Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2012."— Transkript prezentace:

1 Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2012

2 Dotazníkové šetření mezi občany města Kladna (11-12/2012) – stručný souhrn Již pátým rokem je realizován průzkum veřejného mínění s cílem zjištění názoru obyvatel na problematiku všeobecné spokojenosti s úrovní života ve městě Kladně a s úrovní bezpečnosti. První část dotazníku byla částečně obměněna vůči předchozím letům, oproti tomu druhá část dotazníku, zaměřená na bezpečnost, je realizována již od roku 2009. Dotazníkové šetření týkající se spokojenosti občanů s místním společenstvím a bezpečností, bylo realizováno v období měsíců listopad a prosinec 2012. Vyhodnocení proběhlo v lednu 2013. V průzkumu bylo vyplněno 461 dotazníků, jejichž distribuce byla opět realizována prostřednictvím základních škol, kde byli osloveni rodiče a rodinní příslušníci dětí čtvrtých ročníků. Dále byl dotazník dostupný na webu města a pro zjištění názorů seniorů, proběhla distribuce na předvánočních setkáních kladenských seniorů. Respondenty lze rozdělit v poměru 79 % ku 21 %, mezi ženy a muže. Jedna z úvodních otázek byla zaměřena na spokojenost s městem, jako s místem, kde žijeme a pracujeme. Na ní 21 % obyvatel odpovědělo, že jsou velmi spokojeni a 61 % je mírně spokojeno, 18 % obyvatel je s životem na Kladně nespokojeno. Občané z 58 % požadovali nižší poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro všechny obyvatele města a ze 42 % vyjádřili souhlas s nižšími poplatky pro děti a seniory na úkor ostatních obyvatel.

3 Dlouhodobě vysoko je hodnocena kvalita služeb sportovních zařízení, kdy 55 % obyvatel hodnotilo známkou 1 (známkování školním systémem) a průměrné hodnocení respondentů je 1,6. Obdobně vysoko byla hodnocena kvalita služeb knihoven, kde opět 50 % obyvatel hodnotilo známkou 1 s celkovým průměrem 1,7. Nově zjišťovaným údajem je, že 92 % obyvatel třídí komunální odpad, přičemž 68 % respondentů vyjádřilo, že je v místě jejich bydliště dostatek kontejnerů na tříděný odpad. Negativně je hodnocena spokojenost s možnostmi získání dobrého zaměstnání a pracovními příležitostmi, kdy 31 % obyvatel hodnotilo známkou 5. Obdobně negativně je hodnocena možnost získání bytu, kdy 32 % obyvatel hodnotí taktéž známkou 5. Obyvatelé měli také možnost vyjádřit své podněty ke zlepšení života ve městě, přičemž nejčastějšími byly požadavky na zlepšení silnic, chodníků, parkovišť a přechodů, čistoty a pořádku ve městě. Další z požadovaných zkvalitnění je v oblasti kultury, sportu a dětských hřišť. V oblasti bezpečnosti pociťuje 77 % obyvatel pocity bezpečí a 23 % obyvatel pocity ohrožení. Oblasti, na které by měla být zaměřena pozornost, jsou dle názoru obyvatel především krádeže, násilná kriminalita a drogová problematika. Soustavná je také podpora obyvatel s rozšiřováním městského kamerového dohlížecího systému a to v 90% odpovědí. V oblasti preventivního působení je obyvateli podporováno zaměření na děti a dospívající. Prevence kriminality

4 Spokojenost občanů Kladna s místním společenství zastoupení pohlaví respondentů bylo v poměru 79% žen ku 21% mužů

5 věková struktura respondentů

6 rozdělení respondentů dle sociálního postavení

7 rozdělení respondentů dle vzdělání

8 Kladno –městoKročehlavyRozdělovDubíŠvermovVenkov 8820682174028 rozdělení respondentů dle městských částí

9 rozdělení respondentů dle délky života ve městě Kladně

10 Největší přednosti města Kladna Blízkost Prahy131 Kultura, sportoviště105 P arky, zeleň, trávníky, ovzduší 75 Občanská vybavenost města44 Sletiště, Aquapark34 Dobré nakupování21 Autobusy, vlaky, MHD20 Revitalizace sídlišť20 Krásné, klidné město15 Vzrůstající kvalita života ve městě Kladně15 Cyklostezky15 Nemocnice, zdravotní péče14 Hokejový klub Rytíři Kladno13 Školy, školky10 Památky9 Pěší zóna7 Silnice, chodníky, parkoviště, přechody6 Zaměstnanost6 Aktivity pro mládež5 Medvědarium4 Náměstí Starosty Pavla3 Čistota, pořádek3 Sítenské údolí2 Bezpečnost2 Celkem579

11 Největší negativa města Kladna Nepřizpůsobiví občané123 Silnice, chodníky, parkoviště, přechody56 Nepořádek52 Kriminalita39 Bývalá průmyslová zóna32 Kultura, sportoviště, dětská hřiště29 Nezaměstnanost28 Parky,zeleň, trávníky, ovzduší28 Práce úřadů, korupce23 Autobusy, vlaky, rychlodráha, MHD22 Hlučnost, rušení heren19 Pejskaři14 Betonové paneláky11 Práce policie10 Bezdomovci10 Vietnamské obchody10 Drogy7 Mnoho obchodních center7 Krátká otevírací doba obchodů6 Volnočasové aktivity dětí5 Čtvrti bez plynového topení4 Školství3 Rekonstrukce divadla3 Rasismus2 Celkem543

12 míra spokojenosti s životem ve městě Kladně

13 spokojenost s prací magistrátu – odbornost poskytovaných služeb (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 2,3 44,5% Ø 2,5 40,3% spokojenost s prací magistrátu - vstřícnost pracovníků (1 – výborné až 5 – špatné)

14 s pokojenost s prací magistrátu - rozsah úředních hodin (1 – výborné až 5 – špatné) další zkušenosti s prací magistrátu a podněty k jeho činnosti 40,6% Ø 2,2 Nemám zkušenosti s prací magistrátu31 Neochota, arogance úředníků22 Spokojenost s prací magistrátu19 Neodbornost, neinformovanost úředníků18 Rozšíření úředních hodin12 Odstranění byrokracie9 Korupce6 Větší informovanost občanů o akcích6 Více parkovacích míst ve městě5 Dlouhá čekací doba (Centrum spr. agend)4 Spolupráce s ostatními úřady4 Rozvoj okrajových částí města Kladna4 Nereagování úředníků na stížnosti občanů2 Zneužívání sociálních dávek občany2 Bezbariérovost úřadů1 Celkem145

15 využití služeb pracoviště magistrátu v NC OAZA občany města Kladna anone 44434 anone 5035 spokojenost občanů s úředními hodinami pracoviště magistrátu v NC OAZA

16 využívání webových stránek města www.mestokladno.cz občanywww.mestokladno.cz anone 249223 anone 88380 využívání webových stránek www.kladnozive.cz občanywww.kladnozive.cz

17 využití možnosti objednat se na vybrané agendy magistrátu prostřednictvím internetu anone 111361 uvítali byste nějakou službu, kterou zatím magistrát nezajišťuje? Zvýšení odbornosti úředníků10 Akce pro děti6 Regulace pejskařů4 Informovanost mailem (zprávy, akce)3 Právní poradna zdarma2 Kancelář ombudsmana1 Školní autobus1 Sociální sítě pro seniory1 Besedy, výlety1 Byty rodinám s dětmi bez kauce1 Represe kuřáků na veřejných místech1 Klubovna pro děti1 Výstavba bytů1 Celkem33

18 Oblasti, do kterých by měly být investovány finanční prostředky města Silnice, chodníky, parkoviště, přechody147 Kultura, sport, dětská hřiště117 Školy, školky66 Parky, zeleň, trávníky, ovzduší57 Čistota, pořádek30 Okrajové čtvrti Kladna26 Bezpečnost občanů25 Bytová, situace, oprava panelových domů21 Autobusy, vlaky, rychlodráha, MHD18 Zaměstnanost17 Oprava zimního stadionu17 Zdravotnictví16 Volnočasové aktivity dětí15 Děti, senioři, zdravotně postižení občané14 Práce policie12 Cyklostezky10 Hlučnost, rušení heren8 Revitalizace průmyslové zóny8 Sociální služby8 Občanská vybavenost6 Osvětlení tmavých míst5 Pejskaři4 Nepřizpůsobiví občané3 Duchovní rozvoj obyvatelstva2 Celkem652

19 názor občanů města Kladna na stanovení poplatků za likvidaci komunálního odpadu 283 204

20 spokojenost se základními veřejnými službami - zdravotní služby (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 2,3 40,8% spokojenost se základními veřejnými službami - sociální služby (např. pečovatelská služba, domovy důchodců) (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 2,5 43,1%

21 spokojenost se základními veřejnými službami - mateřské a základní školy (1 – výborná až 5 – špatná) Ø 2,1 35,3% spokojenost se základními veřejnými službami - střední a vysoké školy (1 – výborná až 5 – špatná) Ø 2,1 51,4%

22 jak často trávíte volný čas sportovními aktivitami? nikdysporadickyobčasněkolikrát týdnědenně 345722514918 spokojenost s možnostmi trávení volného času (sport, záliby, koníčky aj.) (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 2 42,7%

23 hodnocení kvality služeb sportovních zařízení (1 – výborné až 5 - špatné) hodnocení kvality služeb divadel (1 – výborné až 5 - špatné) Ø 1,655,2% Ø 2,329,7%

24 hodnocení kvality služeb kin (1 - výborné až 5 - špatné) hodnocení kvality služeb muzeí a výstavních síní (1 - výborné až 5 - špatné) Ø 2,7 30,5% Ø 2,4 33,9%

25 hodnocení kvality služeb kulturních domů (1 - výborné až 5 - špatné) hodnocení kvality služeb knihoven (1 - výborné až 5 - špatné) Ø 2,6 34,8% Ø 1,7 49,8%

26 hodnocení kvality – veřejné parky, příměstské lesy, trávníky apod. (1 - výborné až 5 - špatné) hodnocení kvality – zastavěné prostory (zastavěné plochy, výstavba ve městě) (1 - výborné až 5 - špatné) Ø 2,2 37,4% 38% Ø 2,6

27 hodnocení kvality – odvoz odpadů a čištění ulic (1 - výborné až 5 - špatné) hodnocení kvality – kvalita ovzduší (1 - výborné až 5 - špatné) Ø 2,4 Ø 2,6 36,4% 42,3%

28 hodnocení kvality – hlučnost v noci (1 - výborné až 5 - špatné) hodnocení kvality – hlučnost ve dne (1 - výborné až 5 - špatné) Ø 2,3 43,8% Ø 2,3 43,6%

29 třídíte odpad z domácnosti? 40448

30 jaké komodity třídíte? plastpapírsklonápojové kartony drobné spotřebiče použité textilie bioodpad 442431382137244207128

31 je v místě Vašeho bydliště dostatek kontejnerů na tříděný odpad? spokojenost s možnostmi získání dobrého zaměstnání, pracovními příležitostmi (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 3,7 31,2% 329158

32 spokojenost s kvalitou služeb v dopravě - dostupnost parkovišť (1 – výborná až 5 – špatná) Ø 3,1 33% spokojenost s kvalitou služeb v dopravě - městská hromadná autobusová doprava (1 – výborná až 5 – špatná) Ø 2,2 38,8%

33 spokojenost s kvalitou služeb v dopravě - dopravní spojení s Prahou (1 – výborná až 5 – špatná) Ø 1,6 55,2% spokojenost s kvalitou služeb v dopravě - výstavba nových komunikací a rekonstrukce stávajících (1 – výborná až 5 – špatná) Ø 2,9 35,7%

34 spokojenost s kvalitou služeb v dopravě - nahrazení autobusové dopravy ekobusy (zemní plyn) (1 – výborná až 5 – špatná) Ø 2 36,2% vyjádření názoru na možnosti odborné rekvalifikace (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 2,5 37,8%

35 vyjádření názoru na možnosti podpory nových podnikatelských záměrů (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 2,8 40,7% vyjádření názoru na úroveň nezaměstnanosti ve městě (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 3,1 43,8%

36 vyjádření názoru na účelně vynaložené užití příjmů města (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 2,4 46,1% vyjádření názoru na možnost získání bytu (1 – výborné až 5 – špatné) Ø 3,6 32,2%

37 hodnocení možností podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.) (1 - výborné až 5 - špatné) hodnocení možností stát se členem místní nevládní organizace, zájmových organizací, spolků (1 - výborné až 5 - špatné) Ø 3,3 32% Ø 3,3 46,2%

38 hodnocení možností podávat přímé žádosti a dotazy na magistrát (1 - výborné až 5 - špatné) hodnocení možností účasti v místním referendu ( 1 - výborné až 5 - špatné) Ø 2,5 33% Ø 2,8 29,4%

39 Podněty občanů pro zlepšení života ve městě Silnice, chodníky, parkoviště, přechody78 Čistota, pořádek44 Kultura, sport, dětská hřiště44 Parky, zeleň, trávníky, ovzduší34 Práce policie34 Práce úřadů, korupce30 Bezpečnost29 Autobusy, vlaky, rychlodráha, MHD26 Nepřizpůsobiví občané22 Zaměstnanost21 Pejskaři19 Hlučnost, rušení heren18 Osvětlení tmavých prostor9 Školy, školky8 Okrajové čtvrti Kladna8 Cyklostezky8 Revitalizace průmyslové zóny7 Bytová situace, opravy panelových domů7 Vietnamské obchody7 Drogy6 Autobusové zastávky6 Senioři5 Aktivity pro mládež5 Lepší zdravotní péče4 Celkem479

40 Oblast bezpečnosti, městského kamerového systému a prevence kriminality vyjádření pocitu bezpečí v místě bydliště

41 jak bezpečné je být přes den doma s nezamknutými dveřmi (10 bezpečné až 0 nebezpečné) 012345678910 565251879715165840112 jak bezpečné je nechat přes noc otevřené okno (10 bezpečné až 0 nebezpečné) 012345678910 1072421298781018372798

42 jak bezpečné je chodit v noci po hlavních ulicích (10 bezpečné až 0 nebezpečné) 012345678910 87225236301011127431726 012345678910 9822534126991517431525 jak bezpečné je chodit v noci po veřejných prostranstvích (10 bezpečné až 0 nebezpečné)

43 na jakou oblast kriminality ve městě Kladně by měla být zaměřena větší pozornost hospodářská Kriminalita krádežekorupcenásilná kriminalita mravnostní trestné činy drogyvraždyžádná 6737412224291235414

44 dostatečnost informování o plošném pokrytí městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje Městská policie Kladno anočástečně anonedostatečněnejsem informován 25196114142

45 podporujete záměr rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)? anone 41344 anone 41633 hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnost ve městě?

46 přejete si rozšířit MKDS do okolí Vašeho bydliště? anone 38562 anone 34295 pokud se pohybujete v území monitorovaném MKDS, pociťujete vyšší pocit bezpečí?

47 pro zajištění bezpečnosti v širším slova smyslu, považujete za vhodné informovat občany o hrozícím nebezpečí pomocí SMS zprávy? anone 37371 anone 246194 vnímáte aktivity města realizované v oblasti Prevence kriminality?

48 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – děti (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 284813524 1234 2051425628 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – dospívající (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

49 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – produktivní věk (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 5074125166 1234 897994160 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – senioři (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

50 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality - fyzická ochrana (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 201965665 1234 1851405942 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – městský kamerový dohlížecí systém (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

51 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality - preventivní sociální programy (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 1129293118 1234 134100 83 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality - informování občanů (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

52 považujete za vhodný způsob zvýšení osobního bezpečí technickými signalizačními prostředky (bytové tlačítko pro přivolání pomoci, kapesní přístroj s tlačítkem pro přivolání pomoci? anone 36778 v rámci zvyšování bezpečnosti ve městě se raději přikláníte k: 118 359

53 Místa jevící se jako nebezpečná a problematická Městská část Dubí74 Staré Kročehlavy72 Městská část Rozdělov54 Městská část Švermov46 školy, parky44 Okrsek 0, Okrsek 4, Meta42 neosvětlená místa41 Kladno – centrum41 herny, restaurace40 Městská část Kročehlavy35 místa pobytu nepřizpůsobivých občanů27 autobusové nádraží, vlakové nádraží21 Městská část Dříň17 Městská část Vrapice16 Oblast Pod Průhonem15 sídliště13 Oblast náměstí Sítná a Sítenské údolí12 nákupní centra7 ubytovny6 okolí Poldi5 U Hvězdy5 Václavské náměstí5 Masokombinát5 Celkem643

54 závadové činnosti ve Vašem okolí, které neřeší orgány veřejné správy a je nutné začít se jimi zabývat, nebo jsou řešeny nedostatečně vandalizmus, bezdomovci32 problémoví občané, Romové31 nepořádek, zakládání zeleně27 hluk, rušení nočního klidu27 kriminalita 21 policie ČR, městská policie21 pejskaři 18 silnice, chodníky, parkování17 dodržování dopravních předpisů16 herny 12 alkohol mladistvým 11 drogy 10 sídliště 10 nelegální skládky 5 sběrné suroviny 3 korupce 2 Celkem263

55 jaké aktivity navrhujete realizovat pro zvýšení bezpečí ve vašem okolí? práce policie ČR, městské policie163 kamerový systém 46 nepřizpůsobiví občané, vandalové17 hluk, rušení heren 15 osvětlení ulic, chodníků14 bezpečnost obyvatel 10 chodníky, přechody, parkoviště9 bezpečnost na silnicích7 čistota, pořádek 6 aktivity pro mládež 4 kurzy sebeobrany 3 osvěta na školách 3 drogy 2 nezaměstnanost 2 Celkem301


Stáhnout ppt "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google