Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Střední odborné učiliště nábytkářské a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Střední odborné učiliště nábytkářské a."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec Šablona III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE _448 Autor Mgr. Irena Fadrhoncová Třída/ročník 4. ročník, nástavba Datum vytvoření 11. 8. 2013

2 Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Tematická oblast Filozofie pro SOŠ – Východní filosofie Předmět Základy společenských věd Anotace (výstižný popis způsobu použití, případně metodické pokyny) Prezentace slouží k výkladu o Východní filosofii. Klíčová slova Východní filosofie, taoismus, Konfucius, Konfucianismus, Buddhismus, Buddha, Siddhárta Gautama Druh učebního materiálu Výkladová prezentace Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3 Východní filosofie Mgr. Irena Fadrhoncová

4 „Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao.“ „Kdo zná druhé, je chytrý, kdo zná sám sebe, je moudrý.“ Lao-c’ spis Tao-te-t’ing

5 Taoismus  Vznikl v 6. století př. Kr. ve starověké Číně  Zakládajícím spisem je Tao-te-ting (Kniha o cestě a ctnosti)  Za autora je považován Lao-c (Laozi)  Čínská filosofie se vyvíjela v kontextu praktické politiky a proto se zabývala morálkou a etikou spíše než povahou kosmu  Tao-te-ting obsahuje teorii spravedlivé vlády založené na te (ctnosti), jíž lze dosáhnout sledováním tao (cesty)

6 Princip žití podle tao  Staří Číňané pohlíželi na svět jako neustálou změnu, plynulé přecházení jednoho stavu do jiného (noc se mění v den, leto v zimu atd.)  Proces změny byl pokládán za projev tao  Žít ctnostný život znamená jednat v souladu s tao, tzn. žít v souladu s přírodou, což podle taoismu znamená:  Spontánní a intuitivní jednání bez žádostivosti nebo podléhání společenským konvencím  Příklad: rybář by měl dodržovat ekologickou rovnováhu a nelovit velké množství ryb

7 „Šťastným je ten, kdo překonal své já.“ „Mír přichází zevnitř, nehledej ho mimo sebe.“ „Vše, co jsme, je výsledkem našich myšlenek.“ Siddhárta Gautama

8 Buddhismus  Zakladatelem je Siddhárta Gautama, později známý jako Buddha (probuzený).  Žil v Indii v 6. stol. př. Kr.  V této době byl dominantním náboženstvím brahmánismus  Siddhárta Gautama přistupoval k učení brahmánismu kriticky a svá tvrzení položil filosofickými argumenty.  Jeho učení, později proslulé jako buddhismus, je tedy možné zařadit i do filosofie, protože to není zjevené náboženství, ale opírá se o rozumovou úvahu.

9 Siddhárta Gautama 563 – 483 př. Kr.  Vše, co o něm víme Buddhovi žáci po jeho smrti.  Siddhártův otec byl místním vládcem.  V mládí žil v přepychu a měl se údajně věnovat i všem smyslovým požitkům, ale uvědomil si, že ty mu štěstí nepřinesou.  Přemýšlel nad utrpením ve světě kolem sebe, nakonec odešel ode dvora a od rodiny.  Zažil si i období tvrdé askeze (tzn. odříkání si světských požitků).  Nakonec začal hledat tzv. střední cestu mezi smyslovým potěšením a askezí.

10 Buddhovo učení Čtyři pravdy: 1)Život je utrpení (strast) 2)Příčinnou utrpení je žádostivost, žízeň po životě 3)Utrpení ustane, odstraníme-li příčinu utrpení 4)Cesta, která vede k zániku utrpení, je osmidílná

11 Osmidílná cesta k nirváně  Kolo dharmy: jeden z nejstarších buddhistických symbolů: (dharma je v buddhismu výraz pro buddhovo učení)  Nirvána je ukončení koloběhu utrpení (zrození, smrti a opětovného zrození), je to stav blaženosti, splynutí s Bohem, stav ne-bytí. Pravá bdělost Pravá řeč Pravé rozhodnutí Pravé soustředění Pravé jednání Pravý názor Pravé živobytí Pravé snažení

12 „Zachováváme věrnost a upřímnost jako nejvyšší principy.“ Konfucius

13 Konfucianismus  Autorem myšlenek konfucianismu je filosof Konfucius (551 – 479 př. Kr.)  Hlavním pramenem jeho učení jsou Hovory, které sepsali Konfuciovi žáci  Jejich jádrem je etický systém, který definuje ctnostný život  ctnostným se stává ten, kdo chápe své místo ve společenské hierarchii a plně jej přijímá  Nejdůležitějšími ctnostmi jsou věrnost a loajalita, dále upřímnost a ohleduplnost

14 Konfucianismus pět stálých vztahů VLÁDCE – PODDANÝ schovívavý – věrný OTEC – SYN milující – poslušný MANŽEL – MANŽELKA spravedlivý – chápající STARŠÍ BRATR – MLADŠÍ BRATR laskavý – pokorný PŘÍTEL – PŘÍTEL ohleduplní a uctiví Ctnost VĚRNOSTI a LOAJALITY by měli lidé prokazovat ve všech svých vztazích bez ohledu na jejich postavení. Na prvním místě je loajalita POLITICKÁ, poté RODINNÁ a RODOVÁ a nakonec loajalita vůči PŘÁTELŮM A CIZINCŮM.

15 „Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.“ Konfucius  Výrok je úmyslně formulován jako negace, protože Konfucius zdůrazňuje spíše zdrženlivost než aktivitu  Důležité je NE-KONÁNÍ, skromnost, pokora (tradiční hodnoty uznávané v čínské společnosti)

16 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt EU peníze školám „Inovace výuky“ registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Zdroje: HEJDUK, Jiří: Občanský a společenskovědní základ. Filosofie – učebnice učitele. Computer Media, Kralice na Hané 2011. BUCKINGHAM, Ben a kol. Kniha filozofie. Praha: Knižní klub, 2013, ISBN 978-80-242-3912-5 Obrázek z internetu: Přebal Tao-te-ting: AUTOR NEUVEDEN. kosmas.cz [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.kosmas.cz/knihy/120847/tao-te-ting-vaz/ Buddha: CHVÁTAL, Jaroslav. Matrix 2001 [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4237-buddha-musi-byt-datovan- do-roku-1800-pr-nl-1/ Kolo dharmy: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 3.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AFReligion3.jpg Konfucius: ARCHIV PRÁVO. Novinky.cz [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.novinky.cz/kultura/164751-cina-natoci-vysokorozpoctovy-film-o- filozofu-konfuciovi.html Pět stálých vztahů, obrázky: Microsoft Word 2010, Klipart


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0876 Střední odborné učiliště nábytkářské a."

Podobné prezentace


Reklamy Google