Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce České republiky Migrace na sKartu červen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce České republiky Migrace na sKartu červen 2012."— Transkript prezentace:

1 Úřad práce České republiky Migrace na sKartu červen 2012

2 Úřad práce České republiky Migrace výplat dávek na sKartu proběhne od června 2012 do konce roku 2012. Celkový počet osob, které pobírají některý z typů nepojistných sociálních dávek či podpor v nezaměstnanosti je cca 1,2 milionu.

3 Úřad práce České republiky Migrace sestává z následujících procesních kroků: Určení klienta ÚP dle času a věcných charakteristik k migraci (nový klient je určen dnem nabytí právní moci rozhodnutí) Žádost o výrobu Skarty Doručení sKarty na ÚP Vydání sKarty klientovi ÚP Zadání platby na sKartu z příslušného AIS

4 Úřad práce České republiky Pro určení klientů k migraci jsou rozhodující následující kritéria: Skarta je vydávána pouze zletilým osobám nebo osobám, které jsou za zletilé ze zákona považovány Z hlediska typů dávek je zásadní rozdělení klientů dle věku na „aktivní“ a „seniory“ Z hlediska obvyklých kombinací při čerpání dávek je nezbytné rozdělit klienty do skupin dle převažující dávkové agendy, která následně proces sKarty řídí Z hlediska strategie vydávání sKaret je nezbytné rozčlenit klienty dle dosavadního způsobu výplaty (hotovost, poštovní poukázky, účet)

5 Úřad práce České republiky Řízení procesu migrace bude v kompetenci vedoucích pracovníků KoP pod metodickým vedením GŘ ÚP a koordinátorů sKarty na úrovni KrP. K procesu vydávání sKaret speciálního typu, tj. průkazů OZP je nezbytné přistoupit samostatným procesem, který zahrne speciální momenty komunikace s klientem ÚP, tj. především v oblasti získání podobenky klienta, což je již nyní procesně nastaveno, tj. obeslání dopisem s formulářem SKarta.

6 Úřad práce České republiky Počet příjemců dávek v ČR

7 Úřad práce České republiky RČ Způsob výplaty dávky PnDSocPPnBRP Dítě - pěst Odm - pěst PORPOHPvNPvNRPnŽDnB MOP 1 MOP 2 MOP 3 MOP 4 PnPPnMPnZP 125319033Na účet v ČR 1 125319033Poštovní poukázkou 1 136218075Poštovní poukázkou 1 145516021Poštovní poukázkou 1 145818461Poštovní poukázkou 1 155920016Poštovní poukázkou 1 155921052Na účet v ČR 1 Louny_10_6_12_za brezen.xlsx

8 Úřad práce České republiky Struktura příjemců dávek - KoP

9 Úřad práce České republiky Způsob výplaty dávek - KoP

10 Úřad práce České republiky Způsob výplaty dávek – KoP – mladší 1946

11 Úřad práce České republiky Způsob výplaty dávek – KoP – starší 1946

12 Úřad práce České republiky Způsob výplaty dávek SSP – KoP

13 Úřad práce České republiky AgendaMladší 46Starší 46Celkem PnP253719972 OZP210182392 PvN6930 HMN3293332 SSP2 396402436 PnP + OZP13285217 (PnP+OZP)+PvN000 (PnP+OZP)+HMN000 (PnP+OZP)+SSP150 PvN+HMN505 PvN+SSP630 HMN+SSP3753378

14 Úřad práce České republiky Způsob výplaty dávek PnP – KoP

15 Úřad práce České republiky Způsob výplaty dávek SSP – KoP

16 Úřad práce České republiky Určit vedoucího pracovníka nebo jiného pracovníka KoP jako koordinátora procesů SKarty za KoP. Dle analýzy klientely ÚP je nezbytné zvážit, zda půjde o zaměstnance útvaru NSD nebo zaměstnanosti. Stejně tak se však jako vhodný kandidát může jevit zaměstnanec ze servisních činností – například informatik. Dovednosti a kompetence takového zaměstnance by měly být především v oblasti organizační a komunikační, znalost odborných agend není zcela nezbytná.

17 Úřad práce České republiky Je nezbytné vyhodnotit vytíženost jednotlivých útvarů a vnitřních týmů z hlediska jejich potenciálu zvládnout agendy spojené s procesy sKarty. Přesto, že je výše uvedeno, že určení klientů, kterým bude vydávána sKarta řídí příslušné agendy, z hlediska komunikace s klienty a samotného výdeje sKaret je možné tyto činnosti od odborných agend odklonit a dočasně vyčlenit speciální tým a stanovit jeho kompetence. Jako vhodné řešení se jeví dočasné posílení KoP v oblasti sKarty pracovníky, kteří jsou zařazeni v agendách KrP.

18 Úřad práce České republiky Určující pro stanovení personálních kapacit a jejich následné organizace práce je potřeba zvážit také velikost pracoviště, co do počtu zaměstnanců. Podle velikosti pracoviště se nabízejí základní tři modely organizace práce: Speciální tým sKarta, který se věnuje výhradně dané agendě – vhodné pro velká KoP Tým sKarta, který se věnuje dané agendě pouze v určených dnech či hodinách – vhodné pro střední KoP Lídr sKarta, který řídí agendu při své standardní činnosti a zajišťuje procesy sKarty v rámci běžného provozu KoP – vhodné pro menší KoP

19 Úřad práce České republiky Zásadní okolností je charakter pracoviště z hlediska jeho stavebního a organizačního uspořádání. Je nutné vyhodnotit míru bariérovosti a možnost zabezpečení jak individuální tak i skupinové práce s klienty. Jako nejlepší metoda se jeví zabezpečit skupinové informování klientů o sKartě a následně pak individuální předání sKarty. Pro tyto účely je vhodné využít například informačních a poradenských středisek, zasedacích místností, nebo jiných vhodných prostor.

20 Úřad práce České republiky V případě, že KoP v daném místě působí ve více budovách, je nezbytné zvážit, zda budou procesy vztažné k sKartě probíhat ve všech objektech, nebo bude zvolen jeden objekt. V takovém případě, je pak nutné zajistit s dostatečným předstihem informování klientů o tom, kde bude s nimi probíhat komunikace ve věci sKarty.

21 Úřad práce České republiky Dalším krokem je analýza klientely. Je potřeba rozpracovat pracovní postupy v přístupu ke klientům například dle následujících kritérií: zdravý, aktivní klient aktivní senior imobilní klient klient z rizikového sociálního prostředí nespolupracující nebo nedostupný klient klient zastupovaný jinou osobou

22 Úřad práce České republiky Pokud je známa charakteristika skupin klientů je nezbytné zvolit způsob komunikace s nimi. V tomto ohledu je nezbytné spolupracovat s organizacemi, které v předmětných oblastech působí, tj. poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, odborné útvary obcí, městská policie apod.

23 Úřad práce České republiky Rozhodující pro komunikaci s klienty je stanovení časového plánu a organizace práce. Z hlediska časového harmonogramu je potřeba vzít do úvahy následující: Měsíce, ve kterých dojde ke kumulaci výše vytipovaných skupin klientů V rámci měsíce pak zvážit kumulaci skupin klientů do dnů nebo týdnů V rámci týdne zvážit kumulaci skupin klientů do jednotlivých dnů V rámci jednotlivých měsíců, týdnů a především dnů pak stanovit konzultační a úřední dobu

24 Úřad práce České republiky Každé KoP musí zajistit průběh procesů sKarta tak, aby maximálně využilo vlastních možností a samozřejmě také potencionálu spolupracujících institucí. Hlavním metodickým a řídícím článkem je koordinátor sKarty na KrP, který zabezpečí přenos dobré (i špatné) praxe mezi jednotlivými KoP a současně zabezpečuje komunikaci s generální ředitelstvím ÚP. Generální ředitelství ÚP zabezpečuje koordinaci aktivit směrem k dodavatelům technologií (Česká spořitelna, ČSSZ) a stanovuje základní metodické postupy vůči KrP a KoP.

25 Úřad práce České republiky Děkuji za pozornost Mgr. Martin Žárský martin.zarsky@uradprace.cz


Stáhnout ppt "Úřad práce České republiky Migrace na sKartu červen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google