Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seberegulační vlastnosti osobnosti. Seberegulační vlastnosti osobnosti Seberegulační vlastnosti osobnosti - vlastnosti, kterými člověk řídí - vlastnosti,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seberegulační vlastnosti osobnosti. Seberegulační vlastnosti osobnosti Seberegulační vlastnosti osobnosti - vlastnosti, kterými člověk řídí - vlastnosti,"— Transkript prezentace:

1 Seberegulační vlastnosti osobnosti

2 Seberegulační vlastnosti osobnosti Seberegulační vlastnosti osobnosti - vlastnosti, kterými člověk řídí - vlastnosti, kterými člověk řídí ( ovládá, usměrňuje ) ( ovládá, usměrňuje ) vlastní prožívání a chování vlastní prožívání a chování

3 Do těchto vlastností patří: - Sebeuvědomování - Sebepoznávání - Sebekoncepce - Svědomí, sebekritika - Sebevýchova - Sebevzdělávání

4 Sebeuvědomování - uvědomování si vlastní individuální existence existence - projevuje se aktuálním poznáváním vlastního duševního života - vyjadřuje se pojmy – já, jáství, ego

5 Sebepoznávání - uvědomění si zvláštností svého prožívání a chování - dochází k ní prostřednictvím a) hodnocení jiných lidí a) hodnocení jiných lidí b) rozboru vlastního chování, b) rozboru vlastního chování, jednání jednání c) výsledků činnosti c) výsledků činnosti

6 Kdy se začíná výrazněji utvářet proces sebepoznávání ? Kdy se začíná výrazněji utvářet proces sebepoznávání ?

7 Odpověď: Odpověď: Sepoznávání se začíná utvářet při vstupu do kolektivu, kdy dítě má srovnání s vrstevníky. Sepoznávání se začíná utvářet při vstupu do kolektivu, kdy dítě má srovnání s vrstevníky. Poznává v jaké činnosti je lepší, v jaké horší. Poznává v jaké činnosti je lepší, v jaké horší.

8 Sebekoncepce - vztah člověka k sobě samému - založený na sebeuvědomování, sebepoznávání a sebehodnocení - zahrnuje i postoje a hodnoty, které si člověk osvojil

9 Svědomí - Vnitřní proces - odráží konflikt mezi a)zvnitřněnými mravními zásadami člověka a)zvnitřněnými mravními zásadami člověka b) jeho aktuálním chováním, jednáním b) jeho aktuálním chováním, jednáním

10 - určuje hranice mezi tím – co smí - určuje hranice mezi tím – co smí - co nesmí - co nesmí - jedná se o zvnitřněný systém zákazů - jedná se o zvnitřněný systém zákazů a příkazů dané společnosti a příkazů dané společnosti - „hlas svědomí“

11 Jaké faktory ovlivňují svědomí ? Jaké faktory ovlivňují svědomí ? Kdy se ozve „hlas svědomí?“ Kdy se ozve „hlas svědomí?“

12 Odpověď: Odpověď: Bude záležet na výchově jedince, akceptované morálce, charakteru, Bude záležet na výchově jedince, akceptované morálce, charakteru, světovém názoru atd. světovém názoru atd.

13 Sebekritika - verbalizované sebehodnocení - verbalizované sebehodnocení (zejména vlastních nedostatků) (zejména vlastních nedostatků) - veřejné slovní hodnocení z vlastní vůle, event. na výzvu jiných lidí

14 Sebevýchova Cílevědomý, plánovitý a systematický Cílevědomý, plánovitý a systematický proces formování vlastní osobnosti proces formování vlastní osobnosti

15 Plán sebevýchovy Plán sebevýchovy – určit krátkodobé – určit krátkodobé a dlouhodobé úkoly a dlouhodobé úkoly a cíle a cíle

16 Denní režim rozdělení času na povinnosti a aktivní odpočinek

17 Pravidelná sebekontrola Pravidelná sebekontrola – na konci dne, týdne, měsíce – na konci dne, týdne, měsíce

18 Sebevzdělávání Předpokládá se zvládnutí všech seberegulačních vlastností osobnosti Předpokládá se zvládnutí všech seberegulačních vlastností osobnosti Jedinec si sám stanoví cíle Jedinec si sám stanoví cíle - způsob sebevzdělávání - způsob sebevzdělávání - sám sebe motivuje - sám sebe motivuje - sám sebe hodnotí - sám sebe hodnotí

19 Jaké existují možnosti sebevzdělávání ? Jaké existují možnosti sebevzdělávání ?

20 Odpověď: - školení - školení - semináře - semináře - kurzy - kurzy - odborná literatura - odborná literatura - učebnice - učebnice - odborný tisk - odborný tisk - běžný tisk - běžný tisk

21 Čáp, J. Čechová, V., Rozsypalová, M. : Psychologie 1. Praha, SPN 1995 Praha, SPN 1995 Štefanovič, J.: Psychologie pro gymnasia a pedagogické školy. Bratislava, SPN 1974 a pedagogické školy. Bratislava, SPN 1974 Štefanovič, J., Greisinger, J.: Psychologie. Praha, Avicenum 1985 Avicenum 1985 Použitá literatura a zdroje

22 http://www.adehade.cz/poradna/vas-dotaz-mam-nechat-vysetrit-desetiletou-dceru / http://www.jabloneckarodina.cz/ http://poker.nova.cz/clanek/tipyatriky/skola-pokeru-naucte-se-krast-1-dil.html http://www.izun.eu/fejetony-a-povidky/416-dlouhodoby-zamer-czu-studenty-cekaji-velke- zmeny http://www.arnica-janacek.com/index.php/sportovni-vyiti/57 http://www.profimedia.cz/fotografie/zena-v-psani-deniku/0011830874/ http://zenskaprava.cz/publikace-k-dopadum-planovanych-vladnih-reforem-na- zeny/studujici/ http://www.myslenkove-mapy.cz/myslenkove-mapy/studium/jak-efektivne-cist- odborny-text-s-myslenkovou-mapou/ http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/studium-pedagogiky- volneho-casu/ocima-studentu/skola-hrou-aneb-druhaci-na-startu http://www.arabstina.cz/index.php/preklady.html


Stáhnout ppt "Seberegulační vlastnosti osobnosti. Seberegulační vlastnosti osobnosti Seberegulační vlastnosti osobnosti - vlastnosti, kterými člověk řídí - vlastnosti,"

Podobné prezentace


Reklamy Google