Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaNezaměstnanost Ročník4. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol definovat pojem nezaměstnanost a charakterizovat jeho druhy a typy. Datum tvorby10. 10. 2013

2  Porucha na trhu práce  Přebytek nabídky práce nad poptávkou – trh není v rovnováze  V tržní ekonomice mnohdy určitá část práceschopného obyvatelstva nenalézá na trhu práce uplatnění = nezaměstnanost

3  Dospělá populace z pohledu trhu práce: - zaměstnaní (pracující), - nezaměstnaní (nepracují, ale chtějí práci nebo ji hledají), - ekonomicky neaktivní (nechtějí pracovat)  Důvody ekonomické neaktivity: - starobní a invalidní důchodci, - žáci ZŠ, studenti učilišť, SŠ a VŠ, - osoby pečující o rodinu, starající se o domácnost, na rodičovské dovolené, - ze zdravotních důvodů  Nutná podmínka pro započítání člověka mezi ekonomicky aktivní: - Člověk musí být zaměstnaný nebo nezaměstnaný, ale schopný pracovat

4  Míra neschopnosti ekonomiky využívat zdroje práceschopného obyvatelstva, jež jsou k dispozici  Patří k hlavním ukazatelům vyjadřující celkovou výkonnost národního hospodářství  Podíl nezaměstnaných, kteří aktivně o nalezení zaměstnání usilují a jsou schopni to prokázat, na ekonomicky aktivním obyvatelstvu vyjádřený v procentech

5 Rok% na konci roku 20048,3 20057,9 20067,1 20075,3 Míra nezaměstnanosti v ČR Zdroj: ČSÚ Okres% Most15,5 Karviná13,4 Teplice11,7 Praha2,2 Registrovaná míra nezaměstnanosti - místa s nejvyšší a nejnižší nezaměstnaností (k 31. 12. 2007) Zdroj: ČSÚ

6  = míra ekonomické aktivity obyvatelstva  Ukazatel vyjadřující podíl ekonomicky aktivních osob na dospělé populaci v procentech

7 Zahrnuje: - Osoby neusilují o získání práce - Osoby nejsou ochotny pracovat za nabízenou mzdu Počet pracovních míst je větší než počet uchazečů o práci Nezaměstnanost dobrovolná Zahrnuje: - osoby, které o získání práce aktivně usilují - osoby, které se na práci systematicky připravují Počet pracovních míst je menší než počet uchazečů o práci Nezaměstnanost nedobrovolná

8 Frikční nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost Sezónní nezaměstnanost

9  Krátkodobá nezaměstnanost  Spojená s plynulým přecházením z jednoho zaměstnání do jiného  Je způsobena nedokonalou mobilitou pracovních sil, nedostatečnými informacemi o pracovních příležitostech apod.

10  Způsobena strukturálními změnami v národním hospodářství  Souvisí zejména s technickým pokrokem a změnami preferencí spotřebitelů  Je výsledkem nesouladu mezi kvalifikací uchazečů o práci a požadavky zaměstnavatelů  Rozlišujeme: Lokální – nelze sehnat práci ve své lokalitě Profesní – nelze sehnat práci ve své profesní kvalifikaci

11  Nezaměstnanost, která vzniká a zvyšuje se v recesi (úpadek hospodářského cyklu)  Při expanzi naopak klesá či zaniká

12  Vzniká v důsledku sezónní povahy některých hospodářských činností  V některých odvětvích neexistuje celoroční pracovní aktivita ve stejné výši  Př.: cestovní ruch, zemědělství, stavebnictví, …

13  Zprostředkovávají bezplatně zaměstnání na celém území České republiky  Pro všechny uchazeče o zaměstnání, kteří mají trvalý pobyt v obvodu tohoto úřadu práce  Uchazeč o zaměstnání - občan, který nemá žádný pracovněprávní vztah (tj. není zaměstnán) - občan, který nevykonává samostatně výdělečnou činnost (nepodniká) - občan, který se soustavně nepřipravuje na budoucí povolání (není žákem ani studentem)

14 1)Definujte nezaměstnanost. 2)Jak dělíme dospělou populaci z pohledu trhu práce? 3)Uveďte důvody ekonomické neaktivity. 4)Definujte míru nezaměstnanosti. 5)Definujte míru pracovní participace. 6)Jaké dva druhy nezaměstnanosti rozlišujeme? 7)Jaké jsou 4 typy nedobrovolné zaměstnanosti? Definujte. 8)Uveďte konkrétní příklad sezónní nezaměstnanosti. 9)K čemu slouží úřady práce? 10)Kdo je to uchazeč o zaměstnání?

15  DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0.  MANKIW, Gregory N. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 763 s. ISBN 80- 716-9891-1.  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900157903.jpg  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900438081.jpg  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900291984.jpg  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900334042.jpg  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900334030.jpg  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900334058.jpg  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900334060.jpg  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900441527.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google