Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jana Hurníková Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP Praha, 8. března 2012 Analýza určení a zobrazení problémů k řešení v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jana Hurníková Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP Praha, 8. března 2012 Analýza určení a zobrazení problémů k řešení v."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jana Hurníková Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP Praha, 8. března 2012 Analýza určení a zobrazení problémů k řešení v ÚPD v prvních úplných aktualizacích ÚAPo

2 Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 2 Zadání Prioritní téma metodické činnosti MMR a ÚÚR v rámci druhé úplné aktualizace ÚAP: PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD  určení,  zdůvodnění  znázornění Za tímto účelem ÚÚR analyzoval způsob zpracování problémů k řešení v ÚPD na vzorku 20 aktualizací ÚAPo Publikováno na http://www.uur.cz/uap/kraje/http://www.uur.cz/uap/kraje/

3 Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 3 Právní předpisy § 26 zákona č. 183/2006 Sb. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Územně analytické podklady obsahují rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující… určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Grafická část územně analytických podkladů obsahuje… výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (problémový výkres).

4 Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 4 Analyzované ÚAPo Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj, 11 obcí) Litvínov (Ústecký kraj, 11 obcí) Vítkov (Moravskoslezský kraj, 12 obcí) Bystřice pod Hostýnem (Zlínský, 14 obcí) Ostrov (Karlovarský, 14 obcí) Týn nad Vltavou (Jihočeský, 14 obcí) Jaroměř (Královéhradecký, 15 obcí) Ústí nad Orlicí (Pardubický, 16 obcí) Horšovský Týn (Plzeňský, 18 obcí) Polička (Pardubický, 20 obcí) Veselí nad Moravou (Jihomoravský, 22 obcí) Krnov (Moravskoslezský, 25 obcí) Milevsko (Jihočeský, 26 obcí) Liberec (Liberecký kraj, 28 obcí)

5 Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 5 Analyzované ÚAPo Olomouc (Olomoucký kraj, 45 obcí) Moravské Budějovice (Vysočina, 47 obcí) Pardubice (Pardubický, 56 obcí) Domažlice (Plzeňský, 58 obcí) Černošice (Středočeský kraj, 79 obcí) Jihlava (Vysočina, 79 obcí) Podbarvením označeny vybrané pozitivní příklady prvních aktualizací ÚAPo

6 Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 6 Určení problémů V textové části ÚAPo jsou problémy zpravidla členěny: dle vyhlášky: závady, střety, ohrožení (nejčastěji) po jednotlivých obcích za témata SWOT za pilíře udržitelného rozvoje k řešení v ÚP a v ZÚR v kombinaci výše uvedeného Textová část RURÚ, týkající se problémů, je zpravidla příliš stručná až odbytá. V tomto vynikají často najaté firmy, které zpracovávají více dokumentací ÚAPo podle šablony. Problémy jsou v textu často nedostatečně popsány, nezdůvodněny, dochází k záměně problémů se záměry, ba dokonce i s návrhy z ÚPD. Zdálo by se, že pro napsání zadání ÚP je nejvhodnější popsat problémy k řešení za obce - v tomto případě je nejčastější vadou, když jsou určeny problémy místního rázu nebo jsou problémy obecně formulované (pro více obcí téměř shodné).

7 Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 7 Znázornění problémů V problémovém výkresu jsou problémy zpravidla znázorněny: číslicemi, kódy – jednodušší „inventární pojetí“ grafickými značkami – „architektonické pojetí“ zachycující plošný rozsah, vztahy mezi problémy nejčastěji kombinací obou možností Je nevhodné, když problémový výkres zahrnuje mnoho balastu = ostatních dat: limity, záměry, hodnoty, návrhy z ÚPD, vrstevnice. Je uživatelsky nepohodlné, když je výkres složen z několika mapových listů, které se otevírají samostatně nebo zveřejněn pouze prostřednictvím mapové aplikace.

8 Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 8 Potíže činí provázatelnost částí RURÚ – mezi SWOT analýzami, vyhodnocením vyváženosti a určením problémů k řešení Ve struktuře ÚAP chybí - jako protiklad problémů - určení rozvojového potenciálu území, proto se někteří zpracovatelé snaží rozvojové předpoklady území zařadit do kapitoly problémy k řešení. Problémy v území nejsou velmi často řešitelné územně plánovacími nástroji. Postřehy Postřehy

9 Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 9 Závěr Z analýzy zpracování problémů k řešení v ÚPD v ÚAPo vyplývá: Problémy k řešení nelze zcela standardizovat nelze předepsat konečný seznam problémů (všechny nelze předjímat), a tím ani jednotnou grafiku Problémy jsou rozmanité a jedinečné: je nutná jejich přesná verbální specifikace a územní lokalizace Pro pomoc praxi se jeví nejvhodnější publikování dobrých řešení.

10 P říklady dobré praxe Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP, 8. 3. 2012 10 ÚAPo Pardubice http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-podklady/UAP/uap2010.html krajské město, počtem obcí velká ORP zpracovatel: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta Velmi kvalitní zpracování a znázornění problémů ÚAPo Litvínov http://www.mulitvinov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8604&id=423048&p1=52915 menší město, počtem obcí malá ORP zpracovatel: Městský úřad Litvínov – ORR, úřad územního plánování Přehledná, logická jednoduchá struktura ÚAPo Milevsko (s výhradami ke strukturování textové části) http://www.milevsko-mesto.cz/aktualizace-uzemne-analytickych-podkladu-orp-milevsko/d-161254/p1=565 malé město, počtem obcí středně velká ORP zpracovatel: STUDIO Ing. Lenka Samcová Karty obcí – dobrý podklad pro zadání územních plánů

11 11 ÚAPo Pardubice 2010: Problémy k řešení v ÚPD Text: 1.Problémy plynoucí vyváženosti pro jedn. obce 2.Závady v urbanistické struktuře a využití zastavěného území ZU (za celé území ORP: identifikace, popis, lokalizace problému) 3.Závady v dopravní infrastruktuře ZD (dtto) 4.Závady v technické infrastruktuře ZT (dtto) 5.Závady hygienické ZH (dtto) 6.Závady ve využití krajiny ZK (dtto) 7.Problémy a střety záměrů na provedení změn v území (dtto) SZ - vzájemné střety záměrů SLk - střet záměru s limitem kulturním SLp - střet záměru s limitem přírodním SLt - střet záměru s limitem technickým P - problém (A021) - střet záměru se sledovaným jevem 8.Ohrožení území přírodními jevy Výkres: Problémy znázorněny čísly i grafikou ve výkresu obsaženy pouze problémy!

12 12 C1 Problémy plynoucí z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek ÚAPo Pardubice

13 13 ÚAPo Pardubice C2 Závady v urbanistické struktuře a využití zastavěného území

14 14 ÚAPo Pardubice C7 Střety

15 15 ÚAPo Pardubice: Problémový výkres

16 16

17 17 ÚAPo Litvínov 2010 Text: 6. Určení problémů v území (kód, název, lokalizace, důvod vymezení, pozn.) 6.1. Výčet závad a střetů v území 6.1.1. Urbanistické závady (U1- U14) 6.1.2. Dopravní závady (D1- D13) 6.1.3. Hygienické závady (H1- H7) 6.1.4. Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území (S1- S2) 6.1.5. Střety záměrů s limity využití území (L1- L6) 6.2. Shrnutí problémů k řešení v ÚPD (do ZÚR, do ÚP jednotlivých obcí) Výkres: Problémy značeny barevným terčem rozlišujícím typ problému: urbanistické závady, dopravní závady, hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území, střety záměrů s limity využití území a číslem problému odkazujícím na text

18 18 ÚAPo Litvínov: Dopravní závady a střety záměrů s limity využití území

19 19 ÚAPo Litvínov: Shrnutí problémů k řešení v ÚPD

20 20 ÚAPo Litvínov: Problémový výkres

21 21 ÚAPo Milevsko 2010 Text: PROBLÉMY Dopravní (celkem identifikováno 5 problémů) Hygienické (celkem identifikováno 24 problémů) Urbanistické (celkem identifikováno 20 problémů) Ostatní (celkem identifikováno 23 problémů) STŘETY Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území (58 střetů) Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území (9 střetů) Popis problémů a střetů prostřednictvím karet obcí karty obcí obsahují mj. výroky SWOT (za pilíře), hodnocení územních podmínek pro udržitelný rozvoj území a problémy k řešení Srovnány problémy z ÚAPo 2008 a 2010 (co se vyřešilo, co přibylo) Výkres: barevné pole odlišující střety a problémy, uvnitř pole kód korespondující s textem

22 22 ÚAPo Milevsko: problémy - uváděny za jednotlivé obce

23 23 ÚAPo Milevsko: srovnání problémů 2008 x 2010

24 24 ÚAPo Milevsko – problémový výk res

25 25 ÚAPo Milevsko – problémový výkres

26 26 ÚAPo Veselí nad Moravou - „architektonické pojetí“ problémového výkresu

27 27 Poznámka Žádný z uvedených příkladů není dokonalý a nedoporučujeme ho kopírovat. Každá územní obvod ORP má jedinečnou problematiku, kterou je třeba zpracovat individuálně. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Analýze nebyly podrobeny formulace jednotlivých problémů k řešení, a zde jsou nedostatky největší! obecná formulace problémů uváděny problémy k řešení obecní chybí územní identifikace problémů chybí podrobný popis a zdůvodnění problémů problémy mimo rámec územního plánování záměna problémů se záměry… Následují ukázky nevhodných zpracování problémů k řešení:

28 28 ÚAPo Ostrov – ve správním obvodu ORP identifikováno pouhých 5 (typů) problémů k řešení

29 29 ÚAPo Horšovský Týn: neurčitost problémů / záměna problémů se záměry

30 30 ÚAPo Domažlice: Problémy pro jednotlivé obce - obecné formulace

31 31 ÚAPo Polička: problémový výkres - mnoho podkladových dat, málo problémů

32 32 ÚAPo Polička: legenda problémového výkresu - mnoho podkladových dat, málo problémů

33 Děkuji za pozornost Kontakt:Ústav územního rozvoje Jakubské nám. 3 601 00 Brno Česká republika Tel.: +420 542 423 111 Fax: +420 542 423 190 Internet: www.uur.cz E-mail: sekretariat@uur.cz Zpracováno: V Brně, únor / březen 2012 33


Stáhnout ppt "ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jana Hurníková Metodická porada k 2. úplné aktualizaci ÚAP Praha, 8. března 2012 Analýza určení a zobrazení problémů k řešení v."

Podobné prezentace


Reklamy Google