Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (novinky od minulého jednání) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (novinky od minulého jednání) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (novinky od minulého jednání) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města Magistrát města Brna PS pro sociální oblast, RSK 24. 11. 2015

2 ITI = integrated territorial investments – integrované území investice Novinka pro období EU 2014+, ukotveno v nařízeních Evropské komise; nástroj umožňující financovat významné aktivity z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů (navíc umožňuje projekty realizovat v rámci širšího zázemí města – území aglomerace); v ČR – 7 ITI Co je to ITI?

3 Základní teze a podmínky Nástroj ITI – Možnost „lépe“ plánovat a koordinovat rozvoj – Určeno jen pro významné strategické projekty – koncentrace – Existence „metropolitní obálky“ – v porovnání s individuálními projekty odpadá celonárodní soutěž Podmínky pro využití nástroje ITI (splněno) – Vymezené území Brněnské metropolitní oblasti (BMO) – Vytvořená Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO)

4 Cíl: využití nástroje ITI – intervenční strategie nejedná se tedy o klasickou strategii, ale o spíše o logickou konzistentní sadu opatření financovatelných z operačních programů, jejichž realizace podpoří rozvoj BMO Strategie popisuje i intervence, které nebudou realizovány skrze ITI (individuální projekty) Tvorba od jara 2014 do léta 2015 Informace, výstupy ke stažení průběžně zveřejňovány na www.brno.cz/itiwww.brno.cz/iti Důraz na partnerský princip Tvorba integrované strategie (1/2)

5 Řídící skupina – nejvýznamnější partneři z BMO – 4 schůzky Pracovní skupiny – 4 schůzky pro témata strategie Průběžná bilaterální jednání se stakeholdery uvnitř i vně území (i v rámci projektu Meziobecní spolupráce) Publicita i osvěta v zázemí BMO Jednání s řídicími orgány, Evropskou komisí Oponentury strategií Koordinace s KPSVL Podepsaná memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem a 5 okolními ORP – kontinuita Tvorba integrované strategie (2/2)

6 Vize a prioritní oblasti strategie

7 OblastVybrané typové projektyOperační programy DopravaProdloužení tramvajových a trolejbusových tratí OPD DopravaDopravní terminály (vč. systémů P+R) a dopravní telematika IROP, OPD DopravaRozvoj cyklodopravyIROP Životní prostředíIntegrovaný systém sběru, třídění, likvidace a opětovného využití odpadu OPŽP Životní prostředíIntegrované řešení environmentálních rizik (sucho, povodně) OPŽP, IROP Sociální oblastSociální bydlení, komunitní centra, nízkoprahová centra IROP, OPZ Konkurenceschopnost a vzdělávání Podpora kreativních průmyslů – projekt kreativního centra IROP, OPPIK Příklady integrovaných projektů

8 Opatření D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb Opatření D.2: Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb Opatření D.3: Budování sociálního bydlení Zaměření sociální oblasti v ITI

9 OP Předběžná finanční alokace (v mil. Kč) pro projekty BMO – dotační prostředky Specifické cíle jednotlivých OP včetně předpokládaných financí IROP2 233 1.1 (400), 1.2 (750), 2.1 (750), 2.4 (333) OPŽP200 1.3 (120), 3.2 (80) OPD2 106,5 1.4 (1606,5), 2.3 (500) OPPIK750 1.2 (400), 2.1 (150), 3.5 (200) OPZ135 2.1 (135) ∑ 5 424,5 Synergie ITI s OP – finální alokace

10 Naplňování integrované strategie (2016-2023) – sociální oblast splněno? Vyhlášení zacílené výzvy pro ITI Shromažďování projektových fiší a komunikace s nositeli Projednání souboru projektů Řídicí orgán Koordinátor územní spolupráce Pracovní skupina v součinnosti s Manažerem ITI Pracovní skupina v součinnosti s Manažerem ITI Vydání doporučení pro ŘV k souladu projektů s ISR Předložení souboru projektů Hodnocení souladu projektu s ISR Řídicí výbor Vydání potvrzení o souladu projektu s ISR Nevydání potvrzení a vrácení projektu nositeli k dopracování ano ne Žadatel projektu Předložení projektové žádosti Zprostředkujícímu subjektu (MMB) pro IROP a MPSV pro OPZ

11 Strategie je dokončena; schválení strategie v Zastupitelstvu města Brna jako nositele strategie (volitelně i v orgánech JMK, ORP) – prosinec 2015 Hodnocení a schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími dotčenými ministerstvy – přelom 2015 a 2016 První výzvy na nástroj ITI – polovina roku 2016 Za řízení, koordinaci a evaluaci strategie je zodpovědný tým manažera ITI, který vzniká na Kanceláři strategie města MMB ISR BMO: další postup – strategie

12 Marie ZEZŮLKOVÁ 542 172 206 zezulkova.marie@brno.cz Petr ŠAŠINKA 542 172 058 sasinka.petr@brno.cz Jan HOLEČEK 542 172 215 holecek.jan@brno.cz DĚKUJEME ZA POZORNOST www.brno.cz/iti


Stáhnout ppt "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (novinky od minulého jednání) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města."

Podobné prezentace


Reklamy Google