Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seberegulační vlastnosti osobnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seberegulační vlastnosti osobnosti"— Transkript prezentace:

1 Seberegulační vlastnosti osobnosti

2 Seberegulační vlastnosti osobnosti
- vlastnosti, kterými člověk řídí ( ovládá, usměrňuje ) vlastní prožívání a chování

3 Do těchto vlastností patří:
- Svědomí, sebekritika Sebevýchova Sebevzdělávání Sebeuvědomování Sebepoznávání Sebekoncepce

4 Sebeuvědomování - uvědomování si vlastní individuální existence
projevuje se aktuálním poznáváním vlastního duševního života vyjadřuje se pojmy – já, jáství, ego

5 Sebepoznávání uvědomění si zvláštností svého prožívání a chování
dochází k ní prostřednictvím a) hodnocení jiných lidí b) rozboru vlastního chování, jednání c) výsledků činnosti

6 Kdy se začíná výrazněji utvářet proces sebepoznávání ?

7 Odpověď: Sepoznávání se začíná utvářet při vstupu do kolektivu, kdy dítě má srovnání s vrstevníky. Poznává v jaké činnosti je lepší, v jaké horší.

8 Sebekoncepce vztah člověka k sobě samému
založený na sebeuvědomování, sebepoznávání a sebehodnocení zahrnuje i postoje a hodnoty, které si člověk osvojil

9 Svědomí Vnitřní proces - odráží konflikt mezi
a)zvnitřněnými mravními zásadami člověka b) jeho aktuálním chováním, jednáním

10 - určuje hranice mezi tím – co smí
- co nesmí - jedná se o zvnitřněný systém zákazů a příkazů dané společnosti - „hlas svědomí“

11 Jaké faktory ovlivňují svědomí ?
Kdy se ozve „hlas svědomí?“

12 Odpověď: Bude záležet na výchově jedince, akceptované morálce, charakteru, světovém názoru atd.

13 Sebekritika - verbalizované sebehodnocení
(zejména vlastních nedostatků) - veřejné slovní hodnocení z vlastní vůle, event. na výzvu jiných lidí

14 Sebevýchova Cílevědomý, plánovitý a systematický
proces formování vlastní osobnosti

15 Plán sebevýchovy – určit krátkodobé a dlouhodobé úkoly a cíle

16 Denní režim rozdělení času na povinnosti a aktivní odpočinek

17 Pravidelná sebekontrola
– na konci dne, týdne, měsíce

18 Sebevzdělávání Předpokládá se zvládnutí všech seberegulačních vlastností osobnosti Jedinec si sám stanoví cíle - způsob sebevzdělávání - sám sebe motivuje - sám sebe hodnotí

19 Jaké existují možnosti sebevzdělávání ?

20 Odpověď: - školení - semináře - kurzy - odborná literatura - učebnice - odborný tisk - běžný tisk

21 Použitá literatura a zdroje
Čáp, J. Čechová, V., Rozsypalová, M. : Psychologie 1. Praha, SPN 1995 Štefanovič, J.: Psychologie pro gymnasia a pedagogické školy. Bratislava, SPN 1974 Štefanovič, J., Greisinger, J.: Psychologie. Praha, Avicenum 1985

22


Stáhnout ppt "Seberegulační vlastnosti osobnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google