Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení elektrického proudu v kapalinách Autor: Lukáš Polák Pokračovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení elektrického proudu v kapalinách Autor: Lukáš Polák Pokračovat."— Transkript prezentace:

1 Vedení elektrického proudu v kapalinách Autor: Lukáš Polák Pokračovat

2 Destilovaná voda vs roztok kuchyňské soli PokračovatZpět Destilovaná voda je čirá, bezbarvá, bez chuti a zápachu. Destilovaná voda se používá v laboratořích, do chladičů a akumulátorů v automobilech. Destilovaná voda je elektrický izolant. Vodný roztok kuchyňské soli je elektrický vodič.

3 Elektrický proud v roztoku NaCl PokračovatZpět + - A kationt Na + aniont Cl - kladná elektroda záporná elektroda Spustit animaci

4 PokračovatZpět A Při rozpouštění kuchyňské soli (chloridu sodného NaCl) ve vodě vznikají volně neuspořádaně se pohybující kationty sodíku Na + a anionty chloru Cl -. Po uzavření obvodu se mezi uhlíkovými elektrodami stejně jako v celém obvodu vytvoří elektrické pole. Elektrický proud ve vodném roztoku soli je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů.

5 Shrnutí Kapaliny, které obsahují volné ionty, vedou elektrický proud a nazývají se elektrolyty. Jsou to především vodné roztoky solí, kyselin a zásad (iontová vazba). PokračovatZpět

6 Destilovaná voda vs voda z vodovodu PokračovatZpět Destilovaná voda je chemicky čistá neobsahuje žádné volné ionty Voda z vodovodu není chemicky čistá obsahuje malé množství volných iontů např.: Na +, K +, SO 4 2- X

7 Bezpečnost práce PokračovatZpět Lidské tělo vede elektrický proud, protože obsahuje vodivé kapaliny. Dbáme na bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči. Před jejich mytím vodou je odpojíme od elektrické sítě.

8 Vedení elektrického proudu v elektrolytu a kovu PokračovatZpět Elektrolyty usměrněný pohyb iontů kovy usměrněný pohyb volných elektronů X

9 Využití vodivosti elektrolytů PokračovatZpět A CuSO 4 měděná deska Přenášejí se ionty látky = vylučování látek u elektrod - pozlacení, pozinkování a pochromování předmětů Výroba čistých kovů.

10 Zápisky Vodné roztoky solí, kyselin a zásad vedou elektrický proud. Kapaliny, které vedou elektrický proud, nazýváme elektrolyty. Elektrický proud v elektrolytech je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů. Při průchodu elektrického proudu v kapalinách dochází k přenosu látky a v okolí elektrod probíhají chemické reakce. Při zacházení s elektrickými zařízeními je nebezpečné používat vlhké izolanty, mít vlhké nebo zpocené ruce apod., protože jsou vodiči proudu. PokračovatZpět

11 Použité materiály Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 6. ročník základní školy, ISBN Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 7. ročník základní školy, ISBN Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, ISBN Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 9. ročník základní školy, ISBN Bohuněk J., Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl, ISBN Bohuněk J., Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl, ISBN Bohuněk J., Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl, ISBN Obrázky: KonecZpět


Download ppt "Vedení elektrického proudu v kapalinách Autor: Lukáš Polák Pokračovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google