Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gender & Microcredits 18. 4. 2011 Blanka Šimůnková Externí splupracovnice Centrum ProEquality Otevřená společnost, o.p.s. Práva žen a genderová rovnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gender & Microcredits 18. 4. 2011 Blanka Šimůnková Externí splupracovnice Centrum ProEquality Otevřená společnost, o.p.s. Práva žen a genderová rovnost."— Transkript prezentace:

1 Gender & Microcredits 18. 4. 2011 Blanka Šimůnková Externí splupracovnice Centrum ProEquality Otevřená společnost, o.p.s. Práva žen a genderová rovnost v demokratizačních procesech

2 Proč jsou práva žen a genderová rovnost důležitá celosvětově Mezinárodní iniciativy v daném tématu Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (+transformační) Práva žen a genderová rovnost v české rozvojové spolupráci (+transformační) Představení think-tank ProEquality Diskuse Konec Struktura přednášky

3 Gender a pohlaví Pohlaví (sex) – biologické rozdíly mezi ženami a muži (vrozené, „neměnné“, universální) Gender – společensky (dlouhodobě) vytvořené rozdíly mezi muži a ženami, rozdíly v čekávaném chování obou pohlaví (naučené, vyvíjecí se, rozdílné) - mužské vlastnosti –vytrvalost, nezávislost, statečnost, síla, racionálnost, agresivita, modrá barva, ženské vlastnosti - citlivost, závislost, jemnost, starostlivost, emoce, křehkost, nelogičnost, barva růžová Obě jsou často zaměňována.

4 Gender a pohlaví V průměru ženy jsou menší než u muži. Celosvětově kojenecká úmrtnost dívek je vyšší než chlapců. Ženy mohou rodit děti a muži nemohou. Ženy jsou lepšími pečovatelkami o děti, nemocné a starší osoby než muži. Muži jsou v matematice lepší než ženy. Ženy dostávají v průměru nižší platy než muži. V parlamentu je více mužů než žen. Genderová rovnost - rovnost žen a mužů, dívek a chlapců před právem, v rozhodování a přístupu ke zdrojům živobytí

5 Důležitost práv žen a genderové rovnosti celosvětově

6 source: www.worldmapper.org Negramotné ženy

7 source: www.worldmapper.org Úmrtnost žen při porodu

8 “Ztracené” ženy

9 Fakta: Pod hranicí chudoby žije 2x více žen než mužů Ženy oficiálně vydělávají v celosvětovém průměru o 17% méně než muži 99% světového bohatství vlastní muži V subsaharské Africe tvoří ženy a dívky 75% ze všech lidí nakažených virem HIV ve věkové skupině 15 až 24 let Každou minutu zemře ve světě 1 žena/dívka na následky porodních komplikací Podíl žen v parlamentech rozvojových zemí dosahuje pouze 17 %, přesto zde roste rychleji než v zemích rozvinutých Zdroj:Genderová politika Charita Důležitost práv žen a genderové rovnosti celosvětově

10 Příklady genderových nerovností: Diskriminace žen a dívek na základě tradic (ženské obřízky, předčasné sňatky, porušování reprodukčních a sexuálních práv, domácí násilí atd.) Úmrtnost matek Břemeno domácí neplacené práce Nerovný přístup na trh práce, k politické participaci nebo k ekonomickým zdrojům Diskriminace se děje v rozvojových i rozvinutých zemích Důležitost práv žen a genderové rovnosti celosvětově

11 Mezinárodní iniciativy v daném tématu

12 1979 – OSN - Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) - právně závazná 1993 - Vídeňská deklarace - „Lidská práva žen a dětí ženského pohlaví jsou nezcizitelnou, nedílnou a nedělitelnou součástí všeobecných lidských práv“ 1995 – OSN - Pekingská Akční platforma 2000 – OSN - Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) 2000 - 10 - několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN na podporu žen v post/konfliktních situacích 2010 - Evropská komise - Gender Action plan 2010- 15 ČR se přihlásila či zavázala ke všem výše zmíněným. Mezinárodní iniciativy v daném tématu

13 Zahraniční rozvojová spolupráce (+transformační)

14 ČR je staro-nová dárcovská země (znovu od 1995, intenzívně od 2004) Proběhla transformace systému ZRS – 2007-10 Objem pomoci: 2005 – 09 - objemově – nárůst o 31% (z 3,2 na 4,3 mld.Kč) - procentuálně – stagnace na 0,12 % HND (oproti cíli 0,17 % EU12 v 2010) Bilaterální (47%), výhledově pokles na 34% Multilaterální (53%), navýšení přes 60% Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (+transformační)

15 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), humanitární pomoc (HP), transformační spolupráce (TS) Bilaterální ZRS Programové země: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko Projektové země: Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko Transformační spolupráce – doplňuje ZRS, v 2009 48 mil. Kč Země přednostního zájmu: země bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina), země Balkánu, Irák, Barma, Kuba Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (+transformační)

16 Práva žen a genderová rovnost v české rozvojové spolupráci (+transformační)

17 1.Úroveň „policy“ - ZRS – Zákon, Koncepce (oba 2010), Programy „programových“ zemí (2011) – 1-2-větně (částečně) zohledňují genderovou (průřezově) a posílení postavení žen (tématicky) - Další dopřesňující dokumenty – neexistují – strategie - Transformační spolupráce (od 2006) – Koncepce (2010) – rovnost podle pohlaví – tematická priorita (1 z 5) 2. Úroveň implementace – neexistují nástroje - guidelines, toolkit počínaje výběrem projektu až po evaluaci

18 Práva žen a genderová rovnost v české rozvojové spolupráci (+transformační) Zohledňování nahodilé a intuitivní – NNO (projekty spíše zaměřené na posilování postavení žen), ostatní implementátoři - ne Důvody: - Komplexnost a nepochopení tématu -Malá informovanost a nedostatečná kapacita -Negativní postoj ovlivněný nedávnou minulostí -Hůře měřitelné výsledky a dopady - sociální změna -Kulturní relativismus vs. kulturní universalismus -„něco, co počká“

19 Představení think-tank ProEquality

20 Identifikace nových témat v rámci ProEquality (rodinná politika, gender a násilí, trh práce, gender a média, veřejná politika atd.) Nové téma gender a rozvoj od roku 2008 (analýzy, policy, zvyšování povědomí) Nové téma ženy, mír a bezpečnost od roku 2009 ProEquality - jediná genderová organizace aktivně zabývá tématem gender a rozvoj na úrovni systematických změn

21 Policy aktivity v genderu a rozvoji: 2009 - Policy paper Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity (ProEquality a ÚMV) 2009 - Genderová politika Charity ČR 2010 - FoRS Policy Brief Genderová rovnost a posílení postavení žen: Cesta ke spravedlivější a efektivnější rozvojové spolupráci 2010 - Publikace Ženy a česká společnost (Peking + 15) 2010 – Stínová zpráva CEDAW – příspěvek 2010 – Gender mainstreaming v rozvojové spolupráci Představení think-tank ProEquality

22 Další aktivity v genderu a rozvoji: 2009 - Vznik pracovní skupiny Gender ve FoRS 2009 - Konference Ženy v ozbrojených konfliktech a mírových procesech (ČŽL) 2010 – Vstup do platformy DEMAS 2011 – UN Women workshop Úzká spolupráce s několika lidmi na MZV – odbor rozvojové spolupráce, odbor lidských práv a transformační politiky Aktivity zvyšování povědomí veřejnosti, vlády, NNO 2011 – příprava školícího manuálu pro NNO – gender a rozvoj – v realizaci Představení think-tank ProEquality

23 Debata Posílení postavení žen v rozvojovém světě V rámci Konference Forum 2000 říjen 2008 Představení think-tank ProEquality

24 Příklady aktivit na zvyšování povědomí Debata Univerzalita lidských práv žen? Postavení žen v muslimských zemích, říjen 2009 Představení think-tank ProEquality

25 Běh za ženy v Africe, v Asii, září 2009, 2010 Představení think-tank ProEquality

26 Rozdíl mezi pohlavím a genderem Důležitost podpory práv žen a genderové rovnosti celosvětově Mezinárodní iniciativy v tématu Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (+ transformační) Práva žen a genderová rovnost v ZRS Aktivity ProEquality v tématu Shrnutí přednášky

27 Diskuse

28

29 Gender & Microcredits Pozvánka - Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci – Co je třeba udělat, aby fungoval? 29. dubna 2011 od 15:00 do 16:15, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 Děkuji Vám za pozornost! www.proequality.cz


Stáhnout ppt "Gender & Microcredits 18. 4. 2011 Blanka Šimůnková Externí splupracovnice Centrum ProEquality Otevřená společnost, o.p.s. Práva žen a genderová rovnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google