Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE. Kde : FRANCIE Kdy : 1789 – 1799 Revoluce = náhlá, často násilná změna politického systému Velká francouzská revoluce = VFR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE. Kde : FRANCIE Kdy : 1789 – 1799 Revoluce = náhlá, často násilná změna politického systému Velká francouzská revoluce = VFR."— Transkript prezentace:

1 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

2 Kde : FRANCIE Kdy : 1789 – 1799 Revoluce = náhlá, často násilná změna politického systému Velká francouzská revoluce = VFR VFR = mezník moderních evropských dějin (přechod od absolutismu k občanské společnosti)

3 Svoboda vede lid na barikády - nejslavnější z Delacroixových obrazů, stal se symbolem VFR

4 Heslo revoluce : VOLNOST = svoboda, občanská a politická práva ROVNOST = před zákonem BRATRSTVÍ = jednota

5 1) FRANCIE PŘED REVOLUCÍ

6 Francie = absolutní monarchií (neomezená vláda panovníka) = nejmocnější evropský stát Králem : LUDVÍK XVI. Manželka : Marie Antoinetta sídlo : zámek ve Versailles u Paříže nákladný život celého dvora ( asi 4000 šlechtic.rodin) – zábava, hony

7 Ludvík XVI. Marie Antoinetta

8 Francouzská společnost (asi 25 milionu) se dělila do 3 stavů : duchovenstvo šlechta tzv. třetí stav = buržoazie + lidové vrstvy Buržoazie = bohatí měšťané, podnikatelé, bankéři asi 3% společnosti privilegovaní = neplatili daně asi 97% společnosti, nesli tíhu daní

9 2) ZAČÁTEK REVOLUCE

10 Příčina : zhoršení hospodářské situace v zemi, nedostatek financí velké výdaje na války a přepychový život královského dvora Řešení : král se rozhodl vybírat nové daně, potřeboval souhlas parlamentu po 175 letech svolává parlament a požaduje povolení parlament přislíbil za podmínky, že se do budoucna bude spolupodílet na vládě

11 Král x parlament : král svolává vojsko, aby parlament rozehnal Třetí stav v parlamentu se prohlásil za Národní shromáždění (= představitele francouzského národa) pobouřený pařížský lid obsadil ulice 14.7.1789 dobyl královskou věznici Bastilu (= symbol absolutismu) = = začala VFR

12 Pád Bastily 14.7.1789

13 Další vývoj : revoluce se z Paříže přenesla na venkov rolníci odmítali robotovat, odvádět dávky, útočili proti své vrchnosti (ta utíká za hranice) parlament vyhověl rolníkům a zrušil : * privilegia šlechty a duchovenstva * poddanství = rovnost všech lidí srpen 1789 – přijata Deklarace práv člověka a občana (základní principy budoucí ústavy) Přečti si ukázku v učebnici, s.35

14 3) FRANCIE KONSTITUČNÍ MONARCHIÍ

15 1791 přijata konstituce ( = ústava = zákony státu) = = Francie konstituční monarchií král se dělí o moc s parlamentem a moc je omezena také zákony (ústavou) vznikají různé politické strany a kluby (různé názory) léto 1791 – nezdařený pokus krále o útěk do ciziny, stává se zajatcem revoluce

16 Válka : začala z obavy sousedních států, aby se revoluce nerozšířila i k nim vznikla koalice Pruska a Rakouska, po popravě krále přistoupily další státy – Velká Británie, Rusko, Španělsko, Holandsko … 1792 – 1815 2 etapy : * obranná (1792-1799) * dobyvačná (1799-1812-1815)

17 4) FRANCIE REPUBLIKOU

18 Nespokojenost : hospodářská a finanční krize ( nevybíraly se žádné daně ) válka Srpen/září 1792 : povstání lidu král zajat, uvězněn zrušena monarchie vyhlášena republika = konec 1.fáze revoluce leden 1793 král popraven

19 Ludvík Karel Bourbonský, Ludvík XVII. otec – král Ludvík XVI. 1793 popraven, později sťata též matka 8letý Ludvík uvězněn, týrán fyzicky i psychicky; v 10 letech zemřel, údajně na tuberkulózu

20 REPUBLIKA ZA JAKOBÍNŮ = = jakobínská hrůzovláda (teror, diktatura) 1793 – 1794 2.fáze (krvavá) revoluce Jakobíni = politický klub, název podle kostela sv.Jakuba, kde se scházeli radikálové - chtěli, aby revoluce pokračovala kdo proti – popraven (gilotina) Heslo : „Vítězství, nebo smrt“ po roce svrženi

21 gilotina

22 DIREKTORIUM (republika) 1795 – 1799 = 5členná „vláda“ zachována republika omezena občanská práva k moci majetné vrstvy, zbohatlíci revoluce - podnikatelé, obchodníci, statkáři stále větší vliv má armáda 1799 volby – velký úspěch Jakobínů majetní strach žádají o pomoc armádu – Napoleona B.

23 KONZULÁT (republika) 1799 -1804 listopad 1799 provedl Napoleon Bonaparte v Paříži převrat = konec VFR sesadil direktorium rozpustil parlament jmenoval vládu 3 konzulů, sám - 1.konzulem (rozhodoval) (nejprve na 10 let, od 1802 doživotně) konzul – nejvyšší státní úředník konzulát = přechodné období mezi republikou a monarchií

24 5) FRANCIE MONARCHIÍ = = CÍSAŘSTVÍM

25 Napoleon Bonaparte

26 pocházel z Korsiky, ze zchudlé šlechtické rodiny, z 8 dětí vynikající vojevůdce, od 24 let generálem 77 vítězství, 4 prohry dobyl téměř celou Evropu 1804 císařem jako Napoleon I. za jeho vlády řada reforem v zemi zavedl pořádek vydal občanský zákoník (rovnost občanů) zavedl ve Francii frank (měnu) cenzura, tajná policie

27 6) NAPOLEONSKÉ VÁLKY

28 1) 1792 – 1799 obranná válka 1796 tažení do Itálie - zakládány republiky zisk : Belgie, Švýcarsko, Nizozemí 1798 tažení do Egypta ( nález Rossetské desky – F.Champollion rozluštil hieroglyfy ) 1799 státní převrat v Paříži Rossetská deska

29 2) 1799-1811-1815 dobyvačná válka 1805 – 1811 ovládl Napoleon téměř celou Evropu obsazoval území, měnil hranice států, správcovství v podmaněných zemích přenechával příbuzným hlavní státy xfrancouzské koalice : Rak. – Prus. – Rus. – V.B.

30 Cíl válek (z pohledu Francie) : obrana revoluční Francie šíření revolučních myšlenek získávání spojenců zmenšit vliv Anglie získat nadvládu nad celou Evropou

31 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ BITVY 1) námořní bitva u Trafalgaru kdy : 21.10.1805 kdo : Fr,Šp x A Napoleon původně chtěl provést invazi na britské ostrovy ( JAK? - prokopat tunel pod kanálem, přepravit vojáky balóny, ponorkami… sešlo z toho ) neměl silné váleč. loďstvo, rozhodl se porazit A. obchodní (kontinentální) blokádou (= zákaz obchodu s A. pro všechny)

32 Bitva u Trafalgaru, 1805

33 2) „bitva 3 císařů“ u Slavkova kde : na jižní Moravě, u Brna kdy : 2.12.1805 kdo : Fr x Rak, Rus císařové : Fr - Napoleon I. Rak - František II. Rus - Alexandr I. 1) V uč. na s.39 přečti, jak dlouho bitva trvala a kolik vojáků se jí zúčastnilo. 2) Na mapě ČR vyhledej Slavkov.

34 František II. Rakousko Alexandr I. Rusko

35 Bitva u Slavkova, 1805

36 3) 1812 tažení do Ruska asi 500 000 fr.vojáků ruská taktika „spálené země“, vtahování nepřítele do pustého vnitrozemí, ústup, vyhýbání se střetům krutá ruská zima (-35°) vyčerpání, nedostatek střeliva až do Moskvy (vylidněná, hořela) bitva u Borodina 1812 Fr x Rus není vítěze fr.armáda stejnou cestou zpět, vrátilo se asi 30 000 vojáků Napoleon utekl do Paříže, aby vybudoval novou armádu Zjisti, co je to taktika „spálené země“

37 Bitva u Borodina, 1812

38 Ústup od Moskvy, 1812

39 4) „bitva národů“ u Lipska kdy : 16.-19. 10. 1813 kdo : Fr x V.B., Prus., Rus., Rak. zdrcující porážka dvojnásobná přesila nepřítele celkem 500 000 vojáků Napoleon vyhoštěn na italský ostrov Elba na franc. trůn se vrací rod Bourbonů, králem bratr popraveného krále – Ludvík XVIII.

40

41 Bitva u Lipska, 1813

42 Napoleonův návrat útěk z Elby do Paříže březen – červen 1815 „100 denní císařství“ 5) bitva u Waterloo kde : u Bruselu (Belgie) kdy : 18.6.1815 kdo : Fr x V.B., Prus. Napoleon poslán na o.sv. Helena, kde r.1821 zemřel Ludvík XVIII. zpět na trůn

43 Poslední bitva – u Waterloo, 1815

44 Napoleon po bitvě u Waterloo

45 Smrt Napoleona, 5.5.1821

46 7) VÍDEŇSKÝ KONGRES

47 Vídeňský kongres

48 mírový kongres = řešil uspořádání Evropy po napoleonských válkách 1814 – 1815 pořádající stát : Rakousko – Vídeň účast : většina evrop. států hlavní slovo- vítězné velmoci : Rusko*Prusko*Rakousko*Velká Británie návrat původních královských dynastií Rusko, Prusko a Rakousko uzavřely spojenectví Svatá aliance – na ochranu a pomoc proti nepokojům, dalším revolucím

49 8) SHRNUTÍ

50 OBDOBÍ do 1791 absolutní monarchie 1791 - 1792 konstituční monarchie 1792 - 1804 republika : * Jakobíni 1793 - 1794 * direktorium 1795 - 1799 * konzulát 1799 - 1804 monarchie : 1804 - 1813 císařství Napoleona I. od 1813 návrat královského rodu Bourbonů

51 VÝZNAMNÉ ČASOVÉ ÚDAJE 14.7.1789 dobytí Bastily = počátek VFR 1791 – Francie konstituční monarchií 1792 – Francie republikou 1793 – 1794 jakobínská hrůzovláda 1795 – 1799 direktorium 1799 převrat Napoleona B. = konec VFR 1799 – 1804 konzulát 1804 – 1813 císařství Napoleona I. od 1813 restaurace (= návrat) Bourbonů na franc. trůn

52 1805 bitva u Trafalgaru 2.12.1805 bitva „3 císařů“ u Slavkova 1812 tažení do Ruska, bitva u Borodina 1813 bitva „národů“ u Lipska 1815 bitva u Waterloo 1814 – 1815 Vídeňský kongres

53 ZMĚNY, KTERÉ PŘINESLA VFR základní mezník evropských dějin časté změny státního zřízení od stavovské společnosti ke s. občanské zrušeno poddanství a privilegia šlechty z poddaných občané občané svobodní a rovnoprávní před zákonem za své názory nemůže být nikdo pronásledován církev zbavena majetku, podřízena státu

54 9) OTÁZKY

55 1) Objasni složení stavovské společnosti ve Francii před revolucí. 2) Kdo byl ve Francii u moci v té době? Jaké státní zřízení tam bylo? 3) Proč panovník svolal po 175 letech Generální stavy (parlament)? 4) Jaké události a kdy zahájily VFR? 5) Co bylo podstatou Deklarace práv člověka a občana? 6) Popiš průběh 1.období VFR. 7) Charakterizuj vládu Jakobínů. 8) Kdy a jak se dostal k moci Napoleon Bonaparte? Popiš období 1799 – 1804.

56 9) Co víš o napoleonských válkách : - kdy a proč začaly, kdo je rozpoutal? - vývoj protifrancouzské koalice - cíle války z pohledu Francie? - významné bitvy 10) Které země Napoleon nikdy nedobyl? 11) Co byla „kontinentální blokáda“? 12) Najdeš paralelu v moderních dějinách k Napoleonově tažení do Ruska? 13) O čem jednal Vídeňský kongres, kdy? 14) Kdo a proč vytvořil Svatou alianci? 15) Objasni pojmy : monarchie (absolutní, konstituční), konstituce, republika, revoluce. 16) Význam VFR? Které období VFR považuješ pro budoucnost za nejpřínosnější?


Stáhnout ppt "VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE. Kde : FRANCIE Kdy : 1789 – 1799 Revoluce = náhlá, často násilná změna politického systému Velká francouzská revoluce = VFR."

Podobné prezentace


Reklamy Google