Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednostranná nedoslýchavost Doc MUDr M. Lejska, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednostranná nedoslýchavost Doc MUDr M. Lejska, CSc."— Transkript prezentace:

1 Jednostranná nedoslýchavost Doc MUDr M. Lejska, CSc

2 Obsah Teoretické opakování dělení, etiologie, příznaky, typy Význam binaurálního slyšení Moderní pohled na jednostrannou hluchotu Doporučení

3

4

5 Označení Jednostranná porucha (vada) sluchu Jednostranná hluchota Unilateral hearing loss (UHL) Single Sided Deafness (SSD)

6 Obsah Teoretické opakování dělení, etiologie, příznaky, typy

7

8

9

10

11 Typy nedoslýchavostí senzorineurální převodní + smíšená lehká (minimální) středně těžká těžká až hluchota Stupně nedoslýchavostí

12 V dětském věku = období vývoje řeč (vrozená x získaná) V dospělosti = po ukončení vývoje řeči Náhlá ztráta sluchu Postupná ztráta sluchu Dělení podle vzniku Dělení podle věku

13

14 Etilogie Známé příčiny Dětský věk:  vrozené ??? (emise, BERA) x microotia  získané – traumata, nádory, infekce (meningitida, spalničky, parotitida) Dospělost  postupně vzniklé – kochlearizace, neurinom  náhlé – trauma, neurinom, labyrintitida, m.Meniere Neznámé – idiopatické  Náhlá idiopatická ztráta sluchu

15 Poškozený sluch rezultuje ve neúplnou a zdeformovanou komunikaci Objevují se: zvýšené rozpaky a nerozhodnost, únava, popudlivost, napětí, stres, zloba, omezení společenských aktivit a vztahů, deprese, negativismus, omezení osobní bezpečnosti, zvýšený odstup od druhých, snížení fyzického zdraví, osamělost, sociální izolace, méně ostražitosti k životnímu prostředí, poškození paměti, menší přizpůsobivost, menší schopnost přijímat nové skutečnosti, paranoia, redukce obvyklých dovedností a snížení celkového psychického zdraví.

16 Příznaky a dopady Mimosluchové celkové : podrážděnost, častější bolesti hlavy, nervozita společenské: společenská isolace, anxieta, vyhýbání spol. kontaktům, snížené sebevědomí Sluchové zhoršení diskriminace (30-35%): v okolním hluku, akusticky nepříznivé prostředí porucha určování zdroje: směr, vzdálenost, pohyb

17

18 Incidence Děti školní: UHL (jednostranná sn. nedoslýchavost) 6-10 %o SSD (jednostranná hluchota) 0 - 5 %o (1998 z 391,000 školáků) Dospělí: UHL (jednostranná sn. hluchota) v USA 60.000/ ročně SSD (jednostranná hluchota) cca 9 %o

19

20 Vyšetření Klasická zkouška sluchová Audiometrické vyšetření Slovní řečová audiometrie Tympanometrie Otoakustické emise BERA

21 Slovní (řečová) audiometrie

22 Tympanometrie a reflexy IPSI KONTRA dx sin

23 TE OAE dx sin

24

25

26 Obsah Význam binaurálního slyšení

27 Párové smyslové orgány zdvojení funkce vzájemné doplnění funkce finální výsledek více než součet

28 Binaurální poslech spojení vjemu z obou uší v jeden = binaurální syntéza, integrace, fúze významný přínos pro orientaci v prostoru centrální výhody

29 Výhody binaurálního slyšení binaurální sumace směrové slyšení eliminace akustického stínu hlavy potlačení balastních zvuků v CNS

30 Binaurální sumace = centrální zvýšení hlasitosti slyšeného zvuku při poslechu oběma ušima současně Mají-li obě uši stejný práh, pak je rozdíl monoaurální a binaurální hlasitosti na úrovni: prahu sluchu -3dB MCL -6dB 90dBSL -10dB

31 Lokalizace zdroje zvuku Uši jsou umístěny na opačných pólech hlavy, tím vzniká interaurální rozdíl zvuku: - časový ( 0 – 0,44 ms) - intenzitní (0 – 20 dB) – odraz a odklon - fázový (závislý na vlnové délce)

32 Schopnost směrového slyšení vázána na binaurální poslech vyvinuta již od 3-7 měsíců věku nejmenší detekovatelný posun zdroje zvuku v prostoru u zdravých osob (MAA) činí 1-2 úhlové stupně je funkcí frekvence a směru přicházejícího zvuku

33 Eliminace akustického stínu hlavy Jeden zdroj zvuku = nikdy nemohou obě uši ležet současně v akustickém stínu hlavy Jedno ucho tak vnímá plnohodnotný, spektrálně neochuzený akustický signál

34 Potlačení informačního šumu v CNS (central squelch) Řeč + balastní zvuky Maskování řečového signálu = zhoršení srozumitelnosti řeči Časový a intenzitní interaurální rozdíl – zvýšení poměru signál-šum v CNS Příznivější situace, kdy řeč a šum z různých směrů

35

36 Obsah Moderní pohled na jednostrannou hluchotu

37 Odkud Internationan Cochlear Congress Berlin Single-Sided Deafnees

38 Doposud Podezření na jednostrannou vadu sluchu Podrobné vyšetření Konstatování, že druhé ucho je slyšící Poučení pacienta, příp. preventivně léky Snad pravidelné kontroly stavu Postižený měl všechny výše jmenované symptomy

39 Nyní Po vyšetření další postup pro zlepšení binaurálního poslechu a akust. vnímání Léčba rehabilitace korekce jednostranné hluchoty  princip monoaurální : sluchadlo CROS, BAHA  princip binaurální : kochleární implantace

40 Rehabilitace

41 Slovní audiometrie Měnící se SNR

42 Rehabilitace Slovní audiometrie Měnící se SNR

43 Rehabilitace Slovní audiometrie Měnící se SNR

44 Rehabilitace Slovní audiometrie Měnící se SNR

45 Rehabilitace 90 % 20 - 30 % 80 – 90 % 50 %

46

47 Korekce jednostranné hluchoty Princip monoaurální : Sluchadlo CROS (Contralateral Routing Of Signal) BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)

48 Korekce jednostranné hluchoty Princip monoaurální : Sluchadlo CROS BAHA

49 Sluchadlo CROS

50

51

52 Korekce jednostranné hluchoty Princip monoaurální : Sluchadlo CROS BAHA

53

54

55 Zhodnocení CROS a BAHA Výhody při použití BAHA Lepší kvalita přijímaného zvuku než CROS Není třeba dalšího sluchadla Výhody při použití CROS Bez operace Možno užívat ihned Lze využít u každého i na zkoušku

56 Korekce monoaurální Zdravé ucho podle výsledků měření po korekci není více namáháno Slyšení umožňuje mnohem lepší směrové slyšení V diskriminaci řeči je zisk menší

57 Korekce jednostranné hluchoty Princip binaurální : Kochleární implantace

58

59

60 Korekce binaurální Nejlepší zisk – jak lokalizace, tak i diskriminace řeči Jednostranná hluchota je NOVOU indikací pro CI (Van de Heyning) Nutný operační zásah do integrity organismu Vylučuje pozdější možná řešení Cena

61

62 Obsah Doporučení

63 1. vyšetření a vyloučení organické příčiny 2. poučení pacienta 3. rehabilitace 4. užití CROS příp. BAHA 5. rozhodnutí pacienta 6. CI - ???

64

65 !!! Pozor !!! Všechny postupy jsou vždy individuální Upravovat podle subj. potíží a klinického průběhu Věkový faktor (děti x dospělí) Rychlost vzniku – NIPS contra postupná progrese Dostupnost (CI, BAHA pro zdrav.pojištění ???)

66 Pro zapamatování V současnosti mnoho chytrých hlav přemýšlí o změnách v přístupu k jednostranným vadám sluchu Doposud zažitý přístup již zcela jistě není v souhlase s moderními možnostmi Lege artis x konzervatismus myšlení systémové financování zdravotnictví

67

68


Stáhnout ppt "Jednostranná nedoslýchavost Doc MUDr M. Lejska, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google