNÍ POSTAVENÍ.   J AK VŠAK ZJISTIT, ŽE CENA JE OPRAVDU DUMPINGOVÁ ?

5 OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE   S TÁTNÍ POLITIKA, KTERÁ MÁ BRÁNIT KARTELOVÝM DOHODÁM A ZNEUŽÍVÁNÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ.   V ČR: Ú ŘAD NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE.   P OVOLOVÁNÍ FÚZÍ : DOMINANTNÍ POSTAVENÍ NA TRHU NEBO HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍ VELIKOSTI FIRMY ZA ÚČELEM SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ ?   J AK MĚŘIT DOMINANTNÍ POSTAVENÍ ? C O JE RELEVANTNÍ TRH ?

6 MONOPOL A SUBSTITUCE MONOPOL A REGULACE CENY   M ONOPOL – EXISTUJE JEDINÝ DODAVATEL NA TRHU ( JE TŘEBA ROZLIŠOVAT, ZDA EXISTUJE JEDINÝ VÝROBCE A ZDA EXISTUJÍ K PRODUKTU NĚJAKÉ SUBSTITUTY ).   D EFINICE TRHU, DEFINICE PRODUKTU A SUBSTITUTŮ.   P ŘÍKLAD : JSOU Č ESKÉ DRÁHY MONOPOLEM ?   R OVNOVÁHA MONOPOLU MR=MC. M ONOPOL DOSAHUJE MONOPOLNÍHO ZISKU, VYRÁBÍ MÉNĚ ZA VYŠŠÍ CENY.   R EGULACE CENY ZVÝŠÍ PRODUKCI MONOPOLU, ALE MŮŽE ZABRÁNIT VSTUPU KONKURENTŮ.   C ENA JAKO NÁKLADY + PŘIRÁŽKA MŮŽE VÉST KE ŠPATNÉ MOTIVACI.

7 STÁTEM VYTVOŘENÉ MONOPOLY   V STUP NA TRH VÁZÁN NA POVOLENÍ STÁTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU – ADMINISTRATIVNÍ MONOPOL – NAPŘ. POŠTA, TELEVIZE, TELEKOMUNIKACE, ENERGETIKA.   D ŮSLEDKEM MŮŽE BÝT NEEFEKTIVNOST A VYSOKÉ CENY. H ROZÍ OVLÁDNUTÍ STRÁŽCE.

8 PŘIROZENÝ MONOPOL   P ŘIROZENÉ PŘEKÁŽKY VSTUPU NA TRH – NAPŘ. NUTNOST BUDOVAT NÁKLADNOU PŘENOSOVOU SÍŤ ( KABELY, TRUBKY ) – VODA, ODPAD, ELEKTŘINA, PLYN, ALE TAKÉ PLACENÉ DOPRAVNÍ CESTY ( SILNICE, TUNELY, KOLEJE, METRO ).

9 KARTELOVÉ DOHODY   K ARTELOVÁ DOHODA JE FORMOU NEKALÉ KONKURENCE.   V ELKÉ FIRMY, ALE I STÁTY (OPEC). C ÍLEM JE DOMLUVIT SE NA PRODUKCI A CENÁCH A ZVÝŠIT TAK ZISKY.   N ELEGÁLNÍ KARTELY MAJÍ TENDENCI SE ČASEM ROZPADAT, KDYŽ NA PORUŠENÍ FIRMA VYDĚLÁ ( DODRŽOVÁNÍ DOHODY NENÍ VYNUTITELNÉ ).   M ODELEM ROZPADU KARTELU JE TZV. VEZŇOVO DILEMA, KTERÉ JE ZNÁMO Z TEORIE HER.


Stáhnout ppt "KONKURENCE A REGULACE Cíle: Vysvětlit proč a jak je konkurence na trh omezována."

Podobné prezentace


Reklamy Google