Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podpora oprav domovních olověných rozvodů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podpora oprav domovních olověných rozvodů."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podpora oprav domovních olověných rozvodů

2 Charakter podpory Cíl: Snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné (max. koncentrace 10 mikrogramů na 1 litr pitné vody) v bytových a rodinných domech. Příjemce dotace Vlastník nebo spoluvlastník domu či bytu v objektu s domovními olověnými rozvody. Výše podpory 10 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku, výměna olověných rozvodů musí být provedena v celém domě Dotace má neinvestiční charakter Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky – dle pravidla de minimis Parametr akce – bytová jednotka

3 Základní povinné náležitosti žádosti  výpis z katastru nemovitostí k domu, kde má být oprava prováděna;  právnické osoby – výpis z obchodního rejstříku, tato podmínka neplatí pro obce;  originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova (protokol nesmí být starší než 10 měsíců);  souhlas vlastníků domu nebo usnesení o souhlasu s provedením opravy v případě, že je žadatelem SVJ (podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů);  usnesení o souhlasu členů družstva s opravou (podle stanov bytového družstva a podle § 221-260 obchodního zákoníku )

4 Základní povinné náležitosti Oprávněná osoba je autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik nebo stavitel, kterému byla udělena autorizace. Seznam těchto osob naleznete na internetových stránkách www.ckait.cz  rozsah a technologický postup oprav zpracované oprávněnou osobou zahrnující: technickou zprávu; předběžný položkový rozpočet;  prohlášení o čerpaných (nečerpaných) podporách dle pravidla de minimis.

5  příjemce dotace má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy;  příjemce dotace provede výměnu olověných rozvodů ve všech bytových jednotkách v domě;  příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí a v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace;  dotace je poskytována pouze na celý dům, přičemž dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu;  ukončení realizace akce, na kterou byla poskytnuta dotace, je doloženo předávacím protokolem. Podmínky pro získání dotace

6  smlouva o dílo se zhotovitelem akce (dodavatelem akce);  prohlášení o vlastních zdrojích účastníka, potřebných k dofinancování opravy (čestné prohlášení, účastníka, že má k dispozici finanční prostředky k dofinancování akce, nebo kopie výpisu z účtu;  aktualizované údaje o akci (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo) tzn. Změnový formulář EDS/Isprofin uvedený na www.mmr.cz (Bytová politika, Dotace a programy).www.mmr.cz Doplňující náležitosti

7 Na co lze dotaci čerpat  bourací práce související s demontáží stávajících rozvodů;  vysekání drážek;  rozvod zaizolovaných nových vodovodních rozvodů;  montáž vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody;  odvoz suti;  zazdívání, betonování rýh, drážek a otvorů

8 Žádosti s obsahem olova v pitné vodě nad 10  g/1, budou seřazeny dle hodnot olova v pitné vodě sestupně. Uspokojeny budou všechny žádosti dle stanoveného pořadí až do výše alokace. Hodnocení žádostí v případě stejného počtu bodů u více žádostí – datum doručení žádosti na MMR

9 Děkuji za pozornost Ing. Marcela Frantiková Tel.: 224861517 E-mail: framar@mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podpora oprav domovních olověných rozvodů."

Podobné prezentace


Reklamy Google