Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 2. Etapy lidského života Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 2. Etapy lidského života Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. –"— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 2. Etapy lidského života Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 5.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE ANOTACE Záměrem výukového materiálu s názvem Etapy lidského života je poskytnout souhrn učiva a upevnit znalosti z oblasti postupného vývoje a rozvoje jedince. Záměrem výukového materiálu s názvem Etapy lidského života je poskytnout souhrn učiva a upevnit znalosti z oblasti postupného vývoje a rozvoje jedince. Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka

3 Etapy lidského života Tři hlavní stadia v procesu vývoje jedince: Tři hlavní stadia v procesu vývoje jedince: dětství a mládí (zdokonalování po stránce rozumové, tělesné i sociální) dětství a mládí (zdokonalování po stránce rozumové, tělesné i sociální) dospělost (upevňování vlastností člověka) dospělost (upevňování vlastností člověka) stáří (úbytek pracovních schopností, zdraví a sil) stáří (úbytek pracovních schopností, zdraví a sil)

4 Charakteristické znaky etap lidského života období před narozením tzv. prenatální (od početí do narození), výrazně rozhoduje s jakými handicapy přijde novorozenec na svět období před narozením tzv. prenatální (od početí do narození), výrazně rozhoduje s jakými handicapy přijde novorozenec na svět období novorozence (začíná porodem a trvá přibližně jeden měsíc), zvyká si na nové prostředí, přizpůsobuje se, střídání rytmu bdění a spánku období novorozence (začíná porodem a trvá přibližně jeden měsíc), zvyká si na nové prostředí, přizpůsobuje se, střídání rytmu bdění a spánku

5 vyvíjí se hmat, čich, zrak, postupné rozlišování osob, vzájemný kontakt s matkou vyvíjí se hmat, čich, zrak, postupné rozlišování osob, vzájemný kontakt s matkou období kojence (od 1 roku) – přijímá podněty z okolí, období rychlého tělesného růstu, duševního vývoje, rozvoje pohyblivosti období kojence (od 1 roku) – přijímá podněty z okolí, období rychlého tělesného růstu, duševního vývoje, rozvoje pohyblivosti

6 období batolete (1-3 roky) – objevují se důležité funkce - řeč, chůze, rozvoj dítěte ve všech oblastech, samostatnost, uvědomování si vlastní existence, prosazuje svá přání, hlavní činností je hra, zdokonalování tělesných a duševních funkcí období batolete (1-3 roky) – objevují se důležité funkce - řeč, chůze, rozvoj dítěte ve všech oblastech, samostatnost, uvědomování si vlastní existence, prosazuje svá přání, hlavní činností je hra, zdokonalování tělesných a duševních funkcí

7 předškolní věk (3-6 roků) – konec této fáze je důležitým sociálním mezníkem (nástup do školy), hlavní činností je hra, potřeba aktivity a sebepoznání, základní hygienické návyky, potřeba jistoty a bezpečí v rodině, dochází ke zdokonalování nervové soustavy, paměti, fantazie, dítě má na vše kolem sebe svůj názor předškolní věk (3-6 roků) – konec této fáze je důležitým sociálním mezníkem (nástup do školy), hlavní činností je hra, potřeba aktivity a sebepoznání, základní hygienické návyky, potřeba jistoty a bezpečí v rodině, dochází ke zdokonalování nervové soustavy, paměti, fantazie, dítě má na vše kolem sebe svůj názor

8 mladší školní věk (6-12 roků) – dítě si zvyká na různé povinnosti, zdokonaluje se po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální, má potřebu kontaktu s vrstevníky, vznikají kamarádské party, koníčky, zájmy mladší školní věk (6-12 roků) – dítě si zvyká na různé povinnosti, zdokonaluje se po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální, má potřebu kontaktu s vrstevníky, vznikají kamarádské party, koníčky, zájmy

9 období dospívání (od 11-12 do 20-22 roků) – dělí se na dva úseky - puberta a adolescence. Puberta od 11-15 let, je to období z celého života nejdramatičtější a nejdynamičtější, tělesné, duševní i sociální změny, pohlavní dospívání, přecitlivění, střídání nálad, odmlouvání, neplní požadavky dospělých, více záleží na názorech vrstevníků, končí další sociální období dospívání (od 11-12 do 20-22 roků) – dělí se na dva úseky - puberta a adolescence. Puberta od 11-15 let, je to období z celého života nejdramatičtější a nejdynamičtější, tělesné, duševní i sociální změny, pohlavní dospívání, přecitlivění, střídání nálad, odmlouvání, neplní požadavky dospělých, více záleží na názorech vrstevníků, končí další sociální

10 mezník, ukončení povinné školní docházky a volba dalšího vzdělání mezník, ukončení povinné školní docházky a volba dalšího vzdělání adolescence (15-22 roků) – dokončuje se tělesný růst, dozrávají rozumové schopnosti, mění se postavení mladého člověka, další sociální mezník-ukončení učebního oboru nebo střední školy, vstup do zaměstnání nebo na vysokou školu adolescence (15-22 roků) – dokončuje se tělesný růst, dozrávají rozumové schopnosti, mění se postavení mladého člověka, další sociální mezník-ukončení učebního oboru nebo střední školy, vstup do zaměstnání nebo na vysokou školu

11 dospělost (20 – 65 let) – dlouhá životní etapa, dochází ke zrání osobnosti, hledání zaměstnání, partnera, stává se rodičem, přebírá zodpovědnost nejen za sebe ale i za své děti, touží po klidu, životních jistotách, na konci dospělosti se životní tempo zmírňuje, rodiče zůstávají většinou sami, děti odcházejí z domova dospělost (20 – 65 let) – dlouhá životní etapa, dochází ke zrání osobnosti, hledání zaměstnání, partnera, stává se rodičem, přebírá zodpovědnost nejen za sebe ale i za své děti, touží po klidu, životních jistotách, na konci dospělosti se životní tempo zmírňuje, rodiče zůstávají většinou sami, děti odcházejí z domova

12 stáří (65 a výše) – dochází k úbytku zdraví i sil, klesá pružnost myšlení, stáří znamená také přípravu na smrt stáří (65 a výše) – dochází k úbytku zdraví i sil, klesá pružnost myšlení, stáří znamená také přípravu na smrt

13 Rozum schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů

14 Duše velmi široký a často neurčitý pojem, který původně znamená princip života, to, čím se živá bytost liší od mrtvoly. K tomu později přistupuje i představa duše jako jedinečné osobní identity, důležitá zejména v křesťanství velmi široký a často neurčitý pojem, který původně znamená princip života, to, čím se živá bytost liší od mrtvoly. K tomu později přistupuje i představa duše jako jedinečné osobní identity, důležitá zejména v křesťanství

15 Inteligence rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace, učit se ze zkušeností či se přizpůsobit novým okolnostem. Je podmíněna schopností správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace, učit se ze zkušeností či se přizpůsobit novým okolnostem. Je podmíněna schopností správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích

16 Mysl soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění. Termín „mysl“ je do značné míry abstraktní a v různých kontextech se jeho definice a vlastnosti mění. Obvykle se mysl považuje za čistě lidskou záležitost, ale o mysli se někdy uvažuje i u zvířat. Často se pojem „mysl“ vztahuje jen k myšlenkovým procesům rozumu soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění. Termín „mysl“ je do značné míry abstraktní a v různých kontextech se jeho definice a vlastnosti mění. Obvykle se mysl považuje za čistě lidskou záležitost, ale o mysli se někdy uvažuje i u zvířat. Často se pojem „mysl“ vztahuje jen k myšlenkovým procesům rozumu

17 Poznání znamená jak proces nabývání znalostí (poznávání) o reálném světě, tak i jeho výsledek (poznatek, vědění). Na rozdíl od nejasného tušení, neověřeného a tudíž nespolehlivého mínění, případně pouze přijímaného věření, je výsledkem poznání určité, spolehlivé a případně i ověřené vědění znamená jak proces nabývání znalostí (poznávání) o reálném světě, tak i jeho výsledek (poznatek, vědění). Na rozdíl od nejasného tušení, neověřeného a tudíž nespolehlivého mínění, případně pouze přijímaného věření, je výsledkem poznání určité, spolehlivé a případně i ověřené vědění

18 Mezníky jsou to důležité a nápadné změny nebo významné události jsou to důležité a nápadné změny nebo významné události narození narození sebeuvědomění sebeuvědomění vstup do školy vstup do školy pohlavní dospívání pohlavní dospívání dosažení nezávislosti (vstup do života) dosažení nezávislosti (vstup do života)

19 Generace skupina lidí, kteří se narodili a žijí ve stejné době, mají podobné názory, zájmy, pohled na svět skupina lidí, kteří se narodili a žijí ve stejné době, mají podobné názory, zájmy, pohled na svět životní tempo zkracuje časový úsek který tvoří jednu generaci životní tempo zkracuje časový úsek který tvoří jednu generaci dříve byl tento úsek asi 25 let dříve byl tento úsek asi 25 let podle současného výzkumu je odstup mezi jednotlivými generacemi pouze 5 let podle současného výzkumu je odstup mezi jednotlivými generacemi pouze 5 let

20 Mezigenerační vztahy týkají se rodiny týkají se rodiny udržování kontaktů s dětmi udržování kontaktů s dětmi s věkem začínají být staří rodiče citově a fyzicky závislý na svých dětech s věkem začínají být staří rodiče citově a fyzicky závislý na svých dětech mladší pak vracejí svým stárnoucím rodičům jejich pomoc a péči mladší pak vracejí svým stárnoucím rodičům jejich pomoc a péči významná role prarodiče významná role prarodiče pomáhají při výchově vnoučat pomáhají při výchově vnoučat

21 Otázky a úkoly Vyjmenuj tři hlavní stadia v procesu vývoje jedince Vyjmenuj tři hlavní stadia v procesu vývoje jedince Popiš charakteristické znaky etap lidského vývoje Popiš charakteristické znaky etap lidského vývoje

22 Zdroje pro textovou část EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. DIDAKTIS 2004 EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. DIDAKTIS 2004 ISBN: 80-86285-68-5 ISBN: 80-86285-68-5 PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. Praha: 1994 Praha: 1994 ISBN: 80-206-0499-5 ISBN: 80-206-0499-5 http://www.paulinkaoa.estranky.cz/clanky/obcan ka/vyvoj-a-rozvoj-cloveka.html 2012-08-05 http://www.paulinkaoa.estranky.cz/clanky/obcan ka/vyvoj-a-rozvoj-cloveka.html 2012-08-05


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 2. Etapy lidského života Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. –"

Podobné prezentace


Reklamy Google