Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Hospodaření v lesích a údržba krajiny se zaměřením na obce“ Zjišťování zásob porostů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Hospodaření v lesích a údržba krajiny se zaměřením na obce“ Zjišťování zásob porostů."— Transkript prezentace:

1 „ Hospodaření v lesích a údržba krajiny se zaměřením na obce“ Zjišťování zásob porostů

2 Metody zjišťování zásob lesních porostů 1. přímé měření –na celé ploše porostu (chyba cca 5%) –na zkusných plochách (chyba cca 10-15%) 2. odhadem –pomocí růstových tabulek nebo jiných biometrických modelů (chyba cca 15-20%) –okulárně, na základě zkušeností (chyba cca 25%)

3 Přímé měření Na celé ploše –průměrkování naplno nejpřesnější metoda nejnáročnější metoda Na zkusných plochách –kruhové zkusné plochy –pásové zkusné plochy –relaskopické zkusné plochy –stromové rozestupy –celoplošné spočítání stromů a výběrové měření tlouštěk v porostu

4 Na zkusných plochách Kruhové zkusné plochy –vytyčení v terénu (mírné x příkré svahy) –menší obvod při stejné ploše –rozestupy v porostu –velikost (optimálně 15-25 stromů) Pásové zkusné plochy –rychlejší a jednodušší vytyčení –malý počet a různá délka neumožňují optimální rozmístění výběru

5 Na zkusných plochách Relaskopické zkusné plochy –metoda je založena na úhlovém spočítání stromů –neprůměrkuje se –měří se jen výška středního kmene Metoda stromových rozestupů –na základě matematických vztahů mezi rozestupem stromů, výměrou porostu a počtem stromů –zjistíme hadovitě, na ploše nebo mezi vybraným počtem stromů –musí se provést průměrkování vybraného počtu stromů

6 Na zkusných plochách Celoplošné spočítání stromů a výběrové měření tlouštěk v porostu –pro rozpracované porosty se zakmeněním pod 0,5 –průměrkuje se menší počet stromů

7 Zjištění zásob odhadem Pomocí růstových tabulek –výměra porostu –dřeviny a jejich zastoupení –věk dřevin –střední výška –zakmenění –bonita dle věku a střední výšky –tabulková zásoba dle bonity a věku

8 Zjištění zásob odhadem Taxační odhady zásoby porostů –kvalifikovaný okulární odhad –odhad na základě střední výšky porostu –aktualizace údajů z předchozí inventarizace –odhad pomocí leteckých snímků

9 Relaskopování Relaskopická tyč Optický klín Zrcadlový relaskop

10 Relaskopování - postup Určení odstupové vzdálenosti stanovisek dle grafikonu Umístění stanovisek do porostní mapy Vytýčení prvního stanoviska Zjištění výčetní kruhové základny Změření výšek u vzorníků Změření sklonu Postup na další stanovisko Test spolehlivosti dle stupně rozrůzněnosti porostu

11 Relaskopování - zásady Porosty bez podrostu Porosty se střední výčetní tloušťkou 15 cm a více Jen stromy nad registrační hranicí (7 cm) Kde lze umístit dostatečný počet stanovisek Porosty širší než odstupová vzdálenost stanovisek Měřené plochy se nesmí překrývat Dodržení poměru šířky výřezu a délky hole 1:50 je nejvýhodnější Při jiném poměru se mění distanční faktor a musí být proveden přepočet Jiný poměr naopak umožní měřit 20-25 stromů na stanovisku Umístění relaskopické pomůcky na stanovisku

12 Relaskopování - výpočet Výpočet průměrné hektarové kruhové základny Oprava na sklon svahu dle grafikonu Oprava na násobný faktor relaskopického klínu Zjistí se výtvarnicová výška z tabulek výtvarnicových výšek dle dřeviny, výšky a věku Vypočte se objem s kůrou Taxační tabulky – tabulková zásoba Zastoupení dřevin Zakmenění

13 Průměrkování naplno měříme tloušťku všech stromů v porostu s přesností na 1 cm měří se průměrkou, u nadměrných tlouštěk obvodovým pásmem je nutno značit již změřené stromy je třeba dodržet způsob měření tlouštěk stromů –měření ve výšce 1,30 (výtyčka, páska, apod.) –kolmo na osu kmene –průměrka se dotýká kmene ve třech bodech

14 Správné měření tlouštěk stromů

15 Chyby při průměrkování Odstranitelné –nekvalitní (špatná průměrka) –nedodržení výšky měření 1,3 m nad zemí –šikmé přiložení průměrky Neodstranitelné –nepravidelný příčný průřez stromů –vynechání stromu nebo změření jednoho stromu 2x –nesprávný odečet hodnot na průměrce Úmyslné –Zařazení do tloušťkového stupně

16 Měření výšek stromů Je složitější a pracnější Měříme vždy pouze na vybraném souboru stromů s přesností na 1m Zjišťují-li se v celém porostu, pak musí být zastoupeny všechny tloušťkové třídy (celkem 30-100, pro tloušťkový stupeň 1-3) – pro ULT tabulky Zjišťují-li se jen pro střední kmen, měří se jen stromy okolo střední tloušťky +- 2cm (celkem 10-25) – pro JHK tabulky Vybírají se systematicky po celé ploše porostu

17 Měření výšek v celém porostu

18 Způsob měření výšek Pomocí různých typů výškoměrů Výška je vzdálenost mezi dvěmi vodorovnými rovnoběžnými rovinami vedenými patou a vrcholem kmene Tato definice platí i pro nakloněné stromy Na takto změřenou výšku jsou konstruovány všechny tabulky

19 Způsob měření výšek Nejpřesnější měření –z odstupové vzdálenosti přibližně rovné výšce stromu –šikmo nebo kolmo po svahu dolů –na vrchol stromu –u listnatých dřevin ne po tečně okraje koruny ale do jejího středu

20 Měření výšky

21 Měření listnatých stromů

22 Průměrkování - výpočet Vytvoření výškového grafikonu Odečtení výšek pro jednotlivé tloušťkové stupně Výpočet objemu dřevin v jednotlivých tloušťkových stupních Celkový objem pomocí JHK nebo ULT tabulek

23 Použitá literatura Prof.Ing.Štefan Šmelko, DrSc., Dendrometria (vysokoškolská učebnica), Lesnícka fakulta TU Zvolen, 2000 Ing.Přemek Štipl, Hospodářská úprava lesa – Dendrometrie, SLŠ Hranice, 2000 Pracovní postupy hospodářské úpravy lesů, II.díl, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 1973

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "„ Hospodaření v lesích a údržba krajiny se zaměřením na obce“ Zjišťování zásob porostů."

Podobné prezentace


Reklamy Google