Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epidemiologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epidemiologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."— Transkript prezentace:

1 Epidemiologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 EpidemiologieEpidemiologie Vědní obor preventivní Epidemiologie studuje výskyt nemocí v lidské populaci výskyt nemocí v lidské populaci faktory, které tento výskyt podmiňují nebo ovlivňují faktory, které tento výskyt podmiňují nebo ovlivňují metody, kterými lze výskytu předcházet nebo výskyt metody, kterými lze výskytu předcházet nebo výskyt výrazně potlačit výrazně potlačit

3 EpidemiologieEpidemiologie Současná epidemiologie sleduje nemoci povahy infekční nemoci povahy infekční nemoci povahy neinfekční nemoci povahy neinfekčníDělení Obecná epidemiologie Obecná epidemiologie Speciální epidemiologie Speciální epidemiologie

4 EpidemiologieEpidemiologie Obecná epidemiologie Teoretické základy Teoretické základy Problematika společná pro všechny typy onemocnění, Problematika společná pro všechny typy onemocnění, - obecné zákonitosti vzniku a šíření nákaz - obecné zákonitosti vzniku a šíření nákaz - základy prevence – epidemiologická metoda práce – epidemiologická metoda práce Speciální epidemiologie Studium problémů spojených s konkrétními nákazami Studium problémů spojených s konkrétními nákazami nebo skupinami nákaz nebo skupinami nákaz

5 EpidemiologieEpidemiologie Cíl epidemiologie: ovlivnit výskyt nemocí v populaci ovlivnit výskyt nemocí v populaci → proto aplikována převážně → proto aplikována převážně preventivní opatření preventivní opatření řada spolupůsobících faktorů

6 EpidemiologieEpidemiologie Použití epidemiologie a jejích metod umožňuje: Stanovit rozsah výskytu nemocí, faktorů a podmínek Stanovit rozsah výskytu nemocí, faktorů a podmínek – souvisejících s nemocí Identifikovat rizikové skupiny Identifikovat rizikové skupiny Nalézt příčiny vzniku, přetrvávání a vymizení nemoci Nalézt příčiny vzniku, přetrvávání a vymizení nemoci Zabezpečit epidemiologickou surveillance Zabezpečit epidemiologickou surveillance Stanovit a realizovat preventivní nebo represivní opatření Stanovit a realizovat preventivní nebo represivní opatření Stanovit priority zdravotnických programů Stanovit priority zdravotnických programů Výběr optimálních dg metod Výběr optimálních dg metod Stanovit kriteria pro ukazatele zdravotního stavu Stanovit kriteria pro ukazatele zdravotního stavu Vylučovat systematické chyby Vylučovat systematické chyby

7 EpidemiologieEpidemiologie Epidemiologické studie - cíl: 1. Objasnit etiologii 2. Ověřit hypotézy vytvořené na základě předchozích zkušeností 3. Zajistit podklady pro zavedení preventivních opatření

8 EpidemiologieEpidemiologie Epidemiologické metody: Epidemiologická metoda práce - základní pracovní metoda epidemiologie Čtyři hlavní metody medicínského výzkumu: - klinická - klinická - biologická - experimentální - epidemiologická

9 EpidemiologieEpidemiologie Epidemiologická metoda práce Tři základní pracovní postupy: deskriptivní deskriptivní analytické analytické experimentální experimentální Strategie metody - obecně charakterizovat podle zaměření - na popis jevu nebo vysvětlení příčin Epidemiologické studie deskriptivní, analytické a experimentální.

10 EpidemiologieEpidemiologie Vztah: nemoc – specifický činitel Studie: Pozorovací (observační) sledujeme v přirozeném prostředí, nezasahuje do procesu vzniku nemoci Intervenční (experimentální) - aktivně zasahuje Epidemiologické studie - pátrání po příčinné souvislosti (příčina - následek) mezi nemocí (jevem) a specifickým činitelem prostředí

11 EpidemiologieEpidemiologie Deskriptivní epidemiologie - deskriptivní studie rozložení nemoci v populaci - srovnává výskyt v různých teritoriálních oblastech, obdobích, u různých národů… - zdroj hypotéz o možných příčinných vztazích mezi faktory a rozvojem nemoci faktory a rozvojem nemoci Analytická epidemiologie - analytické studie - pozorovací - ověřují hypotézy - objasňují vztah příčiny a následku - event. vedou k dalším hypotézám

12 EpidemiologieEpidemiologie Experimentální epidemiologie - experimentální studie - intervenční ověřují platnost hypotéz vyslovených na podkladě výsledků analytických studií záměrné ovlivnění studovaných situací Matematické modelování Aktivní protiepidemická činnost, u aktuální situace, profylaktický nebo preventivní charakter.

13 EpidemiologieEpidemiologie Epidemiologická surveillance - bdělost Systematické a souborné získávání všech dostupných informací o výskytu určité nemoci či poruchy zdraví a zároveň všech faktorů, které nemoc ovlivňují. Sleduje se průběh onemocnění, odezva v populaci, stanovuje se epidemiologická prognóza a formulují protiepidemická opatření. Epidemiologický přístup - k rozvoji systémově pojaté péče nejen o nemocné obyvatele.

14 EpidemiologieEpidemiologie Výskyt infekčního onemocnění Sporadický: ojedinělé případy bez časové a místní souvislosti Endemický: onemocnění na ohraničeném území, bez časového omezení Epidemický: hromadný výskyt, časové i místní souvislosti mezi případy; v relativně krátkédobě velký počet případů, na ohraničeném území Pandemický: rozsáhlá epidemie


Stáhnout ppt "Epidemiologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google